Kategoria

Edukacja

Kategoria

Każdy uczeń powinien zapoznać się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Pomaga on w podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ocenie jego zdolności i zachowania. Co to jest wewnątrzszkolny system oceniania i w jakim rozporządzeniu opisane są zasady dotyczące WSO w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej? Co to jest WSO w szkole? WSO (wewnątrzszkolny system oceniania) to element statutu szkoły, w którym zapisane są zasady dotyczące oceniania osiągnięć uczniów. Pozwala on na umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji zajęć oraz stosowanych…

Wielu rodziców sądzi, że gdy wyśle dziecko do szkoły muzycznej na lekcje instrumentu, to nowy uczeń będzie doskonalić tylko tę jedną umiejętność. Rzeczywistość jednak pokazuje, że nauka w szkole muzycznej prezentuje się odmiennie, niż wyobrażenia rodziców. Kiedy już od najmłodszych lat życia dziecka rodzice zauważają pierwsze przejawy talentu muzycznego jak poczucie rytmu czy wrażliwość artystyczna, zaczynają zastanawiać się nad wysłaniem takiego uzdolnionego malucha do szkoły muzycznej. Wielu z nich sądzi, że lekcje będą polegać jedynie…

Podstawowe obowiązki szkoły wobec ucznia określone są przez prawo. To ono stanowi, jakie działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz działania dydaktyczne powinni podejmować nauczyciele i jak dbać o uczniów niepełnosprawnych. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o prawach dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego. Co należy do podstawowych obowiązków szkoły wobec ucznia? Głównym celem realizowanym w instytucjach oświatowych jest zapewnianie uczniom edukacji. Zakres obowiązków szkoły wobec ucznia określony jest przez ustawę Prawo oświatowe i szereg aktów prawnych.…

Wystawianie ocen 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. O swoich wynikach uczniowie powinni zostać poinformowani jeszcze przed świętami, jednak ostateczne noty trafią do dzienników prawdopodobnie przed feriami zimowymi, czyli w połowie lub pod koniec stycznia. Czy uczniowie mają szansę na poprawę ocen jeszcze w tym miesiącu? Co w przypadku, gdy nauczyciel wystawi im ocenę niedostateczną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule. Kiedy koniec semestru 2021/2022? Data Przerwa świąteczna w szkole była pierwszym…

Rada rodziców to organ, który posiada wiele uprawnień i może mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a także jej wizerunek. Zajmuje się ona przede wszystkim występowaniem z wnioskami i opiniami do najważniejszych podmiotów działających w placówce i wokół niej. Sprawdź w naszym artykule, jakie jeszcze kompetencje posiada rada rodziców. Dowiedz się również, na jakie cele przeznaczane są środki z funduszu rady. Rada rodziców – co to za organ? Jak wynika z ustawy Prawo oświatowe, rada…

Na forach internetowych o tematyce edukacyjnej nieustannie przewija się temat wykształcenia po szkole policealnej. Osoby zainteresowane tą formą nauczania wciąż pełne są wątpliwości, a kwestia dyplomu i kwalifikacji jest bez wątpienia jedną z kluczowych przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Sprawdź, jakie wykształcenie ma absolwent szkoły policealnej. Czym jest szkoła policealna? Szkoła policealna to placówka oświatowa przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie średnie. Co ważne, kandydata nie skreśla brak matury. Z tego powodu szkoły policealne są dobrym…

Powtarzanie klasy w szkole podstawowej lub liceum niekiedy może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla ucznia. Opisujemy, w jakich przypadkach dziecko może nie zdać do następnej klasy. Jak napisać i do kogo kierować wniosek o powtarzanie roku? Czy jest to powód do wstydu, czy raczej szansa? Kiedy ucznia może czekać powtarzanie klasy? Każdy z uczniów posiada szereg praw i obowiązków. Jednym z podstawowych praw ucznia jest prawo do nauki. Należy pamiętać także o istnieniu obowiązku nauki…

Do skreślenia z listy uczniów dochodzi stosunkowo rzadko, a procedura ta może wiązać się z sądową weryfikacją. Istnieją jednak sytuacje, w których skreślenie ucznia ma swoje uzasadnienie. Kiedy jest to możliwe? Sprawdź, kto podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów i na jakiej podstawie. Czy można usunąć ucznia ze szkoły? Istnieje szereg aktów prawnych, które określają prawa i obowiązki ucznia. Wśród nich znajdują się także obowiązek szkolny i obowiązek nauki, określone w art. 35…

Wśród najważniejszych praw ucznia wymienia się m.in. te, które dotyczą dostępu do informacji, swobody wypowiedzi oraz realizowania obowiązku szkolnego. Są one jasno określone, a każde naruszenie Kodeksu Ucznia powinno być zgłaszane odpowiednim osobom lub organom. Zobacz, co należy do praw ucznia i jego obowiązków. Podstawowe prawa ucznia w szkole Wypełnianie obowiązku szkolnego oznacza dla uczniów konieczność przestrzegania obowiązujących w placówce reguł. Niegdyś były one zapisane w Kodeksie Ucznia, który obowiązywał od 1988 r., jednak dokument…

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 przedstawia najważniejsze daty dla wszystkich polskich uczniów oraz przerwy od nauki wynikające ze świąt oraz ferii. Sprawdź, kiedy wypadają wolne dni od szkoły, a także pobierz kalendarz szkolny w PDF do druku, dzięki któremu nie zapomnisz o kluczowych terminach. Kalendarz roku szkolnego – najważniejsze daty Rozpoczęcie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Jak wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 1 września zajęcia dydaktyczno-wychowawcze najprawdopodobniej będą odbywały się w…