Asystentka stomatologiczna z ortodoncją - Kraków

Zainteresowanie kosmetycznym poprawianiem uśmiechu, leczeniem ortodontycznym oraz potrzeba profesjonalnego zadbania o zdrowie jamy ustnej, przyczyniają się do rozwoju branży stomatologicznej w Polsce. Z tego powodu powstaje coraz więcej klinik i gabinetów dentystycznych, które poszukują wykwalifikowanych asystentek stomatologicznych. Osoby wykonujące ten zawód przygotowują pacjentów do zabiegu oraz dbają o utrzymanie czystości i sterylności. Posiadają również umiejętność rozróżniania grupy leków, które stosuje się podczas leczenia chorób jamy ustnej, a ponadto znają zasady przechowywania środków wykorzystywanych przez lekarza dentystę. Po szkole policealnej w Krakowie asystentka stomatologiczna potrafi również prowadzić dokumentację medyczną, która zawiera m.in. wykonane zabiegi oraz podsumowanie zużytych leków oraz wyrobów medycznych. 

Czy asystentka stomatologiczna w Krakowie to kierunek z przyszłością?

Zapotrzebowanie na profesjonalistów z branży medycznej jest bardzo duże i wciąż się zwiększa. Łączy się z tym proporcjonalny wzrost zarobków. Na zadowalające wynagrodzenie mogą liczyć asystentki stomatologiczne w Krakowie oraz innych dużych miastach, a także te pracujące w krajach Europy Zachodniej i Północnej – np. w Niemczech, we Włoszech, Norwegii i Szwecji. W Polsce największe dochody osiągają te, które zatrudniły się w prywatnych klinikach lub gabinetach. Absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna w Krakowie mogą także szukać pracy na oddziałach chirurgii szczękowej albo w placówkach prowadzonych przy szkołach i przedszkolach.

Czego uczą się słuchacze w szkole medycznej w Krakowie?

W szkole policealnej w Krakowie asystentki stomatologiczne zdobywają specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu żucia. Uczą się one ponadto materiałoznawstwa w stomatologii, komunikacji interpersonalnej, pierwszej pomocy, zawodowego języka angielskiego, prowadzenia dokumentacji w gabinecie dentystycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Asystentka stomatologiczna w Krakowie - z GoWork.pl to się opłaca 

Szeroka gama profesjonalnego sprzętu i narzędzi stomatologicznych w znacznym stopniu uatrakcyjnia zajęcia praktyczne w pracowni. Słuchacze kierunku asystentka stomatologiczna w Krakowie mogą korzystać z mikropiaskarki, wstrząsarki, utwardzacza do wypełnień, kamery wewnątrzustnej, skalera, myjki ultradźwiękowej oraz fotela stomatologicznego z unitem. Wykładowcami są doświadczeni lekarze dentyści. Przyszłe asystentki odbywają zajęcia praktyczne w gabinecie stomatologicznym i tym samym zdobywają cenną wiedzę nie tylko z zakresu umiejętności medycznych, ale również tego, w jaki sposób postępować z różnymi rodzajami pacjentów. Absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna w Krakowie są zatem doskonale przygotowani do pracy w zawodzie.

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK