Higienistka stomatologiczna z implantologią - Poznań

Polski rynek usług stomatologicznych z roku na rok rośnie w siłę. Wszystko za sprawą coraz większych oczekiwań pacjentów, którym zależy na profesjonalizmie, dobrym kontakcie z lekarzem, a także bezbolesnym leczeniu przy użyciu zaawansowanych technologii. Małe gabinety dentystyczne o ograniczonym zakresie świadczeń zaczynają odchodzić w niepamięć, a ich miejsce zastępują nowoczesne centra, kliniki oraz prywatne placówki z usługami na najwyższym poziomie. Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie nie tylko na dentystów, ale także innych członków personelu stomatologicznego, w tym higienistki. Osoby, które pracują w tym zawodzie asystują stomatologowi podczas zabiegów, a także posiadają uprawnienia do przeprowadzania niektórych z nich, np. skalingu, piaskowania, lakierowania czy lakowania zębów. Higienistka stomatologiczna po szkole w Poznaniu może także prowadzić pogadanki edukacyjne w szkołach czy przedszkolach oraz badania diagnostyczne. Do jej zadań należy ponadto utrzymywanie gabinetu w stałej gotowości. 

Dlaczego warto wybrać kierunek higienistka stomatologiczna?

Ukończenie szkoły policealnej na kierunku higienistka stomatologiczna otwiera drzwi do kariery nie tylko w Polsce, ale również innych krajach UE - Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Osoby, które zdały egzamin zawodowy mogą szukać pracy w publicznych i prywatnych gabinetach, klinikach, poradniach, a także przedszkolach i szkołach. Zarobki higienistki stomatologicznej w Poznaniu zazwyczaj są godziwe. Należy jednak pamiętać, że wpływ na nie miejsce pracy, doświadczenie, a także forma zatrudnienia.

Gdzie może pracować osoba po szkole dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu?

Po szkole dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu znalezienie zatrudnienia nie powinno być kłopotliwe. Absolwenci tego kierunku mogą zatrudnić się na oddziałach chirurgii szczękowej w szpitalach, w prywatnych i publicznych placówkach medycznych oraz w szkołach lub przedszkolach. Niektóre higienistki stomatologiczne w Poznaniu decydują się również na otwarcie własnych działalności gospodarczych i świadczenie prywatnych usług profilaktyczno-leczniczych. 

Higienistka stomatologiczna w Poznaniu - tylko w GoWork.pl

Wśród szkół dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu wysoką renomą wyróżnia się Szkoła Medyczna GoWork.pl. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lekarzy dentystów oraz higienistki stomatologiczne, którzy na co dzień pracują w zawodzie, dlatego słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Mogą oni ponadto korzystać ze specjalistycznych urządzeń używanych przez zawodowców, w tym fotela stomatologicznego z kamerą wewnątrzustną, lampy do utwardzania, piaskarki, dmuchawki oraz narzędzi do różnych rodzajów leczenia. Szkoła dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu zapewnia naukę branżowego języka angielskiego, który umożliwia słuchaczom znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK