Masaż z rehabilitacją - Lublin

Siedzący tryb życia, przemęczenie, nieustanny stres oraz brak ruchu pogłębiają problemy z kręgosłupem. Z tego powodu usługi masażysty, zwłaszcza znającego techniki stosowane w rehabilitacji, stają się coraz bardziej potrzebne. Nie bez znaczenia w tej kwestii jest również starzenie się społeczeństwa. Technicy masażyści w Lublinie wykonują masaże kosmetyczne, sportowe, lecznicze oraz profilaktyczne. Wiedzą jak wykorzystać rehabilitację do leczenia wad postawy, a także schorzeń kręgosłupa. Potrafią również dobrać masaż adekwatny do dolegliwości osoby chorej. W zawodzie technika masażysty bardzo ważne jest otwarte i empatyczne spojrzenie na problemy pacjenta.

Jak zostać technikiem masażystą w Lublinie?

Osoby, które chcą zatrudnić się w zawodzie technika masażysty w Lublinie, muszą ukończyć szkołę policealną na tym kierunku i uzyskać tytuł zawodowy. Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 - świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się będzie pod koniec semestru IV. W szkole masażu w Lublinie przyszli masażyści uczą się m.in. anatomii z fizjologią, pierwszej pomocy, a także praktycznej i teoretycznej strony zawodu. Dzięki suplementowi w języku angielskim, który dołączony jest do dyplomu absolwenci szkoły mogą szukać zatrudnienia również poza granicami kraju. 

Gdzie może zatrudnić się absolwent szkoły masażu w Lublinie? 

Po szkole policealnej w Lublinie technik masażysta może szukać miejsca zatrudnienia w miejscach takich jak niepubliczne i publiczne placówki medyczne, sanatoria, uzdrowiska, oddziały ortopedii w szpitalach czy gabinetach fizjoterapii. Technik masażysta w Lublinie może również otworzyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi prywatnym klientom. 

Technik masażysta  w Lublinie - tylko w GoWork.pl

Słuchacze na kierunku technik masażysta w Lublinie uczą się na najwyższej jakości sprzęcie marki Habys. Mają oni do dyspozycji krzesła, łóżka i lalki do masażu, plansze medyczne, szkielet człowieka, piłki do ćwiczeń, wałki, półwałki oraz kliny. W szkole masażu w Lublinie kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni specjaliści, aktywnie działający w swoim zawodzie: ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, masażyści, rehabilitanci, którzy w przystępny sposób przekazują słuchaczom swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. W planie zajęć przewidziano zajęcia takie jak anatomia i fizjologia, podstawy fizjoterapii, BHP i pierwsza pomoc, teoria masażu, komunikacja interpersonalna, zawodowy język obcy, wybrane zagadnienia kliniczne oraz zdrowie publiczne. Szkoła Policealna w Lublinie współpracuje też z gabinetem fizjoterapeutycznym mgra Grzegorza Hawryły, w którym przyszli technicy masażyści mogą zapoznać się z różnymi typami specjalistycznego sprzętu do fizjoterapii. 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK