Zdjęcie kierunku GoWork.pl

Szkoła Policealna Poznań - Higienistka stomatologiczna z implantologią

Kierunek higienistka stomatologiczna jest prowadzony w trzech trybach: 

 • dziennym, 
 • wieczorowym,
 • weekendowym.

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonuje głównie: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kardiologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów. Kompetencje zawodowe higienistki stomatologicznej w wielu krajach są porównywalne z Polską. Są one jednak większe niż w przypadku asystentek stomatologicznych.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków: lekarzy, higienistki stomatologiczne, którzy na co dzień wykonują ten zawód. Dodatkowo Słuchacze kształcący się na tym kierunku uczą się języka migowego, który pozwala im komunikować się z osobami głuchymi i niedosłyszącymi.

 

TYLKO U NAS nauka i praktyka w centrum miasta (porównaj nas do innych szkół, my uczymy teorii i praktyki w centrum)!

 

Czego nauczysz się na tym kierunku? 

Absolwent szkoły Medycznej GoWork.pl jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu, organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii, wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty, prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (MS.13) odbywa się pod koniec IV semestru

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Perspektywy zawodu i potencjalni pracodawcy

Higienistka stomatologiczna może podjąć zatrudnienie w prywatnych gabinetach stomatologicznych, klinikach i poradniach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy lekarskiej, gabinetach publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Co więcej absolwenci tego kierunku są również uprawnione do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy. Osoba wykonująca ten zawód może liczyć na zarobki oscylujące w granicach 2000-2500 zł. Należy jednak pamiętać, że są one zależne od miejsca pracy oraz zakresu obowiązków. Ponadto wiele higienistek otrzymuje różne dodatki oraz premie od przeprowadzanych zabiegu. Absolwenci tego kierunku nie muszą ograniczać poszukiwań pracy tylko do rodzimego rynku. Bardzo duże zapotrzebowanie na higienistki stomatologiczne występuje również na zachodzie i północy kontynentu, m.in. w Niemczech, Francji, Włoszch czy Norwegii. Zarobki higienistek za naszą zachodnią granicą wahają się w granicach 2000 euro na rękę. Między innymi dlatego Szkoła Policealna GoWork kładzie nacisk naukę specjalistycznego, medycznego słownictwa z języka angielskiego.

LOKALIZACJA

Poznańska placówka Szkoły Policealnej GoWork mieści się się na XI piętrze biurowca ALFA zlokalizowanego w samym centrum miasta, przy jednej z najważniejszych ulic stolicy Wielkopolski, św. Marcin 66/72. Wejście do budynku znajduje się od strony sklepu Biedronka. Świetna lokalizacja sprawia, że do oddziału z wielu ważnych punktów Poznania można trafić pieszo, np. z Dworca PKP i PKS zajmie to 15 minut, a z płyty Starego Rynku 10 minut. Szkoła położona jest tuż obok głównego węzła komunikacyjnego miasta - Ronda Kaponiera.

Dojazd: 

 • do przystanku GWARNA tramwaje nr: 2,5,9,13,15,16,20
 • z dworca centralnego do przystanku FREDRY tramwaj nr 8
 • z Rodna Śródka do przystanku FREDRY – tramwaje nr 3, 8, 17
 • z Ronda Rataje do przystanku FREDRY - tramwaje nr 3,4

Miejsca w pobliżu, w których można coś zjeść:

 • Sphinks (Św. Marcin 66/72),
 • Lody Kolorowa (ul. 27 Grudnia 21),
 • Chłopskie Jadło (ul. Fredry 12),
 • Kuchnia Marche Okrąglak (ul. Mielżyńskiego 14),
 • Viva Pomodori (ul. Fredry 3), Zupi (ul. Św. Marcin 63),
 • Kuchnia Wandy (ul. Św. Marcin 75),
 • Pierogarnia (ul. Św. Marcin 73)
 
 
 
 
 
Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej
What you’llearn
Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej