Zdjęcie kierunku GoWork.pl

Szkoła Policealna Lublin - Higienistka stomatologiczna z implantologią

Nauka na kierunku higienistki stomatologicznej trwa 2 lata i jest prowadzona w trzech trybach- dziennym, wieczorowym i weekendowym. W trybie dziennym nauka odbywa się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin porannych do popołudniowych. Tryb wieczorowy obejmuje również minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych. W trybie weekendowym natomiast słuchacze mają zajęcia co tydzień, w piątki, soboty i niedziele po około 5, 6 godzin lekcyjnych. Medyczna Szkoła Policealna GoWork.pl posiada uprawnienia szkoły.

 

TYLKO U NAS nauka i praktyka w centrum miasta (porównaj nas do innych szkół, my uczymy teorii i praktyki w centrum)!

 

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (MS.13) odbywa się pod koniec IV semestru

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Higienistka stomatologiczna posiada dużo szersze kompetencje niż asystentka stomatologiczna, gdyż nie tylko asystuje lekarzowi przy zabiegach stomatologicznych, lecz wykonuje także samodzielnie różne zabiegi higieniczno-profilaktyczne, takie jak skaling, czyli usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie, lakowanie, czy lakierowanie zębów. Może także samodzielnie udzielać instruktaży dotyczących higieny jamy ustnej, dobiera środki odpowiednie do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej. Absolwentki w zawodzie higienistki stomatologicznej są przygotowane do dokonywania przeglądów uzębienia oraz prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej. Wykonują także czynności administracyjne związane z prowadzeniem dokumentacji gabinetu stomatologicznego z wykorzystaniem technik komputerowych i specjalistycznych programów stomatologicznych.

Perspektywy zawodu

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z branży medycznej jest ogromne i stale rośnie. W ostatnich latach coraz bardziej poszukiwane są osoby do pracy w gabinetach stomatologicznych. Zawód higienistki stomatologicznej rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż przychodnie medyczne i prywatne gabinety stomatologiczne coraz częściej decydują się na zatrudnianie higienistek stomatologicznych ze względu na zapewnienie jak najwyższej jakości swoich usług. Pacjenci korzystających z usług stomatologicznych potrzebują większego zainteresowania, konkretnych porad w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej, a lekarze dentyści nie zawsze mają czas na dłuższą rozmowę z pacjentem.

Uzyskane kwalifikacje pozwalają na pracę nie tylko w gabinetach stomatologicznych, lecz również w różnego rodzaju poradniach i ośrodkach zdrowia. Zawód higienistki stomatologicznej jest prawnie uregulowany, co oznacza, iż absolwentki tego kierunku znajdą także pracę w instytucjach państwowych i społecznych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, jak również profilaktyką zdrowotną, czy też w gabinetach pomocy przedlekarskiej w szkołach i przedszkolach.

Wyposażenie

Szkoła posiada pracownię stomatologiczną wyposażoną w unit stomatologiczny z fotelem, posiadający różne końcówki: dmuchawkę wodno-powietrzną, kamera wewnątrzustna, skaler czy piaskarkę. Posiadamy także fotel stomatologiczny dla asystentki/higienistki, asystor stomatologiczny, lampę do utwardzania wypełnień, wstrząsarkę do materiałów kapsułkowanych, pistolet do amalgamatu, strzykawkę typu karpula. Słuchacze mają do dyspozycji także komplety narzędzi do leczenia zachowawczego (m.in. narzędzia do opracowania szkliwa, wypełnień, formówki, upychadła), do leczenia chirurgicznego (m.in. kleszcze i dźwignie do ekstrakcji zębów), do leczenia protetycznego (m.in. łyżki wyciskowe), do leczenia periodontologicznego ( m.in. zgłębniki periodontologiczne, narzędzia do usuwania kamienia, szczotki do zębów do instruktażu czyszczenia jamy ustnej)
 
Wykładowcy
 
Nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku higienistka stomatologiczna to lekarze dentyści, higienistki stomatologiczne, jak również ratownicy medyczni. Nasza kadra nauczycielska to osoby posiadające duże doświadczenie zawodowe, związane są od wielu lat z branżą stomatologiczną.
 
Dodatkowe szkolenia

Szkoła współpracuje także z firmami szkoleniowymi, które cyklicznie organizują szkolenia dla asystentek i higienistek stomatologicznych, np. firma Medilab sp.z.o.o. Tematyka szkoleń jest poszerzeniem informacji zdobywanych na zajęciach, m.in. kursy dotyczą obowiązujących procedur w gabinecie stomatologicznym dotyczące mycia i dezynfekcji powierzchni oraz rąk, czy zapobiegania zakażeniom i uchybieniom w procedurach higienicznych stosowanych w gabinetach stomatologicznych. 

Praktyki zawodowe

Słuchaczki kierunku higienistka stomatologiczna realizują praktyki zawodowe w wymiarze 180 godzin, w trakcie III semestru. Nasi słuchacze odbywają praktyki w prywatnych gabinetach stomatologicznych na terenie całego Lublina, jak też w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Duża część słuchaczy odbywa praktyki w Instytucie Stomatologii w Lublinie.
 
Dyplom zawodowy

Po II roku nauki na kierunku higienistka stomatologiczna słuchacze podchodzą do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (kwalifikacja Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno- leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia). Po pozytywnym zdaniu egzaminów z kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo, dyplom wraz z suplementem w języku polskim i w języku angielskim. Suplement ułatwia posiadaczom znalezienie pracy na ternie całej Unii Europejskiej, gdyż opisuje zdobyte w trakcie nauki umiejętności zawodowe oraz przedstawia cały przebieg nauki słuchacza, typ oraz poziom ukończonej szkoły.
  
Potencjalna ścieżka zawodowa i miejsca pracy

Zawód higienistki stomatologicznej jest to zdecydowanie przyszłościowy, rozwijający się kierunek, a atrakcyjne oferty pracy można znaleźć nie tylko w Polsce, ale też w państwach Unii Europejskiej, jak np. Niemcy, Hiszpania, Włochy, Anglia czy Francja. Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej GoWork.pl są przygotowani do pracy za granicą w kwestii słownictwa medycznego, gdyż zajęcia z języka obcego, najczęściej języka angielskiego- prowadzi native speaker.
            
Higienistka stomatologiczna znajdzie zatrudnienie w prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej, klinikach dentystycznych, gabinetach pomocy lekarskiej, gabinetach publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Higienistka stomatologiczna jest także odpowiednio przygotowana do otworzenia własnej działalności gospodarczej.
Słuchacze są także odpowiednio wykwalifikowani do pracy z niesłyszącymi, gdyż obowiązkowo zgodnie z podstawą programową w trakcie nauki mają zajęcia z języka migowego (48 godzin w semestrze).

Zarobki

Higienistka stomatologiczna po ukończonej szkole policealnej może liczyć na zarobki w granicach 2000- 2500 zł netto, w zależności od miejsca zatrudnienia oraz indywidualnego zakresu obowiązków. Wiele higienistek stomatologicznych otrzymuje różnego rodzaju premie oraz dodatki od przeprowadzonego zabiegu. 

Bardziej imponująco przedstawiają się zarobki higienistek w USA, gdzie najniższe stawki zaczynają się od 17 dolarów za godzinę, a najwyższe stawki osiągają nawet 60 dolarów. W Niemczech czy Włoszech natomiast zarobki higienistek z Polski oscylują wokół 1,9 tys. euro netto.

Lubelski oddział szkoły policealnej mieści się przy ul.Przechodnia 4, na II piętrze w Pałacu Parysów, zlokalizowanej w ścisłym centrum Lublina, tuż obok przystanku autobusowego Plac Wolności 01.
 
Obok naszego budynku mieści się Liceum Ogólnokształcące nr III im. Unii Lubelskiej i znany klub muzyczny CZEKOLADA. Budynek znajduje się 150 m od Bramy Krakowskiej,3 min pieszo od Hotelu Europa i 3 min. pieszo od Archikatedry św Jana Chrzciciela i św Jana Ewangelisty na ul. Królewska 10
 
Dojazd do przystanku Plac Wolności 01- połączenie jest bardzo korzystne z każdej części Lublina:

 • Głusk, Kunickiego, Kraśnicka, Racławickie, Nałęczowska, Dąbrowica autobus nr – 003
 • Elizówka giełda, Wodopojna, Długosza, Gen. Ducha, Poligonowa autobus nr – 004
 • Felin,Al. Witosa, Bronowice - Droga męczenników Majdanka, Willowa, Sławinkowska, Zbożowa autobus nr – 007, 055
 • Krochmalna, Gazowa, Plac Dworcowy, Popiełuszki – Al.Sikorskiego, Kosmowskiej. Wieniawa, 
 • Czechów, Czuby autobus nr – 013
 • Zana, Narutowicz, Mełgiewska, Wojciechowska, Lipniak autobus nr – 039
 • Osiedle Choiny autobus nr – 055
 • Osiedle Poręba autobus nr – 159 
 • Miejsca w pobliżu, w których można coś zjeść :
 • Nasza placówka mieści się w samym Centrum Lublina miejsc w których można dobrze zjeść jest mnóstwo oto kilka z nich:
 • Fabryka Pizzy – Plac Wolności 2 (W naszym budynku na parterze)
 • Restauracja Kardamon – Krakowskie Przedmieście 41
 • Restauracja Sielsko Anielsko – Rynek 17
 • Restauracja Arte del Gusto – Jana Hempla 5
 • Ulice Miasta – Władysława Łokietka 3
 • Sexy Duck – Zielona 22
 • Galeria Smaku. Restauracja – Okowa 5
 • 16 Stołów – Rynek 16/1
 • Pub & Restauracja U Fotografa – Rybna 11
 • Browar Restauracja Grodzka 15 – Grodzka 1
 • Ristorante Pizzeria Atrium – Rynek 2
 • Złoty Smok Kuchnia Chińska – Krakowskie przedmieście 30/19
 • Viva La Pizza – Krakowskie przedmieście 30
 • Pizza Pub ACERNA's – Rynek 2
 • Omen Pizza – Zielona 10
 • Expres Bar Pizzeria – Gabriela Narutowicza 38
 • Pizzeria Pod Koziołkiem- Peowiaków 4
 • SlimPizza – Rynek 7
 • La Traviata s.c. Pizzeria Ristorante- Fryderyka Chopina 16
 • Trakt Królewski- Grodzka 7

 \

 

  

 

 

 

  

  

 

Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej
What you’llearn
Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej