BHP

Szkoła Policealna GoWork.pl - Technik BHP

Do zadań technika bezpieczeństwa i higieny pracy należy sporządzanie bieżącej i okresowej analizy systemu bhp w skali zakładu pracy i w kontekście miejsca pracy. Ma on za zadanie kontrolować stan bhp w zakładzie pracy. Sporządza również sprawozdania i protokoły pokontrolne, a także opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocenia także skutki ekonomiczne zagrożeń, chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. Dbając o bezpieczeństwo w zakładzie pracy, dobiera odpowiednie środki ochrony dla pracowników, na konkretnych stanowiskach pracy oraz nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp w instytucjach wszelkiego rodzaju. W ramach swoich obowiązków identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące podczas procesu pracy, organizując ją w taki sposób, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i higienę,  a także wypracowuje i implementuje metody ochrony pracowników przed zagrożeniami występującymi w danej pracy. Ustala on także przyczyny i okoliczności wypadków, współpracuje ze służbami pracowniczymi danego zakładu pracy w zakresie obowiązków wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każda firma, która zatrudnia więcej niż stu pracowników, zobowiązana jest do zatrudnienia specjalisty odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy (Inspektor BHP). Firmy mniejsze zazwyczaj współpracują ze specjalistami BHP, którzy prowadzą swoje własne działalności gospodarcze.  Co ciekawe, od lipca 2013 roku w służbie bhp mogą być zatrudnione osoby, które posiadają zawód technika, studia podyplomowe w zakresie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku/specjalności bhp.

Szkoła Policealna GoWork.pl w trybie zaocznym na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotuje cię do wykonywania zawodu technika BHP - rekrutujemy w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Zdobądź kwalifikację K1- Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Zdobyte kwalifikacje potwierdzi egzamin zdawany pod koniec III semestru. Uzyskasz dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i pełne uprawnienia do wykonywania zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program kierunku:

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01) odbywa się pod koniec III semestru.

Przedmioty realizowane w 1,5-rocznym  cyklu nauczania m.in.:

 • Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

 

Co zyskujesz?

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy m.in. w:

 • służbach BHP
 • Urzędach Dozoru Technicznego
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP

Specjalizacja w tym kierunku to gwarancja dobrej pracy!

Szczegółowe cele kształcenia

 • przygotowywać i przedkładać kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp,
 • badać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie,
 • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • odsuwać od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne
  i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
  i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu-Szkoła zapewnia bezpłatne badania

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jak zdobyć tytuł zawodowy technika BHP?

Tytuł technika BHP uzyskać można po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej prowadzącej wybrany kierunek kształcenia.

Czym zajmuje się technik BHP?

Technik BHP jest specjalistą w zakresie zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy i sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem w miejscu zatrudnienia. Technik BHP zajmuje się profilaktyką chorób zawodowych, kontrolą szkodliwości warunków wykonywania pracy i dążeniami do jej zminimalizowania, występującym ryzykiem zawodowym i oceną tych zagrożeń.

Gdzie technik BHP może znaleźć zatrudnienie?

Osoba posiadająca tytuł technika BHP może znaleźć zatrudnienie w instytucjach, firmach i organizacjach, w których wyodrębniony jest dział higieny i bezpieczeństwa pracy - zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Technik BHP może również prowadzić własną działalność gospodarczą i współpracować z różnymi firmami, świadcząc dla nich swoje usługi.

Ile zarabia technik BHP?

Technik BHP to jeden z najbardziej przyszłościowych i pożądanych na rynku pracy zawodów. Zarobki technika BHP zaczynają się od 4 300 zł do 6 000 brutto zł.

Czy warto zostać technikiem BHP?

Praca technika BHP to bardzo odpowiedzialna profesja. Dostarcza wielu możliwości rozwoju i perspektyw zatrudnienia. Korzyścią przemawiającą za tym, że warto zostać technikiem bezpieczeństwa i higieny pracy są również dobre zarobki, jakie gwarantuje zatrudnienie na tym stanowisku.

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 9-17
wt 8.00-16.00
śr 9-17.00
czw 9.00-17.00
pt 9.00-17.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8-16
śr 8-16
czw 8-16
pt 8-16
sb 8-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16.00
wt 8.00-16.00
śr 08.00 -16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 18.00
wt 8.00 - 18.00
śr 8.00 - 18.00
czw 8.00 - 18.00
pt 8.00 - 18.00
sb 8.00 - 16.00