Kategoria

Edukacja

Kategoria

Nastoletnie lata życia młodego człowieka należą do bardzo burzliwych. Nie każde dziecko i rodzic są w stanie poradzić sobie w tym trudnym okresie. Z tego też powodu powstały szkoły i ośrodki dla tzw. „trudnej młodzieży”. Jak wygląda nauka w takiej szkole? Kto powinien do niej chodzić? Nastoletni wiek jest czasem zawieszonym między okresem dzieciństwa a życiem dorosłym. Choć jest to emocjonujący czas, pełen zawirowań i nie zawsze pozytywnych przeżyć, większość nastolatków bez większych trudności radzi…

Czy po dłuższej nieobecności lub w sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z kartkówki? Sprawdź, w jakich przypadkach uczeń może skorzystać z tej ewentualności i czy usprawiedliwienie od rodziców może zwolnić dziecko ze sprawdzianu. Co w przypadku choroby: czy konieczne jest nadrobienie kartkówki? Czy możliwe jest zwolnienie z kartkówki? Odpowiedź brzmi: tak, istnieją przypadki, w których uczeń może zostać zwolniony z konieczności pisania kartkówki. Zasady dotyczące pisania zapowiedzianych oraz niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy określa statut…

Każdy uczeń powinien zapoznać się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Pomaga on w podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ocenie jego zdolności i zachowania. Co to jest wewnątrzszkolny system oceniania i w jakim rozporządzeniu opisane są zasady dotyczące WSO w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej? Co to jest WSO w szkole? WSO (wewnątrzszkolny system oceniania) to element statutu szkoły, w którym zapisane są zasady dotyczące oceniania osiągnięć uczniów. Pozwala on na umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji zajęć oraz stosowanych…

Wielu rodziców sądzi, że gdy wyśle dziecko do szkoły muzycznej na lekcje instrumentu, to nowy uczeń będzie doskonalić tylko tę jedną umiejętność. Rzeczywistość jednak pokazuje, że nauka w szkole muzycznej prezentuje się odmiennie, niż wyobrażenia rodziców. Kiedy już od najmłodszych lat życia dziecka rodzice zauważają pierwsze przejawy talentu muzycznego jak poczucie rytmu czy wrażliwość artystyczna, zaczynają zastanawiać się nad wysłaniem takiego uzdolnionego malucha do szkoły muzycznej. Wielu z nich sądzi, że lekcje będą polegać jedynie…

Podstawowe obowiązki szkoły wobec ucznia określone są przez prawo. To ono stanowi, jakie działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz działania dydaktyczne powinni podejmować nauczyciele i jak dbać o uczniów niepełnosprawnych. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o prawach dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego. Co należy do podstawowych obowiązków szkoły wobec ucznia? Głównym celem realizowanym w instytucjach oświatowych jest zapewnianie uczniom edukacji. Zakres obowiązków szkoły wobec ucznia określony jest przez ustawę Prawo oświatowe i szereg aktów prawnych.…

Wystawianie ocen 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. O swoich wynikach uczniowie powinni zostać poinformowani jeszcze przed świętami, jednak ostateczne noty trafią do dzienników prawdopodobnie przed feriami zimowymi, czyli w połowie lub pod koniec stycznia. Czy uczniowie mają szansę na poprawę ocen jeszcze w tym miesiącu? Co w przypadku, gdy nauczyciel wystawi im ocenę niedostateczną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule. Kiedy koniec semestru 2021/2022? Data Przerwa świąteczna w szkole była pierwszym…

Rada rodziców to organ, który posiada wiele uprawnień i może mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a także jej wizerunek. Zajmuje się ona przede wszystkim występowaniem z wnioskami i opiniami do najważniejszych podmiotów działających w placówce i wokół niej. Sprawdź w naszym artykule, jakie jeszcze kompetencje posiada rada rodziców. Dowiedz się również, na jakie cele przeznaczane są środki z funduszu rady. Rada rodziców – co to za organ? Jak wynika z ustawy Prawo oświatowe, rada…

Na forach internetowych o tematyce edukacyjnej nieustannie przewija się temat wykształcenia po szkole policealnej. Osoby zainteresowane tą formą nauczania wciąż pełne są wątpliwości, a kwestia dyplomu i kwalifikacji jest bez wątpienia jedną z kluczowych przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Sprawdź, jakie wykształcenie ma absolwent szkoły policealnej. Czym jest szkoła policealna? Szkoła policealna to placówka oświatowa przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie średnie. Co ważne, kandydata nie skreśla brak matury. Z tego powodu szkoły policealne są dobrym…

Powtarzanie klasy w szkole podstawowej lub liceum niekiedy może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla ucznia. Opisujemy, w jakich przypadkach dziecko może nie zdać do następnej klasy. Jak napisać i do kogo kierować wniosek o powtarzanie roku? Czy jest to powód do wstydu, czy raczej szansa? Kiedy ucznia może czekać powtarzanie klasy? Każdy z uczniów posiada szereg praw i obowiązków. Jednym z podstawowych praw ucznia jest prawo do nauki. Należy pamiętać także o istnieniu obowiązku nauki…

Do skreślenia z listy uczniów dochodzi stosunkowo rzadko, a procedura ta może wiązać się z sądową weryfikacją. Istnieją jednak sytuacje, w których skreślenie ucznia ma swoje uzasadnienie. Kiedy jest to możliwe? Sprawdź, kto podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów i na jakiej podstawie. Czy można usunąć ucznia ze szkoły? Istnieje szereg aktów prawnych, które określają prawa i obowiązki ucznia. Wśród nich znajdują się także obowiązek szkolny i obowiązek nauki, określone w art. 35…