Technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu zajmuje się projektowaniem, a także organizacją i prowadzeniem działalności w agrobiznesie. Dzięki naszemu programowi kształcenia absolwent potrafi ocenić jakość produktów spożywczych, rolniczych i środkó...

Technik architektury krajobrazu

Szkoła policealna GoWork.pl - Technik architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zielone miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków i starodrzewu, planuje i wykonuje prace zwią...

Technik obsługi turystycznej

W związku z rozwojem branży turystycznej zwiększyło się zapotrzebowanie na osoby, które kompetentnie zaplanowałyby wypoczynek w Polsce oraz poza granicami kraju. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego absolwenci są przygotowan...