Author

Julia Kopacz

Wyszukania
test

Wielu rodziców sądzi, że gdy wyśle dziecko do szkoły muzycznej na lekcje instrumentu, to nowy uczeń będzie doskonalić tylko tę jedną umiejętność. Rzeczywistość jednak pokazuje, że nauka w szkole muzycznej prezentuje się odmiennie, niż wyobrażenia rodziców. Kiedy już od najmłodszych lat życia dziecka rodzice zauważają pierwsze przejawy talentu muzycznego jak poczucie rytmu czy wrażliwość artystyczna, zaczynają zastanawiać się nad wysłaniem takiego uzdolnionego malucha do szkoły muzycznej. Wielu z nich sądzi, że lekcje będą polegać jedynie…