Asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Szkoła dla asystentek stomatologicznych GoWork.pl to placówka, która kształci średni personel medyczny. Połączenie przedmiotów teoretycznych i praktycznych sprawia, że jej absolwenci są doskonale przygotowani do zawodu. Sprawdź, jak wygląda nauka na kierunku asystentka stomatologiczna oraz dowiedz się, jaka przyszłość może czekać jego absolwentów.

 

Asystentka stomatologiczna w szkole policealnej - czy to przyszłościowy kierunek?

Absolwenci Medycznej Szkoły Policealnej GoWork.pl mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, a także na oddziałach chirurgii szczękowej czy w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przy placówkach oświatowych. Podczas nauki w szkole policealnej asystentki stomatologiczne zapoznają się z programami pomagającymi tworzyć terminarze, rejestrować zabiegi oraz współpracować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracowniami techników dentystycznych.

Kim jest i czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?

Asystentka stomatologiczna odpowiada m.in. za właściwe przygotowanie narzędzi, materiałów oraz leków, a także kontakt pacjentem. Osoba na tym stanowisku posiada podstawową wiedzę psychologiczną, aby pomóc mu w zrelaksowaniu się i pokonaniu lęku przed zabiegiem. Asystentka stomatologiczna po szkole policealnej dba także o higienę gabinetu dentystycznego przed i po całej procedurze, obsługuje sprzęt diagnostyczny, sporządza dokumentację medyczną oraz przygotowuje rozliczenia zużytych środków. Asystentkę stomatologiczną powinna cechować ogólna życzliwość, komunikacyjność, a także mocne nerwy i umiejętność zachowania spokoju w nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Ile zarabia asystentka stomatologiczna?

Zarobki asystentki stomatologicznej zależą od wielu różnych czynników: miasta i miejsca zatrudnienia, formy umowy, a także jej wykształcenia i doświadczenia. Średnia pensja na tym stanowisku wynosi 3,2 tys. złotych brutto. Najlepiej wynagradzane asystentki zarabiają powyżej 4 tys. złotych brutto. Osoby, które zdecydują się na pracę w krajach Europy Północnej i Wschodniej, np. w Niemczech, Szwecji, Norwegii czy Hiszpanii, mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

 

Czy asystentka stomatologiczna musi być po szkole?

Wiele osób zastanawia się, czy asystentka stomatologiczna musi mieć wykształcenie i ukończyć szkołę. O ile studia nie są potrzebne, o tyle osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy. Praca w profesji asystentki stomatologicznej wymaga podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu żucia, terminologii medycznej, materiałoznawstwa czy  pierwszej pomocy. Wykształcenie oraz kwalifikacje są niezwykle ważne - to właśnie dzięki nim asystentka nie stwarza zagrożenia dla pacjenta i wykonuje swoje obowiązki w rzetelny sposób.

 

Szkoła dla asystentek stomatologicznych - gdzie jej absolwentki mogą szukać zatrudnienia?

Absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna w szkole policealnej mogą podjąć pracę w miejscach takich jak:

  •     gabinety stomatologiczne prowadzone przez jednostki prywatne i publiczne,
  •     firmy zajmujące się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,
  •     poradnie i kliniki dentystyczne,
  •     oddziały chirurgii szczękowej,
  •     hurtownie stomatologiczne.

Jak wygląda nauka w szkole?

Placówka GoWork.pl rzetelnie przygotowuje do pracy w zawodzie oraz umożliwia zdobycie tytułu zawodowego. Szkoła dla asystentek stomatologicznych dba o to, aby jej absolwenci dysponowali fachową wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Podczas nauki słuchacze zapoznają się z programami pomagającymi tworzyć terminarze, rejestrować zabiegi oraz współpracować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracowniami techników dentystycznych. Poza tym uczą się oni obsługiwać sprzęt diagnostyczny, współpracować ze stomatologiem różnymi metodami, prowadzić dokumentację medyczną, konserwować sprzęt, a także sporządzać i przechowywać roztwory do dezynfekcji.
Kierunek trwa rok. Zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny z kwalifikacji K1 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy, odbywa się pod koniec II semestru. Wykaz przedmiotów realizowanych w rocznym cyklu nauczania znajduje się poniżej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym


Przedmioty ogólnokształcące

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Pracownia organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym

Podstawy przedsiębiorczości

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

 

Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

   

Materiałoznawstwo w stomatologii

   

Ergonomia w stomatologii

   

Dokumentacja gabinetu dentystycznego

   

Organizacja ochrony zdrowia

   

Komunikacja interpersonalna

   

Język angielski ukierunkowany zawodowo

   

Język migowy ukierunkowany zawodowo

   

 

Jakie tryby nauki można wybrać w szkole?

Kandydat do szkoły policealnej może wybierać spośród trzech trybów nauki: dziennego, weekendowego lub wieczorowego.

Tryb

Organizacja zajęć

Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, od godzin porannych do popołudniowych.

Weekendowy

Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Policealną GoWork.pl?

Szkoła dla asysentek stomatologicznych GoWork.pl jest w pełni bezpłatna - słuchacze nie ponoszą kosztów czesnego, wpisowego, legitymacji, indeksu, egzaminów i innych. Do rozpoczęcia nauki w placówce wymagane jest jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej - matura nie jest brana pod uwagę w czasie procesu rekrutacyjnego.
Na kierunku asystentka stomatologiczna, szkoła zapewnia swoim słuchaczom komfortowe warunki nauki, darmowe materiały do nauki oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. W czasie zajęć mogą oni korzystać z profesjonalnych narzędzi, sprzętu i aparatury, np. fotela stomatologicznego z unitem, kamery wewnątrzustnej, wstrząsarki, myjki ultradźwiękowej, mikropiaskarki i wielu innych. Połączenie teorii i praktyki sprawia, że absolwenci szkoły są profesjonalnie przygotowani do pracy.

Szkoła policealna dla asystentek stomatologicznych - rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Policealnej GoWork.pl prowadzona jest w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Do wzięcia udziału w naborze niezbędne będą następujące dokumenty:

  • oryginał lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły średniej czy technikum (w przypadku, gdy dysponujemy jedynie kopią, musi być ona poświadczona notarialnie),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (szkoła zapewnia bezpłatne skierowanie),
  • podanie (złożone internetowo przez formularz zgłoszeniowy).

 


2 zdjęcia
legitymacyjne

świadectwo
ukończenia szkoły średniej

zaświadczenie od lekarza
medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu - Szkoła zapewnia bezpłatne badania
NASZE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE
Pracownia stomatologiczna

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 10-18
wt 8.00-16.00
śr 8.00-16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-16.00
sb. pracująca 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
sob. nieczynne

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub (61) 818 28 14
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, pt. - 8.00-16.00
sob. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8-16
śr 8-16
czw 8-16
pt 8-16
sb. nieczynne

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-12.30
wt 13.30-18
śr 13.30-18
czw 13.30-18
pt 13.30-18
sb. 8-16

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn.- pt. 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 16.00