Higienistka stomatologiczna z implantologią

Czesne: od 0zł
Film o szkole policealnej GoWork.pl

Higienistka stomatologiczna zajmuje się wykonywaniem przeglądów dentystycznych, dobieraniem odpowiednich środków do higieny jamy ustnej, może również wykonywać proste zabiegi dentystyczne - piaskowanie, polerowanie, skaling czy lakowanie. Dzięki szkole policealnej GoWork.pl zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. W tym celu na koniec nauki zdajesz egzamin, który potwierdza Twoje umiejętności.

 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dentystycznego w odpowiednio dostosowanych salach do nauki zawodu.

TYLKO U NAS nauka i praktyka w centrum miasta (porównaj nas do innych szkół, my uczymy teorii i praktyki w centrum)!

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (MS.13) odbywa się pod koniec IV semestru

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

 

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowy Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godzinach popołudniowych w soboty i niedziele.
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Wykładowcy

 

Agnieszka Jagoda - absolwentka biologii i ochrony środowiska na UŚ w Katowicach - stypendystka za bardzo dobre wyniki w nauce. Ukończyła Medyczne Studium zawodowe z oceną celującą oraz otrzymała nagrodę od Dyrektora Szkoły. Pani Agnieszka jest od kilkunastu lat nauczycielem biologii w szkole średniej i od kilku lat nauczycielem przedmiotów zawodowych na kierunkach asystentka i higienistka stomatologiczna. Koordynator Ogólnopolskich akcji Wkręć się w pomaganie oraz Twoja krew Moje życie, Życie po przeszczepie, a także Pierwszy krok wybierz Życie. Koordynator różnego rodzaju akcji charytatywnych. Współpracuje z gabinetami stomatologicznymi, firmami farmaceutycznymi, ze szkołami jako Asystent techniczny. Aktywność społeczna naszej prowadzącej przekłada się na pracę z ludźmi. Wśród naszych Słuchaczek Pani Agnieszka Jagoda jest doceniana nie tylko za empatię, ale przede wszystkim za pracę, którą wkłada w to, by zdawalnośćegzaminów zawodowych była jak najwyższa. Wyniki końcowe pod okiem Pani Agnieszki są bardzo wysokie.

 

Gdzie pracuje higienistka stomatologiczna?

Bedąc wykształconą higienistka stomatologiczną, pracę znajdziesz w każdym prywatnym i państwowym gabinecie stomatologicznym, jak i poradni czy ośrodku zdrowia. Zapotrzebowanie na osoby wykonujące ten zawód z roku na rok jest coraz większe, co jest związane z podnoszeniem jakości usług. Pacjenci oczekują konkretnych porad dotyczących higieny jamy ustnej, na czym doskonale znają się absolwentki tego kierunku.

Gdzie nas znajdziesz?

Nasza szkoła policealna GoWork.pl zlokalizowana jest przy ulicy 3 Maja 13 (wejście od strony stawowej 10), czyli w samym centrum miasta naprzeciwko Galerii Katowickiej. Wejście znajduje się od strony podwórza naprzeciwko fontanny z żabką :) Tuż pod Nasz budynek można dojechać tramwajem niemalże z każdej części Katowic.. Z racji tego, że znajdujemy się tuż przy dworcu PKP i PKS można dostać się do nas pociągiem lub autobusem.

Pobliskie restauracje, gdzie możesz zjeść:

  • Deka Smak ul. Stawowa 10,

  • Restauracja Patio ul. Stawowa 3,

  • restauracja Patio, ul. Stawowa 3.

 

Chcesz do nas dołączyć i zdobyć dobrze płatny zawód?

Zapraszamy!

 

Zapisy