Familiolog

Roczna Szkoła Policealna GoWork.pl oferuje kierunek, który jest połączeniem wiedzy z zakresu nauk społecznych, psychologicznych, ekonomicznych, teologicznych i prawnych - każda z tych dziedzin na swój sposób zajmuje się problemami rodzin. 

Specjalista ds. rodziny, czyli Familiolog to osoba prowadząca działania ukierunkowane na funkcjonowanie rodziny i małżeństw. Udziela porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów, propagując pogląd o niezastąpionej roli rodziny w życiu każdego człowieka.

Szczegółowe cele kształcenia

  • prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, pedagogizacji rodziców
  • opracowywanie i wdrażanie działań prewencyjnych
  • udzielanie pomocy w rozwiązywania konfliktów małżeńskich
  • organizowanie i prowadzenie grup wsparcia

Program nauczania

Lp. PRZEDMIOTY NAUKOWE LICZBA GODZIN W ROCZNYM OKRESIE NAUCZANIA
SEMESTR I SEMESTR II Liczba godzin w rocznym okresie nauczania
1 Aspekty psychologiczne w funkcjonowaniu rodziny 20 20 40
2 Pedagogizacja rodziców 20 20 40
3 Instytucje do spraw rodziny 20 20 40
4 Konflikty rodzinne 20 20 40
5 Familiolog, a współczesny rynek pracy 20 20 40
6 Poradnictwo i pomoc w zakresie problemów i kryzysów rodzinnych - zajęcia praktyczne 45 45 90
X RAZEM: 145 145 290

 

Zatrudnienie

Przyszłość zawodowa absolwentów kierunku Familiolog może być bardzo urozmaicona. Znajdują pracę w instytucjach związanych z opieką społeczną, poradniach rodzinnych, w kuratorium, instytucjach samorządowych, placówkach opiekuńczych a niektórzy znajdują zatrudnienie jako konsultanci biznesowi w zakresie kreowania marek produktów przeznaczonych na rodzin.

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu - Szkoła zapewnia bezpłatne badania

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 18.00
sob 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10)13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8-16
wt. 8-16
śr. 8-16
czw. 8-16
pt. 8-16
sb. nieczynne

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
sob. 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub (61) 818 28 14 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. -.8.00-16.00
sob. 8.00 - 14.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16.00
wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-16.00
czw. 8.00-16.00
pt. 8.00-16.00
sob. nieczynne

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 16.00