Zdjęcie kierunku GoWork.pl

Szkoła Policealna Warszawa - Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna, to bardzo ważny członek zespołu, odpowiedzialny nie tylko za odpowiednie przygotowanie narzędzi, materiałów czy leków, ale także za kontakt z pacjentem. Dba o higienę gabinetu stomatologicznego, zarówno przed zabiegiem, jak i po oraz sporządza dokumentację medyczną. Powinna umieć przygotować także rozliczenie zużytych środków. Asystentkę powinna cechować życzliwość, komunikatywność, a także mocne nerwy i umiejętność zachowania spokoju w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Wyposażenie szkoły 

Słuchacze pracują na wysokiej jakości sprzętach i materiałach. Posiadamy  w pełni wyposażoną pracownię stomatologiczną, wysokiej klasy unit stomatologiczny wraz z całym oprzyrządowaniem. Słuchacze na zajęciach mają dostęp do takich narzędzi jak: kleszcze, wiertła, dźwignie, igły, strzykawki, karpule itp. Współpracujemy z firmą Koldental, która dostarcza do naszej szkoły najlepszej jakości materiały dydaktyczne, począwszy od artykułów higieniczny po środki lecznicze.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych, prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych oraz poradniach i klinikach dentystycznych, a także na oddziałach chirurgii szczękowej oraz w gabinetach stomatologicznych, prowadzonych przy placówkach oświatowych.
 
Wykładowcy

Monika Nowak-  Nauczyciel Mianowany, ukończyła Śląską Akademię Medyczną im L. Waryńskiego w Katowicach, uzyskując tytuł Lekarza Dentysty, dający prawo do wykonywania zawodu.

Krystyna Seliga – nauczyciel kontraktowy, Absolwentka Akademii Medycznej na kierunku pielęgniarskim. Uzyskała tytuł Magistra z wynikiem bardzo dobry. W ubiegłym roku Pani Krystyna uzyskała tytuł Doktora na Akademii Obrony Narodowej.
Pracuje jako pielęgniarka ratunkowa podczas masowych imprez pozarządowych, np. Warszawa Pielgrzymka Piesza. Jest Instruktorem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli.
Ewa Krzyczkowska  - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z dyplomem lekarza dentysty. Prowadziła wykłady o dzieciach z zespołem Aspergera dla rodziców w placówkach oświatowych powiatu pruszkowskiego z ramienia Stowarzyszenia „Niezwykli”.
 
Praktyki zawodowe
 
Słuchacze na tym kierunku odbywają praktyki zawodowe:
·         Centrum Stomatologi ul. Jana Kazimierze 64, Warszawa
·         Bo-dent Przychodnia Stomatologiczna ul. Obrzeżna 1 lok. U8, Warszawa
·         M-Dental Przychodnia Stomatologiczna ul. Sonaty 6d, Warszawa
·         Pro – Ortodont Centrum Stomaotlogii i Ortodoncji, Ul. Filtrowa 59 lok. 2
 
Kierunek kończy się egzaminem państwowym, po którym Słuchacz otrzymuje dyplom i świadectwo z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie. 

 

TRYB ZAJĘĆ

ORGANIZACJA

Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych

Weekendowy

Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godzinach popołudniowych oraz soboty i niedziele.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Program nauczania
 
Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    sem. I sem. II Liczba godzin
w okresie nauczania
1 Podstawy działalności gospodarczej
w ochronie zdrowia
3   48
2 Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc 2 2 64
3 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia   2 32
4 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej 4   64
5 Dokumentacja medyczna w stomatologii   2 32
6 Język obcy w stomatologii 2   32
7 Język migowy   2 32
8 Asystowanie lekarzowi dentyście 5 5 160
9 Prowadzenie dokumentacji medycznej
i finansowej w stomatologii
  5 80
10 Trening umiejętności społecznych 4   64
11 Podstawy przedsiębiorczości*   2* 32*
  Łączna liczba godzin 20 20 640

* Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem II - zgodnie z podstawą programową 4 160
Razem 4 160

LOKALIZACJA
 
Adres: Ul Żurawia 47, mieszcząca się w ścisłym centrum Warszawy , 450 metrów od Metra Centrum
 
Charakterystyczne miejsca: placówka zlokalizowana za Hotelem Polonia, Bank PKO S.A. (2 minuty), Pałac kultury i Nauki ( 5 minut od oddziału), Dom Handlowy Wars i Sawa ( 5 minut od oddziału)
 
Dojazd: do centrum dojeżdża bezpośrednio pierwsza nitka metra . Ze strony wschodniej i zachodniej można dojechać Szybką Kolejką Miejską (SKM) lub Koleją Mazowiecką. Do centrum dojeżdżają również:
a.    tramwaje: 4, 7 , 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35
b.    autobusy:  117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 521, 522, 525

 

Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej
What you’llearn
Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej