Zdjęcie kierunku GoWork.pl

Szkoła Policealna Bydgoszcz - Higienistka stomatologiczna z implantologią

Nauka zawodu higienistki stomatologicznej trwa w naszej szkole 4 semestry. Kandydat ma do wyboru trzy tryby nauczania:

 • dzienny,
 • wieczorowy,
 • weekendowy.

 

 

 

TYLKO U NAS nauka i praktyka w centrum miasta (porównaj nas do innych szkół, my uczymy teorii i praktyki w centrum)!

 

Kierunek ten jest bardzo przyszłościowy i popularny wśród kandydatów. Nadal bowiem brakuje na rynku pracy osób z typowo kierunkowym wykształceniem, pozwalającym podjąć pracę w zawodzie higienistki stomatologicznej. Zawód ten wpisany jest do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i osoby chcące go wykonywać muszą odbyć dwuletnie szkolenie zakończone dyplomem szkoły policealnej lub trzyletnie studia licencjackie. Dynamiczny rozwój tego zawodu wynika z tego, iż coraz więcej przychodni medycznych i prywatnych gabinetów stomatologicznych decyduje na zatrudnienie higienistki stomatologicznej, co pozwala zwiększyć jakość świadczonych przez siebie usług. Jednocześnie pacjenci, którzy z nich korzystają oczekują większego zainteresowania oraz konretnych porad związanych z profilaktyką i higieną jamy ustnej. Tymczasem lekarze dentyści nie zawsze - ze względu na sporą liczbę pacjentów - mogą pozwolić sobie na dłuższą konwersację z pacjentem. 

W naszej szkole poziom nauki porównywalny jest z tym na studiach, zatem zdecydowanie bardziej opłacalne jest zdobycie tej samej wiedzy w krótszym czasie i pewność znalezienia dobrej pracy! Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, a rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. określa następujące zadania zawodowe, do których powinien być przygotowany absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna:

•  przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu;
•  organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
•  wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
•  wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
•  prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Program nauczania

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Wyposażenie sal oraz perspektywy zawodowe 

Profesjonalne wyposażenie naszych sal oraz fachowa wiedza kadry uczącej w GoWork.pl pozwala na szybkie i efektywne przyswojenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej.
Absolwenci, którzy ukończą naukę na kierunku higienistki stomatologicznej i pozytywnie zdadzą egzamin zawodowy, mogą spodziewać się bardzo atrakcyjnych i dobrze płatnych ofert pracy m.in. w gabinetach stomatologicznych, gabinetach profilaktyki prozdrowotnej, poradniach i klinikach dentystycznych. Ponadto mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować jako pomoc przedmedyczna w szkołach i przedszkolach.

LOKALIZACJA 

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12/4, mieszcząca się w ścisłym centrum Bydgoszczy, tuż przy rondzie Jagiellonów, naprzeciwko Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Charakterystyczne miejsca w okolicy:

•     Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki,
•     Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
•     Główny Urząd Statystyczny,
•     Focus Mall, 
•     dworzec autobusowy,
•     Stary Rynek

Do przystanku rondo Jagiellonów można bezpośrednio dojechać:
•     z dworca Głównego PKP – tramwaj numer 5,
•     z dworca Autobusowego – spacer 5 min,
•     z Fordonu – tramwaje numer 10, 3, 5,
•     z Wyżyn/Kapuścisk – tramwaje numer 2, 8
•     z Wilczaka – tramwaj numer 8,
•     z Glinek – tramwaj numer 4.

Z uwagi na centralną lokalizację Ronda Jagiellonów dojazd do naszej szkoły w Bydgoszczy jest szybki i bezpośredni praktycznie z każdej części miasta!

Miejsca w pobliżu, w których można coś zjeść:
•     CH Focus Mall (ul. Jagiellońska 39 – Pizza Hut, Naleśnikarnia The Moon, Baalbek, McDonald's itp.)
•     Naleśnikarnia Manekin (ul. Focha 14)
•     Restauracja Sowa (Stary Rynek – ul. Mostowa 4)
•     Restauracja Stary Port 13 mieszcząca się właśnie pod taim adresem
•     Restauracja Zatoka (świętego Floriana 6a)
•     KURKUMA Sushi&Fusion Restaurant (Jagiellońska 1)

  
 
   
 
   
Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej
What you’llearn
Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej