Asystentka stomatologiczna z ortodoncją - Kraków

Zainteresowanie kosmetycznym poprawianiem uśmiechu, leczeniem ortodontycznym oraz potrzeba profesjonalnego zadbania o zdrowie jamy ustnej, przyczyniają się do rozwoju branży stomatologicznej w Polsce. Z tego powodu powstaje coraz więcej klinik i gabinetów dentystycznych, które poszukują wykwalifikowanych asystentek stomatologicznych. Osoby wykonujące ten zawód przygotowują pacjentów do zabiegu oraz dbają o utrzymanie czystości i sterylności. Posiadają również umiejętność rozróżniania grupy leków, które stosuje się podczas leczenia chorób jamy ustnej, a ponadto znają zasady przechowywania środków wykorzystywanych przez lekarza dentystę. Istotne w pracy asystentki stomatologicznej jest również to, że osoba wykonująca ten zawód potrafi prowadzić dokumentację medyczną, która zawiera m.in. wykonane zabiegi oraz podsumowanie zużytych leków oraz wyrobów medycznych.

Czy asystentka stomatologiczna to kierunek z przyszłością?

Zapotrzebowanie na profesjonalistów z branży medycznej jest bardzo duże i wciąż się zwiększa. Łączy się z tym proporcjonalny wzrost zarobków. Na zadowalające wynagrodzenie mogą liczyć asystentki stomatologiczne pracujące w krajach Europy Zachodniej i Północnej – np. w Niemczech, we Włoszech, Norwegii i Szwecji. W Polsce największe dochody osiągają te, które zatrudniły się w prywatnych klinikach lub gabinetach. Absolwenci tego kierunku mogą także szukać pracy na oddziałach chirurgii szczękowej albo w placówkach prowadzonych przy szkołach i przedszkolach.

Asystentka stomatologiczna w Krakowie - z GoWork.pl to się opłaca

Szeroka gama profesjonalnego sprzętu i narzędzi stomatologicznych w znacznym stopniu uatrakcyjnia zajęcia praktyczne w pracowni. Słuchacze kierunku asystentka stomatologiczna w Krakowie mogą korzystać z mikropiaskarki, wstrząsarki, utwardzacza do wypełnień, kamery wewnątrzustnej, skalera, myjki ultradźwiękowej oraz fotela stomatologicznego z unitem. Wykładowcami są doświadczeni lekarze dentyści. Przyszłe asystentki odbywają zajęcia praktyczne w gabinecie stomatologicznym i tym samym zdobywają cenną wiedzę nie tylko z zakresu umiejętności medycznych, ale również tego, w jaki sposób postępować z różnymi rodzajami pacjentów.

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK