Asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Szkoła dla asystentek stomatologicznych GoWork.pl to placówka, która kształci średni personel medyczny. Połączenie przedmiotów teoretycznych i praktycznych sprawia, że jej absolwenci są doskonale przygotowani do zawodu. Sprawdź, jak wygląda nauka na kierunku asystentka stomatologiczna oraz dowiedz się, jaka przyszłość może czekać jego absolwentów.

 

Asystentka stomatologiczna w szkole policealnej - czy to przyszłościowy kierunek?

Absolwenci Medycznej Szkoły Policealnej GoWork.pl mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, a także na oddziałach chirurgii szczękowej czy w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przy placówkach oświatowych. Podczas nauki w szkole policealnej asystentki stomatologiczne zapoznają się z programami pomagającymi tworzyć terminarze, rejestrować zabiegi oraz współpracować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracowniami techników dentystycznych.

Kim jest i czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?

Asystentka stomatologiczna odpowiada m.in. za właściwe przygotowanie narzędzi, materiałów oraz leków, a także kontakt pacjentem. Osoba na tym stanowisku posiada podstawową wiedzę psychologiczną, aby pomóc mu w zrelaksowaniu się i pokonaniu lęku przed zabiegiem. Asystentka stomatologiczna po szkole policealnej dba także o higienę gabinetu dentystycznego przed i po całej procedurze, obsługuje sprzęt diagnostyczny, sporządza dokumentację medyczną oraz przygotowuje rozliczenia zużytych środków. Asystentkę stomatologiczną powinna cechować ogólna życzliwość, komunikacyjność, a także mocne nerwy i umiejętność zachowania spokoju w nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Ile zarabia asystentka stomatologiczna?

Zarobki asystentki stomatologicznej zależą od wielu różnych czynników: miasta i miejsca zatrudnienia, formy umowy, a także jej wykształcenia i doświadczenia. Średnia pensja na tym stanowisku wynosi 3,2 tys. złotych brutto. Najlepiej wynagradzane asystentki zarabiają powyżej 4 tys. złotych brutto. Osoby, które zdecydują się na pracę w krajach Europy Północnej i Wschodniej, np. w Niemczech, Szwecji, Norwegii czy Hiszpanii, mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

 

Czy asystentka stomatologiczna musi być po szkole?

Wiele osób zastanawia się, czy asystentka stomatologiczna musi mieć wykształcenie i ukończyć szkołę. O ile studia nie są potrzebne, o tyle osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy. Praca w profesji asystentki stomatologicznej wymaga podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu żucia, terminologii medycznej, materiałoznawstwa czy  pierwszej pomocy. Wykształcenie oraz kwalifikacje są niezwykle ważne - to właśnie dzięki nim asystentka nie stwarza zagrożenia dla pacjenta i wykonuje swoje obowiązki w rzetelny sposób.

 

Szkoła dla asystentek stomatologicznych - gdzie jej absolwentki mogą szukać zatrudnienia?

Absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna w szkole policealnej mogą podjąć pracę w miejscach takich jak:

  •     gabinety stomatologiczne prowadzone przez jednostki prywatne i publiczne,
  •     firmy zajmujące się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,
  •     poradnie i kliniki dentystyczne,
  •     oddziały chirurgii szczękowej,
  •     hurtownie stomatologiczne.

Jak wygląda nauka w szkole?

Placówka GoWork.pl rzetelnie przygotowuje do pracy w zawodzie oraz umożliwia zdobycie tytułu zawodowego. Szkoła dla asystentek stomatologicznych dba o to, aby jej absolwenci dysponowali fachową wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Podczas nauki słuchacze zapoznają się z programami pomagającymi tworzyć terminarze, rejestrować zabiegi oraz współpracować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracowniami techników dentystycznych. Poza tym uczą się oni obsługiwać sprzęt diagnostyczny, współpracować ze stomatologiem różnymi metodami, prowadzić dokumentację medyczną, konserwować sprzęt, a także sporządzać i przechowywać roztwory do dezynfekcji.
Kierunek trwa rok. Zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny z kwalifikacji K1 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy, odbywa się pod koniec II semestru. Wykaz przedmiotów realizowanych w rocznym cyklu nauczania znajduje się poniżej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym


Przedmioty ogólnokształcące

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Pracownia organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym

Podstawy przedsiębiorczości

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

 

Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

   

Materiałoznawstwo w stomatologii

   

Ergonomia w stomatologii

   

Dokumentacja gabinetu dentystycznego

   

Organizacja ochrony zdrowia

   

Komunikacja interpersonalna

   

Język angielski ukierunkowany zawodowo

   

Język migowy ukierunkowany zawodowo

   

 

Jakie tryby nauki można wybrać w szkole?

Kandydat do szkoły policealnej może wybierać spośród trzech trybów nauki: dziennego, weekendowego lub wieczorowego.

Tryb

Organizacja zajęć

Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, od godzin porannych do popołudniowych.

Weekendowy

Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Policealną GoWork.pl?

Szkoła dla asysentek stomatologicznych GoWork.pl jest w pełni bezpłatna - słuchacze nie ponoszą kosztów czesnego, wpisowego, legitymacji, indeksu, egzaminów i innych. Do rozpoczęcia nauki w placówce wymagane jest jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej - matura nie jest brana pod uwagę w czasie procesu rekrutacyjnego.
Na kierunku asystentka stomatologiczna, szkoła zapewnia swoim słuchaczom komfortowe warunki nauki, darmowe materiały do nauki oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. W czasie zajęć mogą oni korzystać z profesjonalnych narzędzi, sprzętu i aparatury, np. fotela stomatologicznego z unitem, kamery wewnątrzustnej, wstrząsarki, myjki ultradźwiękowej, mikropiaskarki i wielu innych. Połączenie teorii i praktyki sprawia, że absolwenci szkoły są profesjonalnie przygotowani do pracy.

Szkoła policealna dla asystentek stomatologicznych - rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Policealnej GoWork.pl prowadzona jest w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Do wzięcia udziału w naborze niezbędne będą następujące dokumenty:

  • oryginał lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły średniej czy technikum (w przypadku, gdy dysponujemy jedynie kopią, musi być ona poświadczona notarialnie),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (szkoła zapewnia bezpłatne skierowanie),
  • podanie (złożone internetowo przez formularz zgłoszeniowy).

 


2 zdjęcia
legitymacyjne

świadectwo
ukończenia szkoły średniej

zaświadczenie od lekarza
medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu - Szkoła zapewnia bezpłatne badania
NASZE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE
Pracownia stomatologiczna

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej?

Tytuł asystentki stomatologicznej uzyskać można po ukończeniu szkoły policealnej.

Czym na co dzień zajmuje się asystenka stomatologiczna?

Asystentka stomatologiczna pracuje w gabinecie lekarza stomatologa lub dentysty i zajmuje się tam kontaktem z pacjentem, rejestrowaniem jego wizyt oraz przygotowaniem gabinetu do przyjęcia pacjenta. Asystenta prowadzi również dokumentację w gabinecie, czasem - w zależności od doświadczenia i posiadanych kwalifikacji (np. w zakresie higieny stomatologicznej) - asystuje stomatologowi w trakcie zabiegów.

Gdzie asystentka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie?

Osoba posiadająca dyplom asystentki stomatologicznej może znaleźć zatrudnienie w gabinetach stomatologicznych w sektorze publicznym i niepublicznym, w klinikach i przychodniach stomatologicznych.

Jakie są zarobki asystentki stomatologicznej?

Zarobki asystentki stomatologicznej zaczynają się od 3200 zł do 6000 zł brutto.

Jakie cechy powinna posiadać asystentka stomatologiczna?

Praca asystentki stomatologicznej to bardzo odpowiedzialna profesja. Osoba pełniąca jej obowiązki w gabinecie stomatologicznym powinna być empatyczna, komunikatywna, a zarazem dokładna, skrupulatna i odporna na pracę pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8.00-16.00
śr 8-16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-16.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 9.00 - 15.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 9-17
wt 9-17
śr 9-17
czw 9-17
pt 9-17
sb11-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16
wt 08-16.00
śr 8 -16.00
czw 8-16.00
pt 10-18.00
sb. 8-16

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn.- pt. 8.00 - 16.00
sob. 8.00 - 16.00