Kompetencje społeczne to umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Są one ważne w każdym aspekcie naszego życia – również zawodowym. Łatwość, z jaką nawiązujemy kontakty, zdolność pracy w grupie, komunikatywność, umiejętność organizowania swojego czasu oraz dostosowania się do panujących zasad, mogą być przepustką do wymarzonej kariery. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto rozwijać umiejętności społeczne oraz jakie są ich rodzaje.

Co to są kompetencje społeczne?

Wiele osób zastanawia się, co to są kompetencje społeczne. Najprościej rzecz ujmując, kompetencje społeczne to umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych i wykonywania określonych zadań na podstawie posiadanej wiedzy, czy doświadczenia. Dzięki nim jesteśmy w stanie pracować w grupach, nawiązywać relacje i kontakty z innymi ludźmi lub po prostu zaadaptować się do środowiska, w którym żyjemy. Z tego powodu kompetencje emocjonalno-społeczne należy rozwijać już od najmłodszych lat.

Kompetencje społecznerozumiane są niekiedy jako umiejętności interpersonalne, czyli zdolność radzenia sobie ze stresem, bycia asertywnym oraz autoprezentacji. Warunkują je czynniki takie jak: cechy osobowości, temperament, inteligencja ogólna, emocjonalna i społeczna.

Kompetencje społeczne, czyli co?

Zakres kompetencji społecznych jest bardzo szeroki. Dotyczy on wielu umiejętności i kwestii z codziennego życia. Aby lepiej wyjaśnić pojęcie kompetencji społecznych, potrzebne jest rozróżnienie tu poszczególnych elementów całej struktury.

Kompetencje społeczne – rodzaje i przykłady

Najpopularniejszym modelem opisującym strukturę kompetencji społecznych jest ten zaproponowany przez Аrgyle’а. Autor wyszczególnia:

1) empatię zdolność podejmowania różnych ról społecznych, a także układania dobrych relacji z innymi ludźmi;

2) nagradzanie – zdolność motywowania innych do współpracy;

3) asertywność – umiejętność wyrażania zdania i argumentowanie własnych racji bez naruszania przestrzeni własnej i innych ludzi;

4) rozumienie kontaktu społecznego– zdolność rozwiązywania konfliktów;

5) komunikację niewerbalną – komunikacja niewerbalna, nazywana również mową ciała obejmuje mimikę, gesty, gestykulację, postawę, kontakt wzrokowy;

6) komunikację werbalną– mowę;

7) umiejętność własnej autoprezentacji – element ten ma bardzo duże znaczenie w pracy oraz rozwoju zawodowym. Człowiek przekazuje informacje o sobie przez ubiór, akcent, fryzurę czy sposób zachowania. Jej celem jest budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Kompetencje personalne i społeczne w pracy – jaki cel ma ich rozwijanie?

Nie da się ukryć, że kompetencje społeczne oraz umiejętności interpersonalnesą cenione na rynku pracy i pożądane przez pracodawców. Kandydat może być niemal pewien, że rekruter zwróci uwagę na jego umiejętność funkcjonowania w grupie, współpracę z innymi ludźmi, otwarcie na różnorodność, zdolność komunikowania się, a także rozumienie sytuacji społecznych.

Umiejętność rozwiązywania konfliktów u kandydata jest wręcz niezbędna, by zapewnić sprawne funkcjonowanie biznesu na co dzień. Dotyczy to praktycznie każdej firmy, ponieważ współpraca między ludźmi obarczona jest ryzykiem konfrontacji całkiem odmiennych stanowisk. Rozwiązywanie problemów to nie jedyna kwestia kompetencji społecznych, która będzie sprawdzana przez rekrutera. Do tego dochodzi umiejętność radzenia sobie ze stresem, która dla przyszłego pracodawcy będzie oznaką silnej i wytrwałej w działaniu osobowości kandydata.

Podobna kwestia dotyczy umiejętności komunikacyjnych, które ułatwiają realizację wszelkich wystąpień. Są one potrzebne szczególnie na stanowiskach wysokiego szczebla, gdzie kadra zarządzająca musi zjednywać partnerów biznesowych i osiągać dużą skuteczność przemawiania, aby nawiązywać kontakty niezbędne do rozwoju firmy. Z tego względu warto podkreślić posiadane umiejętności komunikacyjne w dokumentach aplikacyjnych.

Kompetencje społeczne – w jaki sposób je kształcić?

Jak widać, rozwój umiejętności społecznych jest ważny do funkcjonowania na co dzień również na płaszczyźnie zawodowej. Trzeba o nie zadbać szczególnie wtedy, gdy chcemy, aby kariera nabrała rozpędu. Kompetencje personalne i społeczne można kształcić podczas:

1) Psychoterapii – terapeuta pomaga w przepracowaniu trudności, zaproponuje kierunki dalszego rozwoju, a także podda analizie nasze doświadczenia.

2) Treningu interpersonalnego – umożliwia on lepsze poznanie siebie i swojego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicy treningu mają okazję rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, nauczyć się pracy w grupie oraz wyrażania emocji.

3) Warsztatów rozwoju osobistego – dzięki niemu możliwe jest poznanie nowych technik komunikacji, asertywności i innych. Niekiedy poleca się je pacjentom kończącym proces terapeutyczny.

4) Nauki w szkole policealnej – zdobywając wykształcenie w Szkole Policealnej GoWork przykładowo na kierunku psychologia i socjologia, czy trener biznesu można nabyć pewne kompetencje, które przydają się nie tylko w życiu społecznym, ale też w różnych sytuacjach w miejscu pracy.

5) Samodzielnej pracy – podczas codziennych sytuacji społecznych.

Kompetencje społeczne w pracy – dlaczego warto je mieć?

Dobrze rozwinięte kompetencje społeczne mogą być Twoją przepustką do wymarzonej kariery. Ułatwią Ci również kontakty z innymi ludźmi. Widać to już na etapie przeprowadzanej rekrutacji. Mając odpowiednią umiejętność przekonywania, argumentowania swoich racji i sprawnego działania w sytuacjach stresowych, taki kandydat ma znacznie większe szanse na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia, a następnie udział w dalszych etapach rekrutacji.

Dodaj komentarz