Archiwista

Szkoła policealna GoWork.pl - Technik archiwista

Technik archiwista to jedna z najbardziej prestiżowych profesji w Europie. Osoba wykonująca ten zawód pracuje w państwowych i zakładowych archiwach, składnicach akt instytucji, a także w firmach zajmujących się przechowywaniem i opracowywaniem akt. W swojej pracy gromadzi, udostępnia, zabezpiecza i opracowuje dokumentacje. Zajmuje się również związanym z nimi postępowaniem końcowym.

Każda organizacja lub instytucja tworzy dokumenty. A każdy dokument ma swoją wartość. To wymaga odpowiedniej klasyfikacji, zabezpieczenia i opisania. Zajmują się tym archiwiści. Wszystkie czynności wykonują wedle ściśle określonych norm. Przyjmują dokumenty do archiwów i składnic na podstawie sporządzonych spisów zdawczo - odbiorczych akt (jedne z materiałów ewidencyjnych), a także zabezpieczają te dokumenty w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach. Sporządzają również pomoce ewidencyjne, aby łatwiej było odnaleźć konkretne dokumenty.

Archiwista, w dobie rozwijającej się technologii, może też prowadzić szkolenia z zakresu tworzenia i obchodzenia się z dokumentami. Dodatkowo organizuje wystawy posiadanych zbiorów i przygotowuje publikacje o zasobach. W tym celu sam również musi nieustannie się rozwijać i kształcić.  Pomaga w tym Szkoła Policealna GoWork.pl. Ucz się z nami w trybie zaocznym, uzyskaj tytuł technika archiwisty i zostań pożądanym specjalistą na rynku pracy - weź udział w rekrutacji, zapisy prowadzimy w Bydgoszczy, Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu.

 

Szczegółowe cele kształcenia

 • zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
 • opracowywanie zasobu archiwalnego
 • klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej
 • opracowywanie inwentarza książkowego
 • obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej
 • zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej
 • popularyzowanie materiałów archiwalnych
 • zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych

 

Co zyskujesz?

Uzyskany tytuł:  Technik Archiwista

 • Absolwent kierunku może podjąc pracę w miejscach takich jak:
 • archiwa państwowe
 • archiwa urzędy i instytucje (archiwa zakładowe)
 • firmy porządkujące akty na zlecenie instytucji lub osób prywatnych

 

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu-Szkoła zapewnia bezpłatne badania

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8.00-16.00
śr 8-16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-16.00
sb. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 9.00 - 15.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 9-17
wt 9-17
śr 9-17
czw 9-17
pt 9-17
sb11-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 08.00-16
wt 08-16.00
śr 8 -16.00
czw 8-16.00
pt 8-16.00
sb. 9-15

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn.- pt. 8.00 - 16.00
sob. 9.00 - 15.00