Dwuletnia Szkoła Policealna

Wiedza praktyczna oraz wyuczony zawód mają nie lada znaczenie na obecnym rynku pracy. Mimo to, wielu młodych ludzi wciąż wybiera najpierw licea ogólnokształcące, a następnie trwające minimum 3 lata studia. Choć absolwent uczelni wyższej z pewnością jest bogatszy o specjalistyczną wiedzę, przed nim jeszcze długa droga do wymarzonego i dobrze płatnego zawodu - musi on bowiem zdobyć umiejętności praktyczne na często bezpłatnych stażach. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na kontynuowanie edukacji w szkołach policealnych, których ukończenie zapewnia tytuł zawodowy. Dla młodych ludzi może być to dobry sposób na wejście w dorosłe życie, a dla nieco starszych - szansa na przekwalifikowanie się i zmianę branży.

Dwuletnie szkoły policealne – dlaczego warto wybrać GoWork.pl?

Ukończenie Dwuletniej Szkoły Policealnej GoWork.pl umożliwia podejście do egzaminu zewnętrznego przygotowanego przez OKE. Po jego zdaniu absolwent otrzymuje uprawnienia do wykonywania upragnionego zawodu. Szkoła jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym, który nadaje tytuł technika. Do podjęcia nauki nie jest potrzebna zdana matura, lecz świadectwo ukończenia liceum lub technikum. Na zajęcia mogą zapisać się osoby pełnoletnie, jednak nie ma górnej granicy wieku. Dzięki temu każdy ma szansę na podniesienie swoich kwalifikacji. Do wyboru słuchacza są trzy tryby nauczania: dzienny, wieczorowy i zaoczny, dlatego z powodzeniem może on połączyć edukację z życiem prywatnym lub pracą.

W szkole duże znaczenie ma zdobycie umiejętności praktycznych, dlatego część zajęć odbywa się w pracowniach wyposażonych na wzór gabinetów masażu, kosmetycznych czy dentystycznych. Słuchacz oswaja się z narzędziami oraz urządzeniami, których zawodowcy używają w codziennej pracy. Wizytówką szkół GoWork.pl jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, złożona ze specjalistów w swoich dziedzinach, m.in. stomatologów, higienistek, ratowników medycznych, fizjoteraeutów, rehabilitantów, kosmetologów czy wizażystek. Dzięki temu słuchacze mają szansę poznać wymarzony zawód z każdej strony. Przekłada się to również na wysoką zdawalność egzaminów, która wynosi od 90 do 100%.

Dwuletnia Szkoła Policealna GoWork.pl – jak się zapisać?

Do wzięcia udziału w rekrutacji do Dwuletniej Szkoły Policealnej GoWork.pl niezbędne będzie dostarczenie oryginału lub duplikatu świadectwa ukończenia szkoły średniej, dwóch zdjęć, zaświadczenia od lekarza potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (szkoła zapewnia bezpłatne skierowanie) oraz podania złożonego przez formularz na stronie internetowej.