Higienistka stomatologiczna z implantologią - Poznań

Polski rynek usług stomatologicznych z roku na rok rośnie w siłę. Wszystko za sprawą coraz większych oczekiwań pacjentów, którym zależy na profesjonalizmie, dobrym kontakcie z lekarzem, a także bezbolesnym leczeniu przy użyciu zaawansowanych technologii. Małe gabinety dentystyczne o ograniczonym zakresie świadczeń zaczynają odchodzić w niepamięć, a ich miejsce zastępują nowoczesne centra, kliniki oraz prywatne placówki z usługami na najwyższym poziomie. Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie nie tylko na dentystów, ale także innych członków personelu stomatologicznego, w tym higienistki. Osoby, które pracują w tym zawodzie zajmują asystują stomatologowi podczas zabiegów, a także posiadają uprawnienia do przeprowadzania niektórych z nich, np. skalingu, piaskowania, lakierowania czy lakowania zębów. Higienistka stomatologiczna może także prowadzić pogadanki edukacyjne w szkołach czy przedszkolach oraz badania diagnostyczne. Do jej zadań należy ponadto utrzymywanie gabinetu w stałej gotowości.

Dlaczego warto wybrać kierunek higienistka stomatologiczna?

Uzyskanie tytułu higienistki stomatologicznej otwiera drzwi do kariery nie tylko w Polsce, ale również innych krajach UE - Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Osoby, które zdały egzamin zawodowy mogą szukać pracy w publicznych i prywatnych gabinetach, klinikach, poradniach, a także przedszkolach i szkołach. Zarobki higienistki stomatologicznej zazwyczaj są godziwe. Należy jednak pamiętać, że wpływ na nie miejsce pracy, doświadczenie, a także forma zatrudnienia.

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Higienistka stomatologiczna w Poznaniu - tylko w GoWork.pl

Wśród szkół dla higienistek stomatologicznych w Poznaniu wysoką renomą wyróżnia się Szkoła Medyczna GoWork.pl. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lekarzy dentystów oraz higienistki stomatologiczne, którzy na co dzień pracują w zawodzie, dlatego słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Mogą oni ponadto korzystać ze specjalistycznych urządzeń używanych przez zawodowców, w tym fotela stomatologicznego z kamerą wewnątrzustną, lampy do utwardzania, piaskarki, dmuchawki oraz narzędzi do różnych rodzajów leczenia. Szkoła GoWork.pl zapewnia naukę branżowego języka angielskiego, który umożliwia słuchaczom znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich.

Film o szkole policealnej GoWork.pl

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK