Masaż z rehabilitacją - Białystok

Szkoła masażu w Białymstoku to profesjonalna placówka kształcąca przyszłych techników masażystów. Do rozpoczęcia nauki wystarczy jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej - matura  nie jest wymagana. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto zapisać się do policealnej szkoły masażu w Białymstoku.

Szkoła masażu Białystok - perspektywy

Bóle kostno-stawowe nie są wyłącznie problemem ludzi w podeszłym wieku. Jak wskazują statystyki, cierpią na nie również osoby młodsze, a wpływ na to mają praca w niewłaściwej pozycji oraz nadmiar stresu. Z tego powodu odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na techników masażystów oraz liczby chętnych do podjęcia nauki w szkole masażu. Białymstok to miasto, w którym znajduje się placówka GoWork.pl, oferująca profesjonalne kształcenie średniego personelu medycznego.

Dla kogo szkoła masażu?

W zawodzie technika masażysty niezwykle cenne jest wszechstronne oraz otwarte spojrzenie na problemy pacjenta. Dla niektórych klientów gabinetów rehabilitacyjnych, dotyk nieznajomych ludzi może być niekomfortowy, dlatego masażysta powinien wzbudzać zaufanie. Zawód ten będzie zatem doskonały dla osób wrażliwych i empatycznych.

Policealna szkoła masażu w Białymstoku - gdzie zatrudnienie znajdą jej absolwenci?

Wykwalifikowany technik masażysta ma duże pole manewru w kwestii zawodowej. Dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na specjalistów tej dziedziny, absolwenci szkoły masażu w Białymstoku bez problemu znajdą pracę w miejscach takich jak:

  • kliniki,
  • szpitale,
  • sanatoria,
  • ośrodki rehabilitacyjne,
  • ośrodki wypoczynkowe,
  • salony SPA,
  • hotele,
  • kluby fitness.

Osoby, które ukończyły szkołę policealną w Białymstoku, a także posiadają dodatkowe certyfikaty i zaplecze finansowe, mogą również zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i przyjmowanie pacjentów w prywatnych gabinetach.

Czym zajmuje się masażysta w swojej codziennej pracy?

Osoby zajmujące się tą profesją wykonują masaże klasyczne, relaksacyjne, sportowe, izometryczne, dziecięce i niemowlęce (metodą Shantala), a także drenaż limfatyczny. Potrafią one skutecznie i profesjonalnie pracować z pacjentem oraz dobierać technikę masowania do rodzaju dolegliwości. Masażyści prowadzą także działalność profilaktyczną i propagującą zachowania prozdrowotne.

Na jakie zarobki może liczyć absolwent szkoły?

Zarobki masażysty uzależnione są od wielu różnych czynników. Wśród nich wymienia się formę zatrudnienia, miejsce pracy oraz doświadczenie. Pensja technika masażysty w Białymstoku waha się od 2,5 do 6 tys. złotych brutto. Na znacznie większe dochody sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie mogą liczyć ci specjaliści, którzy zdecydowali się na pracę za granicą.

Szkoła masażu w Białymstoku - czego uczą się słuchacze i ile trwa nauka?

Policealna szkoła masażu w Białymstoku została wyposażona w najwyższej jakości sprzęt i akcesoria. Podczas zajęć praktycznych w pracowniach, słuchacze korzystają z łóżek, krzeseł, fantomów, piłek do ćwiczeń, półwałków, klinów, szkieletu człowieka czy plansz medycznych. Wykładowcami są praktycy, którzy doskonale znają swój fach. Przyszli specjaliści uczą się m.in. anatomii i fizjologii, podstaw fizjoterapii czy teorii masażu. Słuchacze odbywają także zajęcia z komunikacji interpersonalnej oraz wybranych pojęć z zakresu psychologii, niezbędnych w zawodzie technika masażysty.
Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikację K1 - świadczenie usług w zakresie masażu (MED.10.) odbywa się pod koniec IV semestru. Absolwenci policealnej szkoły masażu w Białymstoku otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement Europass, który ułatwia im znalezienie pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym Przedmioty ogólnokształcące
Anatomia i fizjologia Pracownia fizjoterapii Podstawy przedsiębiorczości
Bezpieczeństwo i higiena pracy Pracownia masażu  
Pierwsza pomoc    
Teoria masażu    
Podstawy fizjoterapii    
Wybrane zagadnienia kliniczne    
Komunikacja interpersonalna    
Zdrowie publiczne    
Zawodowy język obcy    

Jakie tryby nauki są do wyboru?

Kandydat do szkoły policealnej w Krakowie może wybierać spośród trzech trybów nauki: dziennego, weekendowego lub wieczorowego.

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, od godzin porannych do popołudniowych.

Weekendowy

Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Szkoła masażu Białystok - dlaczego warto ją wybrać?

Szkoła masażu w Białymstoku profesjonalnie przygotowuje przyszłych masażystów do pracy zawodowej. Kandydaci mają do wyboru dwa tryby: bezpłatny oraz płatny. W pierwszym przypadku, nie ponoszą oni żadnych opłat za wpisowe, czesne, legitymację, indeks, egzaminy w sesji, usługi w sekretariacie i wiele innych. Będą jednak musieli zakupić ręczniki, podkłady, kremy i oliwki niezbędne podczas zajęć praktycznych. Wybór trybu płatnego z czesnym wynoszącym 59 złotych miesięcznie to gwarancja, że placówka dostarczy słuchaczowi wszelkie wymagane kosmetyki i materiały.
Do podjęcia nauki w darmowej szkole masażu w Białymstoku wystarczy jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej. Matura nie jest wymagana.

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK