Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 przedstawia najważniejsze daty dla wszystkich polskich uczniów oraz przerwy od nauki wynikające ze świąt oraz ferii. Sprawdź, kiedy wypadają wolne dni od szkoły, a także pobierz kalendarz szkolny w PDF do druku, dzięki któremu nie zapomnisz o kluczowych terminach.

Kalendarz roku szkolnego – najważniejsze daty

Rozpoczęcie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Jak wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 1 września zajęcia dydaktyczno-wychowawcze najprawdopodobniej będą odbywały się w formie stacjonarnej. Choć do końca wakacji pozostały jeszcze trzy tygodnie, uczniowie chcą wiedzieć, kiedy jest wolne od szkoły. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 prezentuje się następująco.

DataOpis
1 września 2021 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-31 grudnia 2021Zimowa przerwa świąteczna
17-30 stycznia 2022 (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie);
24 stycznia – 6 lutego 2022 (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie);
31 stycznia – 13 lutego 2022 (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie);
14-27 lutego 2022 (województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)


Ferie zimowe
14-19 kwietnia 2022Wiosenna przerwa świąteczna
24-26 maja 2022Egzamin ósmoklasisty
29 kwietnia 2022Zakończenie roku szkolnego w klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych
4-23 maja 2022Egzamin maturalny
24 czerwca 2022Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca – 31 sierpnia 2022Wakacje
Kalendarz na rok szkolny 2021/2022

Ile trwa rok szkolny?

Uczniowie poszukują również informacji na temat tego, ile dni ma rok szkolny. W Polsce trwa on dokładnie tyle, ile rok kalendarzowy. Mówiąc jeszcze prościej, rok szkolny 2021/2022, liczony od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022, ma 365 dni, czyli 52 tygodnie.

Czas trwania zajęć szkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, liczy się od pierwszego powszedniego dnia września do pierwszego piątku po 20 czerwca. Liczba nauki szkolnej, czyli bez świąt, weekendów i ferii, a także dodatkowych dni wolnych wynikających z ustaleń dyrektora szkoły, zależy od danej placówki oraz szczebla.

Kiedy zaczyna się rok szkolny?

Tak, jak napisaliśmy powyżej, zgodnie z polskim systemem edukacji zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się pierwszego powszedniego dnia września. W przypadku, gdy 1 września wypada w sobotę lub niedzielę, rozpoczęcie roku szkolnego ma miejsce w najbliższy poniedziałek.

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2022?

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie miało miejsce 24 czerwca 2022 roku. Data ta nie obowiązuje jednak wszystkich uczniów. Koniec roku szkolnego dla klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych, czyli przede wszystkim maturzystów, jak zawsze nastąpi wcześniej, czyli 29 kwietnia 2022 roku.

Co z kolei z uczniami ostatnich klas (semestrów) liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy rozpoczęli naukę w pierwszym powszednim dniu lutego? W ich przypadku zakończenie zajęć zaplanowane jest na 7 stycznia 2022 roku.

Opublikowany na stronie MEN kalendarz roku szkolnego wskazuje też inną datę końca roku szkolnego dla:

 • branżowych szkół I i II stopnia,
 • szkół policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania,
 • liceów ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego,
 • szkół policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

Według Ministerstwa uczniowie i słuchacze tych placówek zakończą zajęcia 28 stycznia 2022 roku.

Kiedy wolne od szkoły? Święta i uroczystości

Kwestią, która szczególnie interesuje zarówno młodszych, jak i starszych uczniów, są dni wolne od szkoły w roku szkolnym 2021/2022. Poza weekendami, feriami, przerwami świątecznymi oraz wakacjami, młodzież będzie mogła cieszyć się czasem wolnym w następujących dniach:

 • 1 listopada (poniedziałek) – Uroczystość Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli,
 • 3 maja (wtorek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 16 czerwca – Boże Ciało.

Czy Dzień Nauczyciela jest wolny od szkoły?

Wiele wątpliwości budzi również Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej), który wypada w czwartek, 14 października. Pedagodzy z pewnością mają co celebrować, jednak niestety nie będą mogli zrobić sobie wolnego. Święto to nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i szkoły. Warto jednak podkreślić, że w Dzień Nauczyciela wiele placówek rezygnuje z normalnych lekcji lub skraca je, aby zorganizować przedstawienia oraz akademie.

Czy 2 listopada jest wolny od szkoły?

W tym roku Dzień Wszystkich Świętych wypada w poniedziałek, a zatem uczącą się młodzież czeka trzydniowy weekend. Uczniowie zastanawiają się również, czy 2 listopada jest wolny od szkoły. Tak jak w poprzednich latach, Zaduszki przypadające po Uroczystości Wszystkich Świętych nie są dniem ustawowo wolnym od pracy i szkoły. Uczniowie będą zatem musieli stawić się we wtorek w szkołach.

2 maja – czy trzeba iść do szkoły?

Dzień po Święcie Pracy, czyli 2 maja, przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na to, że święto ma miejsce między dwoma dniami ustawowo wolnymi, wielu uczniów chce wiedzieć, czy będą musieli udać się na lekcje. W większości szkół 2 maja nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, aby młodzież mogła cieszyć się trzydniową majówką. Wszystko za sprawą tzw. dni dyrektorskich, które – jak sama nazwa wskazuje – ustala dyrektor zarządzający daną placówką.

Kalendarz roku szkolnego 2021 – dodatkowe dni wolne od szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor może przyznać dodatkowe dni wolne:

 • w szkołach podstawowych – do 8 dni,
 • w liceach i technikach – do 10 dni,
 • w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego – do 6 dni,
 • w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – do 4 dni.

Dni dyrektorskie mogą być ustalane wtedy, gdy w szkole odbywają się egzamin ósmoklasisty, maturalny i zawodowy. Inną możliwością na przerwy w roku szkolnym są dni świąt religijnych, które nie są ustawowo wolne od pracy, a także inne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami społeczności lokalnej lub organizacją pracy szkoły.

Harmonogram roku szkolnego – kiedy są ferie 2022?

Jak co roku, uczniowie z całej Polski będą cieszyli się feriami zimowymi w styczniu lub lutym. Organizacja ferii w jednym terminie mogłaby spowodować wiele problemów komunikacyjnych, a także trudności w zakresie korzystania z popularnych baz turystycznych i ośrodków wypoczynkowych, dlatego od lat zastosowanie ma podział na województwa. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 opublikowany na stronie MEN wskazuje następujące daty:

 • 17-30 stycznia 2022 dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego,
 • 24 stycznia – 6 lutego 2022 dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego,
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 dla województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego,
 • 14-27 lutego 2022 dla województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Kalendarz szkolny do druku: pobierz PDF

Jeśli nie chcesz zapomnieć o zbliżających się dniach wolnych od nauki i dobrze zaplanować swój czas, pobierz kalendarz roku szkolnego 2021/2022 do druku. Pamiętaj jednak, że daty egzaminu ósmoklasisty, egzaminów zawodowych oraz matury 2022 nie zostały jeszcze opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i możemy spodziewać się ich dopiero w najbliższych miesiącach.

Dodaj komentarz