Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Konsekwencją licznych zmian na rynku pracy są jego nowe potrzeby, do których muszą dostosowywać się pracownicy. Coraz częściej są od nich wymagane nie tylko wykształcenie, doświadczenie w branży i umiejętności praktyczne, ale również dążenie do dalszego zwiększania swoich kompetencji zawodowych. Nic zatem dziwnego, że pracodawcy chętniej zatrudniają osoby, które posiadają zaświadczenie z ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Pragnienie samodoskonalenia jest nieocenioną wartością na rynku pracy.

Kto może zapisać się na kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to doskonała propozycja dla osób, które myślą o zmianie branży, pragną zdobyć awans, chcą poszerzyć swoje umiejętności w dotychczasowym zatrudnieniu, zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy lub założyć własną działalność gospodarczą. Trwają one najczęściej od 2 do 4 semestrów i  kończą się egzaminem, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje i uprawniający do wykonywania danego zawodu. Szkoła GoWork.pl organizuje dodatkowo spotkania z doradcą zawodowym, który pomaga zaplanować ścieżkę kariery.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – rekrutacja

W celu wzięcia udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym GoWork.pl uzyskania zaświadczenia z jego ukończenia oraz świadectwa z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Tytuł zawodowy jest nadawany osobom, które ukończyły minimum szkołę średnią, ale matura nie jest wymagana.