Higienistka stomatologiczna z implantologią - Poznań

Jedną z najbardziej odpowiedzialnych ról w gabinecie dentystycznym pełni higienistka stomatologiczna. Szkoła w Poznaniu kształci średni personel medyczny nie tylko pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym. Z tego powodu jej absolwenci są rzetelnie przygotowani do przyszłej pracy zawodowej. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto wybrać szkołę dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu.

Higienistka stomatologiczna w szkole policealnej w Poznaniu: czy ten kierunek jest przyszłościowy?

Polski rynek usług stomatologicznych z roku na rok rośnie w siłę. Wszystko za sprawą coraz większych oczekiwań pacjentów, którym zależy na profesjonalizmie, dobrym kontakcie z lekarzem, a także bezbolesnym leczeniu przy użyciu zaawansowanych technologii. Małe gabinety dentystyczne o ograniczonym zakresie świadczeń zaczynają odchodzić w niepamięć, a ich miejsce zastępują nowoczesne centra, kliniki oraz prywatne placówki z usługami na najwyższym poziomie. Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie nie tylko na dentystów, ale także innych członków personelu dentystycznego, w tym higienistki stomatologiczne. Szkoła w Poznaniu pozwala zdobyć kwalifikacje zawodowe higienistki i profesjonalnie przygotowuje swoich słuchaczy do pracy.

Czym zajmuje się higienistka stomatologiczna?

Higienistka stomatologiczna asystuje stomatologowi podczas zabiegów, a także posiadają uprawnienia do przeprowadzania niektórych z nich np. skalingu, piaskowania, lakierowania czy lakowania zębów. Osoba na tym stanowisku może także prowadzić pogadanki edukacyjne w szkołach czy przedszkolach. Do jej zadań należy ponadto utrzymywanie gabinetu w stałej gotowości oraz przeprowadzanie wstępnych badań diagnostycznych.

Na jakie zarobki może liczyć higienistka stomatologiczna w Poznaniu?

Zarobki higienistki stomatologicznej w Poznaniu zazwyczaj są godziwe. Należy jednak pamiętać, że wpływ na nie ma miejsce pracy, doświadczenie, a także forma i miejsce zatrudnienia. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 3,3 tys. złotych brutto, ale bardziej doświadczone higienistki mogą także otrzymywać pensje powyżej 4 tys. złotych. Wysokie zarobki osiągają z kolei te higienistki, które zdecydowały się na pracę w krajach Europy Zachodniej i Północnej - tam ich wynagrodzenia wynoszą nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.

Szkoła dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu - gdzie mogą zatrudnić się jej absolwentki?

Ukończenie kierunku higienistka stomatologiczna Poznań otwiera drzwi do kariery nie tylko w Polsce, ale również innych krajach UE - Niemczech, Norwegii, Szwecji, Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Osoby, które zdały egzamin zawodowy mogą założyć własną działalność gospodarczą lub szukać pracy w miejscach takich jak:

  • publiczne zakłady stomatologiczne,
  • oddziały chirurgii szczękowej,
  • prywatne kliniki i poradnie dentystyczne,
  • gabinety mieszczące się w szkołach podstawowych i średnich.

Czego uczą się przyszłe higienistki stomatologiczne w szkole w Poznaniu?

W szkole dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która na co dzień pracuje w zawodzie, dlatego słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Mogą oni ponadto korzystać ze specjalistycznych urządzeń używanych przez zawodowców, w tym fotela stomatologicznego z kamerą wewnątrzustną, lampy do utwardzania, piaskarki, dmuchawki oraz narzędzi do różnych rodzajów leczenia. Szkoła dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu zapewnia naukę branżowego języka angielskiego, który umożliwia słuchaczom znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich.  Nauka na kierunku trwa dwa lata, a zewnętrzne egzaminy mają miejsce pod koniec IV semestru.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty ogólnokształcące

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy higieny dentystycznej

Wykonywanie wstępnych zadań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej  

Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia

Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego  

Język obcy zawodowy

Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną  
  Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami

 

 

Jakie tryby nauki można wybrać w szkole?

Kandydat do szkoły policealnej w Poznaniu może wybierać spośród trzech trybów nauki: dziennego, weekendowego lub wieczorowego.

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, od godzin porannych do popołudniowych.

Weekendowy

Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Higienistka stomatologiczna - szkoła policealna Poznań. Czy warto postawić na tę placówkę?

Wśród szkół dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu, wysoką renomą wyróżnia się placówka GoWork.pl. Poziom nauczania na najwyższym poziomie zapewnia kadra dydaktyczna, która bardzo dobrze zna polską branżę stomatologiczną i w przystępny sposób przekazuje swoją wiedzę. Kierunek jest w pełni bezpłatny - słuchacze nie muszą martwić się o ukryte koszty. Nie obowiązują ich również opłaty za wpisowe, czesne, egzaminy w sesji i wiele innych. Do rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej GoWork.pl w Poznaniu, wystarczy jedynie świadectwo ukończenia liceum lub technikum. Matura nie jest brana pod uwagę w czasie procesu rekrutacyjnego.

Film o szkole policealnej GoWork.pl

 

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK