Darmowa Szkoła Policealna

Wiele szkół policealnych przyciąga hasłami „darmowa” czy „bezpłatna”. W rzeczywistości okazuje się jednak, że sporo kosztów jest ukrytych, o czym słuchacz dowiaduje się po podpisaniu umowy. Opłaty obowiązują nie tylko za semestr nauki, ale również wpisowe, egzaminy poprawkowe, indeks czy wydanie dokumentów. W Darmowej Szkole Policealnej GoWork.pl wszystkie prowadzone zajęcia są całkowicie bezpłatne. Co więcej, poziom nauczania nie odbiega od tego na kierunkach odpłatnych – wszyscy słuchacze są traktowani na równi i mogą korzystać z tych samych udogodnień oraz profesjonalnie wyposażonych pracowni.

Jakie usługi są bezpłatne dla słuchaczy Darmowej Szkoły Policealnej GoWork.pl?

Osoby, które zapiszą się do Darmowej Szkoły Policealnej GoWork.pl, nie ponoszą żadnych kosztów za czesne i wpisowe. Nie obowiązują ich także dodatkowe opłaty za:

  • indeks i legitymację;
  • sesję egzaminacyjną;
  • egzamin poprawkowy/egzamin w terminie dodatkowym;
  • przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji;
  • zmianę kierunku kształcenia;
  • egzamin z różnic programowych;
  • wydanie odpisu arkusza ocen;
  • wydanie szkolnego planu nauczania;
  • czynności wymagające weryfikacji dokumentów;
  • korespondencję.

Opłacie podlega jedynie kara za brak uzyskania 50% frekwencji w miesiącu, wynosząca 270 złotych.

Darmowa Szkoła Policealna GoWork.pl – jak się zapisać?

Do wzięcia udziału w rekrutacji do Darmowej Szkoły Policealnej GoWork.pl niezbędne będzie dostarczenie oryginału lub duplikatu świadectwa ukończenia szkoły średniej, dwóch zdjęć, zaświadczenia od lekarza potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (szkoła zapewnia bezpłatne skierowanie) oraz podania złożonego przez formularz na stronie internetowej.