Asystentka stomatologiczna z ortodoncją - Katowice

Współczesna stomatologia osiągnęła inny poziom, niż miała jeszcze kilka lat temu. Wszystko za sprawą nowych technologii w gabinetach dentystycznych, dzięki którym pacjenci mają dostęp do usług implantologicznych, protetycznych, chirurgicznych, wybielania zębów, uzupełniania ubytków, a także zakładania licówek. Te gałęzie stomatologii rozwijają się w zawrotnym tempie, a w związku z tym powstają nowe gabinety i kliniki, do których poszukiwany jest wykwalifikowany personel, m.in. asystentki stomatologiczne. Osoby pełniące tę profesję pomagają dentyście w codziennej pracy i przygotowują pacjentów do zabiegów. Zajmują się także sporządzaniem dokumentacji medycznej oraz wszelkiego rodzaju rozliczeniami. Asystentki stomatologiczne po szkole w Katowicach dbają również o należyte przygotowanie narzędzi stomatologicznych i sal do zabiegów.

 

Kto może zapisać się do szkoły policealnej w Katowicach?

Do policealnej szkoły medycznej w Katowicach mogą zapisać się wszystkie osoby, które wiążą swoją przyszłość z branżą stomatologiczną. W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brane jest jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej. Matura nie jest wymagana, dlatego kierunek asystentka stomatologiczna w szkole w Katowicach może być doskonałą alternatywą dla studiów wyższych.

Gdzie może zatrudnić się asystentka stomatologiczna?

 

Asystentki stomatologiczne w Katowicach mogą szukać zatrudnienia w poradniach, klinikach i gabinetach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne lub publiczne. Poza tym mogą również zatrudnić się w hurtowniach stomatologicznych lub  firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach. Na osoby pełniące tę profesję jest też duże zapotrzebowanie w krajach Europy Zachodniej oraz Północnej, dlatego asystentki stomatologiczne po ukończeniu szkoły policealnej w Katowicach mogą szukać pracy poza granicami kraju.

Asystentka stomatologiczna w Katowicach – jak wygląda nauka w GoWork.pl?

Zajęcia praktyczne w pracowni odbywają się na tych samych urządzeniach, których w swojej pracy używają lekarze stomatolodzy. Słuchacze kierunku asystentka stomatologiczna w Katowicach mają swobodny dostęp do fotela stomatologicznego z unitem, kamery wewnątrzustnej, skalera, mikropiaskarki, myjki ultradźwiękowej, wstrząsarki oraz utwardzacza do wypełnień. W szkole medycznej w Katowicach kadrę dydaktyczną tworzą dentyści oraz dyplomowane asystentki stomatologiczne, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę praktyczną i teoretyczną. W szkołach GoWork.pl duży duże znaczenie ma także nauka branżowego języka angielskiego, dzięki któremu przyszłej asystentce stomatologicznej będzie łatwiej znaleźć pracę na rynku zagranicznym.
 

 

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK