W zbiorowej świadomości utarło się przekonanie, że naukę w szkołach policealnychwybierają przede wszystkim osoby bez matury lub te, które poległy na egzaminach wstępnych na studia. Obecnie stwierdzeniom tym można przypisać status mitu – nie mają one bowiem żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Szkoły policealne od dawna nie są uznawane za namiastkę studiów, ale równoprawną ścieżkę kształcenia, która pozwala na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zdobycie zawodu.

Status szkoły policealnej

Rynek pracy cały czasu ulega dynamicznym zmianom. Studia, które oferowały nie tylko publiczne placówki, ale i uczelnie prywatne były kiedyś przepustką do wielkiej kariery, jednak współcześnie wcale nie oznaczają dobrego startu w danym zawodzie. Wręcz przeciwnie – może się okazać, że kilkuletnia nauka i w efekcie ukończenie studiów na kierunku o małym zapotrzebowaniu na kandydatów nie pozwoli zdobyć pracy w wymarzonym zawodzie.

Aby sprostać zmieniającym się potrzebom pracodawców, szkoły policealne modyfikowały swój program nauczania, aby kształcenie dotyczyło praktycznych umiejętności w potrzebnych zawodach. Mimo otwierania nowych kierunków na studiach, uczelnie wyższe nadal mogły przyjmować tylko wybrane osoby, a sama nauka skupiała się na aspektach teoretycznych. To właśnie dlatego dyplom ukończenia szkoły policealnej stał się okazją do zbudowania przewagi nad studentami.

Jakie są popularne mity o szkołach policealnych?

Identyfikacja popularnych mitów oraz wyjaśnienie, dlaczego nie mają one odzwierciedlenia w rzeczywistości, jest bardzo ważne, aby wybrać właściwą ścieżkę zawodową i nie zaprzepaścić szansy na zdobycie praktycznych umiejętności. Błędne myślenie o szkołach policealnych najczęściej dotyczy kwestii takich jak:

1) brak innego wyboru,

2) wysokie opłaty,

3) brak zdecydowania,

4) mały wybór,

5) niski poziom kształcenia.

Poniżej opisujemy wszystkie te kwestie i wyjaśniamy, dlaczego obecna sytuacja jest całkowicie inna od przedstawionych stwierdzeń.

1. MIT: Szkoły policealne są wyjściem awaryjnym dla niedoszłych studentów

Współcześnie nauka w szkole policealnejnie jest już wyjściem awaryjnym dla osób, które nie zdały matury lub nie dostały się na wymarzony kierunek studiów. Takie myślenie było popularne kilkanaście lat temu, kiedy wyższe wykształcenie miało gwarantować znalezienie prestiżowego zawodu. Obserwacja dynamicznego rozwoju rynku pracy pozwala jednak stwierdzić, że o sukcesie zawodowym decydują nie tylko tytuł magistra, lecz także posiadane umiejętności praktyczne oraz wiedza niezbędna w danej profesji.

Obecnie na naukę w takich placówkach decyduje się coraz więcej osób po maturze. Posiadając wykształcenie średnie, chcą one zmienić branżę lub podnieść swoje kwalifikacje. Kandydaci nie idą na studia, ale wybierają szkołę policealną ze względu na większą wagę uzyskiwanych z kształcenia korzyści. Na wielu kierunkach można zdobyć praktyczne umiejętności, czego często brakuje podczas nauki na uczelniach wyższych.

2. MIT: Nauka w szkołach policealnych kosztuje krocie

W Szkołach Policealnych GoWork.pl do wyboru kandydatów jest wiele całkowicie darmowych kierunków np. technik usług kosmetycznych. Słuchacze nie ponoszą opłat za czesne, wpisowe, egzaminy poprawkowe w sesji, indeks i legitymację, wydanie dokumentów oraz wiele innych. Co więcej, poziom nauczania jest tak samo wysoki, jak w przypadku kierunków płatnych – wszyscy słuchacze traktowani są na równi oraz mogą korzystać z tych samych udogodnień i profesjonalnie wyposażonych pracowni.

W wersji płatnej szkoła policealna to nadal rozwiązanie bardziej opłacalne pod względem finansowym niż koszty związane z utrzymaniem, kiedy prowadzone są studia dzienne oraz opłat, których wymagają studia zaoczne. Miesięczne czesne dotyczy niewielkich kwot, dlatego nie stanowi ono obciążenia domowego budżetu w przeciwieństwie do kształcenia na uczelniach wyższych.

3. MIT: Do szkół policealnych zapisują się ludzie niezdecydowani

Szkoły policealne często wybierają osoby, które mają już sprecyzowane plany zawodowe i zależy im na sprawnym zdobyciu kwalifikacji. Niejednokrotnie są to pasjonaci danej profesji, świadomi wymagań rynku pracy. Absolwent Szkoły Policealnej GoWork.pl opuszcza jej mury bogatszy zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, która jest niezbędna do wykonywania zawodu. Dzięki temu mogą od razu po ukończeniu szkoły podjąć pracę w wybranej branży.

Można wręcz powiedzieć, że osoby niezdecydowane idą właśnie na studia, wybierając pierwszy lepszy kierunek. Kierują się bowiem panującą modą, znajomymi, czy naciskiem ze strony rodziców. Wtedy niejednokrotnie wybór jest całkiem przypadkowy oraz nie bierze pod uwagę zarówno zapotrzebowania na rynku pracy, jak i indywidualnych preferencji samego kandydata.

4. MIT: W szkole policealnej jest mały wybór kierunków

Ze względu na wzrost popularności, każda szkoła policealna musi zadbać o dopasowanie swojego programu nie tylko do rynku pracy, ale także potrzeb samych słuchaczy. W związku z tym, aby przyciągnąć jak najwięcej chętnych, w takich placówkach oferowany jest bardzo różnorodny wybór kierunków z wielu branż. Wybór konkretnego zależy głównie od indywidualnych preferencji słuchacza.

Łatwo jest znaleźć stanowisko związane z zainteresowaniami np. technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna itp., które nie tylko pozwalają spełniać swoje pasje, ale uzyskać również dobre perspektywy pod względem zarobków.

5. MIT: Szkoły policealne mają niski poziom kształcenia

Poziom kształcenia każdej placówki edukacyjnej zależy w głównej mierze od profesjonalizmu nauczycieli oraz skutecznego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jego odzwierciedlenie widać przede wszystkim w zdawalności egzaminów zawodowych, która w Szkołach Policealnych GoWork.pl wynosi 90-100%.

Kadra pedagogiczna składa się z osób związanych z danym zawodem (stomatologów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, makijażystek, kosmetologów), które cały czas dokształcają się i podnoszą swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach branżowych. Słuchacze już od pierwszych dni w szkole poznają specyfikę danej profesji oraz odbywają zajęcia warsztatowe w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Warto podkreślić, że specjaliści, którzy prowadzą zajęcia, są też często przedsiębiorcami, którzy mają swoje biznesy. Właśnie dlatego przekazują słuchaczom nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną z danego zawodu, ale również wskazówki dotyczące prowadzenia własnej działalności oraz osiągnięcia sukcesu w branży.

Dodaj komentarz