Higienistka stomatologiczna z implantologią

Czesne: od 0zł
Film o szkole policealnej GoWork.pl

Masz do wyboru 3 tryby kształcenia:

dzienny - nauka odbywa się 3 razy w tygodniu w godzinach porannych;

wieczorowy- nauka odbywa się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych;

weekendowy - nauka odbywa się co tydzień w piątek, sobotę i niedzielę.

Kim jest higienistka stomatologiczna?

Kompetencje higienistki stomatologicznej są szersze niż asystentki stomatologicznej. Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych. Po ukończeniu tego kierunku masz uprawniania państwowe do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej. Zawód jest uregulowany prawnie. Pod koniec 4 semestru zdajesz egzamin i otrzymujesz świadectwo potwierdzające Twoje kompetencje. Dzięki suplementowi dyplomu Europass masz możliwość pracy na terenie całej Unii Europejskiej.
 

TYLKO U NAS nauka i praktyka w centrum miasta (porównaj nas do innych szkół, my uczymy teorii i praktyki w centrum)!

 

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (MS.13) odbywa się pod koniec IV semestru.

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

 

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Na czym polega praca higienistki stomatologicznej?

Higienistka stomatologiczna wykonuje proste zabiegi dentystyczne - piaskowanie, skaling (usuwanie nagromadzonego kamienia nazębnego), lakowanie i lakierowanie zębów. Pomaga również lekarzowi dentyście w bardziej skomplikowanych zabiegach. Może też udzielać porad dotyczących higieny jamy ustnej. Dokonuje także przeglądów, impregnacji zębów mlecznych i polerowania wypełnień zębowych. W celu zdobycia fachowej wiedzy w tym zakresie nasi uczniowie korzystają z profesjonalnego sprzętu - lampy do utwardzania wypełnień, kamery wewnątrzustnej, autoklawu, skalera i myjki ultradźwiękowej. Ponadto nasi Słuchacze uczą się również języka migowego, co może okazać się dużym atutem w przyszłej pracy, ponieważ będą potrafili porozumieć się z niesłyszącym pacjentem.

 

Kadra nauczycielska:

 • Pani Grażyna pracuje jako higienistka stomatologiczna, ale wykształcenia jest również magistrem zdrowia publicznego. W naszej szkole uczy przedmiotów praktycznych i przygotowuje do egzaminu zawodowego.

 • Pani Katarzyna prowadzi dla naszych Słuchaczy przedmioty anatomiczne oraz przedmioty mające związek z dokumentacją medyczna. Z wykształcenia jest higienistką stomatologiczną i fizjoterapeutką.

 

Wykładowcy chętnie pomagają w znalezieniu praktyk, które możesz odbyć w dowolnym gabinecie stomatologicznym.

 

Przyszłe miejsca pracy:

 • gabinety stomatologiczne - prywatne i państwowe;

 • poradnie i kliniki dentystyczne;

 • edukacja dzieci w przedszkolach i szkołach z zakresu higieny jamy ustnej;

 • ośrodki zdrowia,

 • gabinety profilaktyki zdrowotnej,

 • wszystkie kraje Unii Europejskiej.

 

Lokalizacja wrocławskiego oddziału szkoły policealnej GoWork.pl:

Znajdziesz nas w samym centrum miasta przy ulicy Ruskiej 51B w zabytkowym kompleksie kamienic w Pasażu Niepolda.

 

Najbliższe miejsca, gdzie możesz zjeść obiad między zajęciami:

 • Pod Strusiem, ul. Ruska 61,

 • Central Cafe, ul. Świętego Antoniego 10,

 • Szynkarnia, ul. Świętego Antoniego 15,

 • Ahimsa, ul. Świętego Antoniego 23.

 

Chcesz poznać więcej szczegółów i zapisać się do naszej szkoły policealnej? Nie zwlekaj! Przyjdź lub zadzwoń! Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

 

Zapraszamy!

Zapisy