Zdjęcie kierunku GoWork.pl

Szkoła Policealna Warszawa - Higienistka stomatologiczna

Higienista stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem stomatologiem. Pod jego nadzorem wykonuje zabiegi profilaktyczno-techniczne. Dobiera odpowiednie środki do utrzymania higieny jamy ustnej, wykonuje wstępne badania diagnostyczne, a także piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie i lakierowanie zębów. Robi również takie zabiegi jak: impregnacja zębów mlecznych, polerowanie i wykańczanie wypełnień zębowych. Higienistka instruuje także pacjentów, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

Wyposażenie placówki

Słuchacze pracują na wysokiej jakości sprzętach i materiałach. Posiadamy w pełni wyposażoną pracownię stomatologiczną, wysokiej klasy unit stomatologiczny wraz z całym oprzyrządowaniem. Słuchacze na zajęciach mają dostęp do narzędzi typu: kleszcze, wiertła, dźwignie, igły, strzykawki, karpule itp. Współpracujemy z firmą Koldental która dostarcza do naszej szkoły najlepszej jakości materiały dydaktyczne począwszy od artykułów higieniczny po środki lecznicze.
  
Wykładowcy: 
·         Monika Nowak -  Nauczyciel Mianowany, ukończyła Śląską Akademię Medyczną  im L. Waryńskiego w Katowicach, uzyskując tytuł Lekarza Dentysty dający prawo do wykonywania zawodu.
 
·         Krystyna Seliga – nauczyciel kontraktowy, Absolwentka Akademii Medycznej na kierunku pielęgniarskim. Uzyskała tytuł Magistra z wynikiem bardzo dobrym. W ubiegłym roku Pani Krystyna uzyskała tytuł Doktora na Akademii Obrony Narodowej. Pracuje jako pielęgniarka ratunkowa podczas masowych imprez pozarządowych, np. Warszawa Pielgrzymka Piesza. Jest Instruktorem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli. 
 
·         Ewa Krzyczkowska  - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z dyplomem lekarza dentysty. Prowadziła wykłady o dzieciach z zespołem Aspergera dla rodziców w placówkach oświatowych powiatu pruszkowskiego z ramienia Stowarzyszenia  „Niezwykli”.
 
Słuchacze na tym kierunku odbywają praktyki zawodowe w:
·         Centrum Stomatologii ul. Jana Kazimierze 64, Warszawa
·         Bo-dent Przychodnia Stomatologiczna ul. Obrzeżna 1 lok. U8, Warszawa
·         M-Dental Przychodnia Stomatologiczna ul. Sonaty 6d, Warszawa
·         Pro – Ortodont Centrum Stomaotlogii i Ortodoncji, ul. Filtrowa 59 lok. 2
 
Kierunek kończy się egzaminem państwowym, po którym Słuchacz otrzymuje dyplom i świadectwo z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Umożliwia to rozpoczęcie pracy w zawodzie.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych, prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych oraz poradniach i klinikach dentystycznych, a także na oddziałach chirurgii szczękowej oraz w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przy placówkach oświatowych.

 

TRYB ZAJĘĆ

ORGANIZACJA

Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych

Weekendowy

Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godzinach popołudniowych w soboty i niedziele.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Program nauczania
Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

 

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160
LOKALIZACJA

Adres: Ul Żurawia 47, mieszcząca się w ścisłym centrum Warszawy , 450 metrów od Metra Centrum
 
Charakterystyczne miejsca:
placówka zlokalizowana za Hotelem Polonia, Bank PKO S.A. (2 minuty), Pałac kultury i Nauki (5 minut od oddziału), Dom Handlowy Wars i Sawa (5 minut od oddziału)
 
Dojazd
Do centrum dojeżdża bezpośrednio pierwsza nitka metra . Ze strony wschodniej i zachodniej można dojechać Szybką Kolejką Miejską (SKM) lub Koleją Mazowiecką. Do centrum dojeżdżają również:
a.    tramwaje: 4, 7 , 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35
b.    autobusy:  117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 521, 522, 525

Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej
What you’llearn
Co zyskuje Słuchacz przy wyborze płatnego kierunku w Szkole Policealnej GoWork.pl?
Płatny Bezpłatny
Materiały zużywalne, takie jak:
 • Kosmetyki
 • Środki dezynfekcyjne
 • Artykuły jednorazowe itp.
wliczone są w cenę kierunku
Koszty związane z materiałami ponosi Słuchacz
Darmowe szkolenie o wartości nawet 2 000 zł Brak darmowego szkolenia
Szkoła zapewnia odzież ochronną:
 • Rękawiczki na własność
 • Pilniczek
 • Fartuch
 • Czepki itp.
Szkoła nie zapewnia odzieży ochronnej