Asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Szkoła dla asystentek stomatologicznych GoWork.pl to placówka, która pozwala zdobyć wykształcenie średnie medyczne. Połączenie przedmiotów teoretycznych i praktycznych sprawia, że jej absolwenci są doskonale przygotowani do asystowania lekarzowi dentyście. Sprawdź, jak wygląda nauka na kierunku asystentka stomatologiczna oraz dowiedz się, jaka przyszłość może czekać jego absolwentów.

Kim jest i czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?

Kim jest i czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?  Stanowisko asystentki stomatologicznej to - obok stanowiska pracy lekarza dentysty - najważniejsza funkcja w gabinecie stomatologicznym. Asystentka nie jest co prawda uprawniona do wykonywania zabiegów medycznych, jednak jej rola jest tutaj kluczowa. To ona czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Jest zobowiązana do wykonywania czynności administracyjnych, czyli prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów. Do jej obowiązków należy także:  

 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty;
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów (podawanie narzędzi, lektów itp.);
 • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów oraz narzędzi;
 • sterylizacja i konserwowanie sprzętów używanych w gabinecie;
 • ustalanie terminów wizyt, umawianie pacjentów i nadzorowanie grafików;
 • wykonywanie i odbieranie zamówień leków oraz innych materiałów niezbędnych w pracy lekarza dentysty.  

Asystentka stomatologiczna w szkole policealnej - czy warto?

Absolwenci Medycznej Szkoły Policealnej GoWork.pl mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, a także na oddziałach chirurgii szczękowej czy w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przy placówkach oświatowych. Podczas nauki w szkole policealnej asystentki stomatologiczne zapoznają się z programami pomagającymi tworzyć terminarze, rejestrować zabiegi oraz współpracować ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi i pracowniami techników dentystycznych. Zdecydowanie jest to zawód przyszłości, ponieważ - niestety - coraz więcej osób ma problemy z uzębieniem. Zapotrzebowanie rośnie więc zarówno na lekarzy stomatologów, jak i wykwalifikowany personel pomocniczy, w tym na asystentki stomatologiczne. Asystentka stomatologiczna szkoła daje więc realną szansę na znalezienie zatrudnienia. Poza tym, po ukończeniu szkoły policealnej GoWork, absolwenci mają możliwość podjęcia pracy także zagranicą, co wiąże się z atrakcyjnym wynagrodzeniem, licznymi benefitami i pracą w międzynarodowym środowisku. Widać więc, że asystentka stomatologiczna kurs otwiera wiele drzwi i daje naprawdę szerokie perspektywy. 

Ile zarabia asystentka stomatologiczna?

Zarobki asystentki stomatologicznej zależą od wielu różnych czynników: miasta i miejsca zatrudnienia, formy umowy, a także jej wykształcenia i doświadczenia. Przeciętnie pensja na tym stanowisku wynosi 5 tys. złotych brutto, jednak asystentki w gabinetach prywatnych zarabiają nawet do 13 tys. zł brutto miesięcznie. Z kolei osoby, które zdecydują się na pracę w krajach Europy Północnej i Wschodniej, np. w Niemczech, Szwecji, Norwegii czy Hiszpanii, mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

Jak zostać asystentką stomatologiczną?

Chcesz zostać asystentką stomatologiczną, ale nie masz matury? Nic nie szkodzi. W szkole policealnej GoWork egzamin dojrzałości nie jest wymagany. Wystarczy, że jesteś absolwentem szkoły średniej (liceum lub technikum) i dostarczysz nam swoje świadectwo. Zastanawiasz się, czy się nadajesz? W zawodzie asystentki stomatologicznej sprawdzą się osoby, które są dobrze zorganizowane oraz lubią dbać o porządek. Jeśli zauważasz u siebie te cechy, z pewnością doskonale odnajdziesz się na stanowisku asystentki stomatologicznej.

Wiele osób zastanawia się, jakie wykształcenie powinna mieć asystentka stomatologiczna i jaką szkołę powinna ukończyć. Studia i wykształcenie wyższe nie są w jej przypadku wymagane, wystarczy wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy, który zapewnia nauka w szkole medycznej GoWork. Poza tym, praca na stanowisku asystentki stomatologicznej wymaga podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu żucia, terminologii medycznej, materiałoznawstwa czy udzielania pierwszej pomocy, czyli wszystkich tych zagadnień, których nauczysz się w naszej szkole. Wykształcenie oraz kwalifikacje są niezwykle ważne - to właśnie dzięki nim asystentka nie stwarza zagrożenia dla pacjenta i wykonuje swoje obowiązki w rzetelny sposób.

Asystentka stomatologiczna - praca. Gdzie szukać zatrudnienia po szkole policealnej?

Absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna w szkole policealnej mogą podjąć pracę między innymi w miejscach takich jak:

 • gabinetach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne i publiczne,
 • firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • oddziałach chirurgii szczękowej,
 • hurtowniach stomatologicznych.  

Jak wygląda nauka w szkole?

Placówka GoWork.pl rzetelnie przygotowuje do pracy w zawodzie oraz umożliwia zdobycie tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej. Nasza szkoła medyczna dba o to, aby jej absolwenci dysponowali fachową wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas zajęć i na praktykach zawodowych. Podczas nauki słuchacze zapoznają się z programami pomagającymi tworzyć terminarze, rejestrować zabiegi oraz współpracować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracowniami techników dentystycznych. Poza tym, uczą się oni obsługiwać sprzęt diagnostyczny, współpracować ze stomatologiem różnymi metodami, prowadzić dokumentację medyczną, konserwować sprzęt, a także sporządzać i przechowywać roztwory do dezynfekcji.

Kierunek trwa rok. Zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny z kwalifikacji K1 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy, odbywa się pod koniec II semestru.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym


Przedmioty ogólnokształcące

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Pracownia organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym

Podstawy przedsiębiorczości

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

 

Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

   

Materiałoznawstwo w stomatologii

   

Ergonomia w stomatologii

   

Dokumentacja gabinetu dentystycznego

   

Organizacja ochrony zdrowia

   

Komunikacja interpersonalna

   

Język angielski ukierunkowany zawodowo

   

Język migowy ukierunkowany zawodowo

   

 

Jakie tryby nauki są do wyboru?

Kandydat do szkoły policealnej może wybierać spośród trzech trybów nauki:

Tryb

Organizacja zajęć

Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, od godzin porannych do popołudniowych.

Weekendowy

Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Policealną GoWork.pl?

Szkoła dla asystentek stomatologicznych GoWork.pl jest w pełni bezpłatna - słuchacze nie ponoszą kosztów czesnego, wpisowego, legitymacji, indeksu, egzaminów i innych. Do rozpoczęcia nauki w placówce wymagane jest jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej - matura nie jest brana pod uwagę w czasie procesu rekrutacyjnego.  

Na kierunku asystentka stomatologiczna, szkoła zapewnia swoim słuchaczom komfortowe warunki i darmowe materiały do nauki oraz zajęcia z wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. W czasie zajęć słuchacze mogą korzystać z profesjonalnych narzędzi, sprzętu i aparatury, np. fotela stomatologicznego z unitem, kamery wewnątrzustnej, wstrząsarki, myjki ultradźwiękowej, mikropiaskarki i wielu innych. Połączenie teorii i praktyki sprawia, że absolwenci szkoły GoWork są profesjonalnie przygotowani do pracy.  

Szkoła policealna dla asystentek stomatologicznych - rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Policealnej GoWork.pl prowadzona jest w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Do wzięcia udziału w naborze niezbędne będą następujące dokumenty:  

 • oryginał lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły średniej czy technikum (w przypadku, gdy dysponujemy jedynie kopią, musi być ona poświadczona notarialnie),
 •  2 zdjęcia legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (szkoła zapewnia bezpłatne skierowanie),
 • podanie (złożone internetowo przez formularz zgłoszeniowy).  

 


2 zdjęcia
legitymacyjne

świadectwo
ukończenia szkoły średniej

zaświadczenie od lekarza
medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu - Szkoła zapewnia bezpłatne badania
NASZE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE
Pracownia stomatologiczna

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej?

Uprawnienia do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej można zdobyć w szkole policealnej GoWork. Edukacja w placówce trwa rok i kończy się zewnętrznym egzaminem praktycznym i teoretycznym z kwalifikacji K1 9Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy), który odbywa się pod koniec II semestru. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można pracować w zawodzie asystentki stomatologicznej.

Czym na co dzień zajmuje się asystenka stomatologiczna?

Asystentka stomatologiczna wykonuje czynności administracyjne (prowadzi dokumentację medyczną, umawia pacjentów, pilnuje grafików itp.), przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty oraz asystuje i pomaga mu podczas zabiegów (podaje narzędzia, leki itp.).

Gdzie asystentka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie?

Asystentka stomatologiczna może pracować w gabinetach dentystycznych, firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego, poradniach i klinikach dentystycznych, oddziałach chirurgii szczękowej oraz hurtowniach stomatologicznych.

Jakie są zarobki asystentki stomatologicznej?

Asystentki stomatologiczne zarabiają około 5 tys. złotych brutto miesięcznie, jednak asystentki w gabinetach prywatnych zarabiają nawet do 7-8 tys. zł brutto miesięcznie.

Jakie cechy powinna posiadać asystentka stomatologiczna?

Asystentka stomatologiczna powinna być empatyczna, komunikatywna, odporna na pracę pod presją czasu i stres. Powinna także być dokładna, dobrze zorganizowana i lubić porządek.

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 9-17
wt 8.00-16.00
śr 9-17.00
czw 9.00-17.00
pt 9.00-17.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8-16
śr 8-16
czw 8-16
pt 8-16
sb 8-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16.00
wt 8.00-18.00
śr 08.00 -18.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 18.00
wt 8.00 - 18.00
śr 8.00 - 18.00
czw 8.00 - 18.00
pt 8.00 - 18.00
sb 8.00 - 16.00