Higienistka stomatologiczna z implantologią - Białystok

Stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na cały organizm, dlatego tak ważną rolę odgrywa profilaktyka chorób zębów i przyzębia. W związku z powstawaniem nowych gabinetów dentystycznych, zwiększa się zapotrzebowaniem na higienistki stomatologiczne. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracuje bezpośrednio z lekarzem i asystuje mu podczas pracy. Do jej zadań należy m.in. utrzymanie gabinetu stomatologicznego w gotowości, przeprowadzanie wstępnych badań diagnostycznych oraz zabiegów profilaktyczno-technicznych, takich jak polerowanie, lakierowanie, skaling, lakowanie i piaskowanie zębów. Higienistka stomatologiczna udziela ponadto porad w kwestii dbania o higienę jamy ustnej oraz dobiera odpowiednie środki higieniczne. Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 - wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia, odbywa się pod koniec IV semestru. Po szkole policealnej higienistka stomatologiczna otrzymuje dyplom i uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Higienistka stomatologiczna w Białymstoku - czy to przyszłościowy zawód?

Higienistka stomatologiczna w Białymstoku nie musi obawiać się braku pracy. Osoby, które ukończyły naukę w Szkole Policealnej GoWork.pl, mogą liczyć na bezproblemowe zatrudnienie m.in. w klinikach i poradniach stomatologicznych, prywatnych oraz publicznych gabinetach dentystycznych czy w szkołach i przedszkolach. Po szkole policealnej higienistki stomatologiczne są profesjonalnie przygotowane do pracy w zawodzie i posiadają szereg niezbędnych kompetencji. Zarobki higienistki stomatologicznej w Białymstoku zależą przede wszystkim od jej doświadczenia oraz wykształcenia.

Jakie cechy powinna mieć profesjonalna higienistka stomatologiczna?

Higienistka stomatologiczna powinna wyróżniać się cechami takimi jak wyrozumiałość, cierpliwość oraz umiejętność uspokajania zestresowanych pacjentów. Szczególnie, że wielu z nich bardzo źle znosi zabiegi dentystyczne. Dobrze, jeśli osoba na tym stanowisku potrafi nawiązać dobry kontakt z dzieckiem i przekonać je do codziennego mycia zębów. Z tego powodu higienistka stomatologiczna w szkole policealnej odbywa zajęcia z edukowania pacjenta w zakresie higieny jamy ustnej. Nie mniej ważne są także odporność i wytrzymałość - zawód higienistki wymaga niekiedy długotrwałego stania. 

Higienistka stomatologiczna w Białymstoku - dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Wybór kierunku higienistka stomatologiczna w Białymstoku wiąże się z wieloma perspektywami. Słuchacze mają zapewnione narzędzia, dzięki którym zdobędą niezbędne w tym zawodzie umiejętności. Są to m.in. unit stomatologiczny z fotelem wyposażony w kamerę wewnątrzustną, piaskarkę, skaler i dmuchawkę wodno-powietrzną. Do dyspozycji przyszłych higienistek jest są także fotel stomatologiczny, lampa do utwardzania wypełnień, wstrząsarka do materiałów kapsułkowych, asystor stomatologiczny, pistolet do amalgamatu oraz strzykawki typu karpula. Pracownia posiada ponadto komplety narzędzi do leczenia protetycznego, chirurgicznego, zachowawczego i periodontologicznego. Absolwenci kierunku higienistka stomatologiczna w Szkole Policealnej w Białymstoku posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, dlatego mogą od razu rozpocząć pracę w gabinecie. 

 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK