Asystentka stomatologiczna z ortodoncją - Katowice

Współczesna stomatologia osiągnęła inny poziom, niż miała jeszcze kilka lat temu. Wszystko za sprawą nowych technologii w gabinetach dentystycznych, dzięki którym pacjenci mają dostęp do usług implantologicznych, protetycznych, chirurgicznych, wybielania zębów, uzupełniania ubytków, a także zakładania licówek. Te gałęzie stomatologii rozwijają się w zawrotnym tempie, a w związku z tym powstają nowe gabinety i kliniki, do których poszukiwany jest wykwalifikowany personel, m.in. asystentki stomatologiczne. Osoby pełniące tę profesję pomagają dentyście w codziennej pracy i przygotowują pacjentów do zabiegów. Zajmują się także sporządzaniem dokumentacji medycznej oraz wszelkiego rodzaju rozliczeniami. Dbają również należyte przygotowanie narzędzi stomatologicznych i sal do zabiegów.

Gdzie może zatrudnić się asystentka stomatologiczna?

Asystentki stomatologiczne mogą szukać zatrudnienia w poradniach, klinikach i gabinetach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne lub publiczne. Poza tym mogą również zatrudnić się w hurtowniach stomatologicznych lub  firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach. Na osoby pełniące tę profesję jest też duże zapotrzebowanie w krajach Europy Zachodniej oraz Północnej, dlatego asystentki stomatologiczne po ukończeniu szkoły GoWork.pl mogą szukać pracy poza granicami kraju.

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    sem. I sem. II Liczba godzin
w okresie nauczania
1 Podstawy działalności gospodarczej
w ochronie zdrowia
3   48
2 Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc 2 2 64
3 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia   2 32
4 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej 4   64
5 Dokumentacja medyczna w stomatologii   2 32
6 Język obcy w stomatologii 2   32
7 Język migowy   2 32
8 Asystowanie lekarzowi dentyście 5 5 160
9 Prowadzenie dokumentacji medycznej
i finansowej w stomatologii
  5 80
10 Trening umiejętności społecznych 4   64
11 Podstawy przedsiębiorczości*   2* 32*
  Łączna liczba godzin 20 20 640

Asystentka stomatologiczna w Katowicach – jak wygląda nauka w GoWork.pl?

Zajęcia praktyczne w pracowni odbywają się na tych samych urządzeniach, których w swojej pracy używają lekarze stomatolodzy. Słuchacze kierunku asystentka stomatologiczna w Katowicach mają swobodny dostęp do fotela stomatologicznego z unitem, kamery wewnątrzustnej, skalera, mikropiaskarki, myjki ultradźwiękowej, wstrząsarki oraz utwardzacza do wypełnień. Kadrę dydaktyczną tworzą dentyści oraz dyplomowane asystentki stomatologiczne, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę praktyczną i teoretyczną. W szkołach GoWork.pl duży duże znaczenie ma także nauka branżowego języka angielskiego, dzięki któremu przyszłej asystentce będzie łatwiej znaleźć pracę na rynku zagranicznym.

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK