Zdjęcie kierunku GoWork.pl

Szkoła Policealna Lublin - Asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Osoba, która chce wykonywać zawód Asystentki Stomatologicznej musi ukończyć Medyczną szkołę policealną i dodatkowo zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje, który uprawnia do wykonywania tej profesji w całej Unii Europejskiej. Ukończenie kierunku daje umiejętność prawidłowego funkcjonowania jako członek zespołu w gabinecie stomatologicznym.

 

TYLKO U NAS nauka i praktyka w centrum miasta (porównaj nas do innych szkół, my uczymy teorii i praktyki w centrum)!

 

Nauka na kierunku trwa rok (dwa semestry). Tygodniowo realizowane jest ok. 19 godzin lekcyjnych, te zaś rozbite są na 3 dni. Naukę można podjąć w trzech trybach:

 •  Dziennym (3 dni w tygodniu) - Zajęcia najczęściej zaczynają się w godzinach porannych, ok. 8.00 
 •  Wieczorowym (3 dni w tygodniu) - Zajęcia najczęściej zaczynają się w godzinach popołudniowych – 15.25
 •  Weekendowym (w każdy weekend, co tydzień) - Zajęcia najczęściej zaczynają się w piątki ok godz. 16.20, bierzemy tu pod uwagę osoby pracujące, aby miały możliwość dojazdu na zajęcia. W sobotę i niedzielę, kształcenie rozpoczyna się o różnych porach - jeden dzień jest na rano, drugi na popołudnie, np. sobota od 8:00, niedziela od 13:45

Naukę można podjąć w dwóch wariantach :
1. Płatnym - 79 zł miesięcznej opłaty - materiały zużywalne potrzebne na zajęciach praktycznych zapewnia placówka
2. Bezpłatnym - 0 zł miesięcznej opłaty – materiały zużywalne potrzebne na zajęciach praktycznych słuchacz zapewnia sobie we własnym zakresie.

Asystentka Stomatologiczna opanowuje wiedzę z zakresu: 

 • anatomii, 
 • patofizjologii,
 • pierwszej pomocy, 
 • działalności zawodowej,
 • dokumentacji medycznej. 

Asystentka potrafi bez zarzutu współpracować z lekarzem dentystą oraz prowadzić dokumentacje medyczna i finansową. Dodatkowo słuchacze opanowują umiejętność posługiwania się językiem migowym, który bywa niezbędny w obcowaniu z osobami niepełnosprawnymi. Mają również możliwość podszkolenia języka angielskiego medycznego i zaczerpnąć wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości.
 
Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu kierunku słuchacze płynnie potrafią komunikować się z pacjentem i odpowiednio przygotować ich do zabiegów, bez zastanowienia przygotowują gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa. Potrafią współdziałać przy udzielaniu pierwszej pomocy. Posiadają umiejętność rozróżniania grupy leków stosowanych w leczeniu chorób jamy ustnej, oraz znają zasady przygotowania i przechowywania środków. Absolwenci przygotowują materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisko, wszystko przy znajomości zasad aseptyki i antyseptyki. Postępują zgodnie z zasadami etyki. Świetnie prowadzą dokumentację medyczną – wykonanych zabiegów oraz podsumowanie zużytych leków i wyrobów medycznych.
 
Za pośrednictwem nauczycieli nasi słuchacze chętnie korzystają z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.
Perspektywy zawodowe są bardzo szerokie. W woj. lubelskim dobrze prosperujących gabinetów stomatologicznych jest ok. 700. Obecnie w każdym gabinecie stomatologicznym, oprócz stomatologa jest również asystentka stomatologiczna. Profesjonalny personel medyczny to prawa ręka lekarza dentysty, nie może się on obyć bez wykwalifikowanej asystentki stomatologicznej. Jest to osoba z profesjonalnym wykształceniem po ukończeniu Gowork.pl i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zarobki Asystentki Stomatologicznej wahają się od 1800 – 2400 zł, ale jest to stabilne zatrudnienie z możliwością rozwoju.
 
Wyposażenie szkoły i wykładowcy
 
Pracownia stomatologiczna wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt. Znajduje się w niej m.in. unit stomatologiczny ze skalerem ultradźwiękowym, który umożliwia usuwanie kamienia gromadzącego się nad i pod dziąsłami, piaskarkę służącą do szybkiego usuwania ciemnych osadów. oraz wstrząsarkę, czyli elektromechaniczne urządzenie do  rozrabiania cementów glasionomerowych i innych materiałów. Mamy również kamerę wewnątrzustną, która doskonale przedstawia pacjentowi rzeczywisty stan jego uzębienia i obrazuje efekt końcowy po wykonanych zabiegach. Z kolei myjka ultradźwiękowa pozwala usunąć zanieczyszczenia z najbardziej niedostępnych miejsc narzędzi itd.
W pracowni nie mogło również zabraknąć zgrzewarki, służącej do sterylnego pakowania narzędzi stomatologicznych. Nasza Szkoła posiada jeszcze wszystkie narzędzia do zabiegów, lupy stomatologiczne i modele uzębienia.
 
Kadra nauczycielska w naszej Szkole jest wysoko wykwalifikowana. Wykładowcy uczący kierunkowych przedmiotów są min. lekarzami dentystami mającymi swoje gabinety stomatologiczne, higienistkami stomatologicznymi i ratownikami medycznymi pracującymi czynnie w zawodzie.
 
Praktyki zawodowe

Na praktyki, zgodnie z podstawą programową, uczniowie Gowork.pl uczęszczają po ukończeniu pierwszego semestru nauki. Łączna liczba godzin praktyk wynosi 160. Nasza szkoła daje możliwość ich odbycia m.in. w gabinetach stomatologicznych na terenie całego Lublina. Mamy kilka gabinetów zaprzyjaźnionych, w których nasi słuchacze mogą odbywać praktyki, np. Instytut Stomatologii na ul. Karmelickiej.
 
Nauka kończy się egzaminem zawodowym, potwierdzającym kwalifikację w zawodzie Z.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy. 
Uczeń po zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo, dyplom i suplement z Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej w Krakowie oraz po pozytywnym zaliczeniu przedmiotów, świadectwo ukończenia Policealnej szkoły medycznej Gowork.pl.

LOKALIZACJA

Lubelski Oddział Szkoły policealnej mieści się przy ul.Przechodnia 4, na II piętrze w Pałacu Parysów, zlokalizowanej w ścisłym centrum Lublina, tuż obok przystanku autobusowego Plac Wolności 01.
 
Obok naszego budynku mieści się Liceum Ogólnokształcące nr III im. Unii Lubelskiej i znany klub muzyczny CZEKOLADA. Budynek znajduje się 150 m od Bramy Krakowskiej,3 min pieszo od Hotelu Europa i 3 min. pieszo od Archikatedry św Jana Chrzciciela i św Jana Ewangelisty na ul. Królewska 10
 
Dojazd do przystanku Plac Wolności 01- połączenie jest bardzo korzystne z każdej części Lublina:

 • Głusk, Kunickiego, Kraśnicka, Racławickie, Nałęczowska, Dąbrowica autobus nr – 003
 • Elizówka giełda, Wodopojna, Długosza, Gen. Ducha, Poligonowa autobus nr – 004
 • Felin, Al. Witosa, Bronowice - Droga męczenników Majdanka, Willowa, Sławinkowska, Zbożowa autobus nr – 007, 055
 • Krochmalna, Gazowa, Plac Dworcowy, Popiełuszki – Al.Sikorskiego, Kosmowskiej, Wieniawa-Czechów, Czuby autobus nr – 013
 • Zana, Narutowicz, Mełgiewska, Wojciechowska, Lipniak autobus nr – 039
 • Osiedle Choiny autobus nr – 055
 • Osiedle Poręba autobus nr – 159

Miejsca w pobliżu, w których można coś zjeść:

 • Fabryka Pizzy – Plac Wolności 2 (W naszym budynku na parterze)
 • Restauracja Kardamon – Krakowskie Przedmieście 41
 • Restauracja Sielsko Anielsko – Rynek 17
 • Restauracja Arte del Gusto – Jana Hempla 5
 • Ulice Miasta – Władysława Łokietka 3
 • Sexy Duck – Zielona 22
 • Galeria Smaku. Restauracja – Okowa 5
 • 16 Stołów – Rynek 16/1
 • Pub & Restauracja U Fotografa – Rybna 11
 • Browar Restauracja Grodzka 15 – Grodzka 1
 • Ristorante Pizzeria Atrium – Rynek 2
 • Złoty Smok Kuchnia Chińska – Krakowskie przedmieście 30/19
 • Viva La Pizza – Krakowskie przedmieście 30
 • Pizza Pub ACERNA's – Rynek 2
 • Omen Pizza – Zielona 10
 • Expres Bar Pizzeria – Gabriela Narutowicza 38
 • Pizzeria Pod Koziołkiem- Peowiaków 4
 • SlimPizza – Rynek 7
 • La Traviata s.c. Pizzeria Ristorante- Fryderyka Chopina 16
 • Trakt Królewski- Grodzka 7

 ​ 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej
What you’llearn
Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej