Asystentka stomatologiczna z ortodoncją - Poznań

W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczący wzrost potrzeb pacjentów w zakresie ochrony zdrowia. Wielu z nich korzysta z prywatnej opieki medycznej. Odnotowuje się także zainteresowanie kosmetycznym poprawianiem uśmiechu, implantami i leczeniem ortodontycznym, w efekcie czego powstaje coraz więcej klinik oraz gabinetów stomatologicznych. Znalezienie pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej nie jest zatem trudne - rynek pracy zalewają coraz to nowe oferty zatrudnienia. Osoba pełniąca tę funkcję jest bardzo ważnym członkiem zespołu dentystycznego. Zajmuje się ona m.in. przygotowywaniem sprzętu, kontaktem z pacjentami, dokumentacją medyczną oraz towarzyszeniu stomatologowi podczas zabiegu.

Dlaczego warto wybrać kierunek asystentka stomatologiczna?

Zdobycie tytułu asystentki stomatologicznej pozwala na znalezienie pracy w wielu różnych miejscach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Osoby, które pomyślnie zdały egzamin egzamin zawodowy, mogą liczyć na zatrudnienie w publicznych i prywatnych gabinetach dentystycznych, placówkach oświatowych, oddziałach chirurgii szczękowej, a także klinikach. Na zarobki asystentki stomatologicznej mają wpływ rodzaj umowy oraz miejsce zatrudnienia, jednak praca ta zazwyczaj jest stabilna i dobrze płatna.

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    sem. I sem. II Liczba godzin
w okresie nauczania
1 Podstawy działalności gospodarczej
w ochronie zdrowia
3   48
2 Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc 2 2 64
3 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia   2 32
4 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej 4   64
5 Dokumentacja medyczna w stomatologii   2 32
6 Język obcy w stomatologii 2   32
7 Język migowy   2 32
8 Asystowanie lekarzowi dentyście 5 5 160
9 Prowadzenie dokumentacji medycznej
i finansowej w stomatologii
  5 80
10 Trening umiejętności społecznych 4   64
11 Podstawy przedsiębiorczości*   2* 32*
  Łączna liczba godzin 20 20 640

* Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem II - zgodnie z podstawą programową 4 160
Razem 4 160

Asystentka stomatologiczna w Poznaniu - co oferuje GoWork.pl?

Osoby, które wybrały kierunek asystentki stomatologicznej w Poznaniu w czasie zajęć korzystają z tych samych urządzeń i narzędzi, których na co dzień używają profesjonaliści: myjki ultradźwiękowej, mikropiaskarki, fotela stomatologicznego, kamery wewnątrzustnej, wytrząsarki oraz utwardzacza do wypełnień. Kadra dydaktyczna to zawodowe asystentki stomatologiczne oraz lekarze, którzy w przystępny sposób przekazują słuchaczom zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. W Szkole Medycznej GoWork.pl w Poznaniu asystentki stomatologiczne uczą się branżowego słownictwa w języku angielskim, co zwiększa ich szansę na zatrudnienie na terenie całej Unii Europejskiej.

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK