Higienistka stomatologiczna z implantologią - Katowice

Jamę ustną można porównać do bramy, która otwiera drogę do całego organizmu. Jej zdrowie ma wpływ na funkcjonowanie innych narządów, dlatego tak ważne jest zadbanie o odpowiednią higienę zębów oraz przyzębia. Rosnąca świadomość społeczeństwa w tym temacie sprawia, że ludzie coraz częściej odwiedzają gabinety stomatologów - nie tylko w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, ale także w celu zrobienia przeglądu. Warto pamiętać, że prócz lekarza i jego asystentki, w gabinecie bardzo ważną rolę pełni higienistka stomatologiczna. Osoba na tym stanowisku odpowiada za kontakt z pacjentem, zajmuje się dobieraniem odpowiednich środków higienicznych oraz wykonywaniem prostych zabiegów, np. piaskowania, lakowania, skalingu czy polerowania. Może ona również wykańczać wypełnienia zębowe oraz impregnować zęby mleczne.

Gdzie może zatrudnić się higienistka stomatologiczna?

Absolwenci Szkoły Policealnej GoWork.pl, którzy pomyślnie zdali egzamin zawodowy, mogą liczyć na zatrudnienie np. w poradniach stomatologicznych, klinikach, prywatnych oraz publicznych gabinetach dentystycznych, a także w placówkach oświatowych. Na zarobki higienistki stomatologicznej wpływa jednak kilka czynników, m.in. zdobyte doświadczenie, forma zatrudnienia oraz miejsce pracy. Osoby z tym tytułem mogą także szukać zatrudnienia w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie na higienistki stomatologiczne jest szczególne zapotrzebowanie.

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Higienistka stomatologiczna w Katowicach – jak wygląda nauka w GoWork.pl?

Absolwenci kierunku higienistka stomatologiczna w Katowicach są fachowo przygotowani do pracy w zawodzie.  Zajęcia prowadzone są przez lekarzy stomatologów oraz profesjonalne higienistki stomatologiczne wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dentystycznego. Mowa między innymi o fotelu stomatologicznym z unitem i kamerą wewnątrzustną, dmuchawce wodno-powietrznej, piaskarce, lampie do utwardzania wypełnień, a także urządzeń do różnych typów leczenia.

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowy Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godzinach popołudniowych w soboty i niedziele.
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK