Księgowość

Szkoła policealna GoWork.pl - Księgowość

Księgowość to stabilna i bardzo dobrze opłacana profesja. Chcesz związać z nią swoją przyszłość lub podnieść już nabyte kwalifikacje? Chcesz zająć się finansami we własnej firmie? Mamy dla ciebie zaoczny kierunek Specjalista ds. Księgowości - zapisy prowadzimy w  Warszawie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu.

Zapoznamy cię z podstawą systemów księgowości obowiązujących w przedsiębiorstwach i ich zastosowaniem. Zdobędziesz wiedzę o sposobach finansowania działalności i będziesz potrafił ocenić sytuację z wykorzystaniem danych wynikających z analizy biznesu i wskaźników finansowych. Sprawozdania finansowe takie, jak np. bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności jednostki i przepływu środków pieniężnych, nie będą miały przed tobą tajemnic. Poznasz też działanie arkusza kalkulacyjnego.

Nauczymy cię zasad ewidencji oraz ewidencjonowania m. in. aktywów trwałych, inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków, przychodów, kosztów i kapitału, rezerw i funduszy. Poznasz kolejne zespoły kont i sposoby księgowania na nich odpowiednich zdarzeń gospodarczych.

Absolwenci otrzymują dyplom i zaświadczenie o ukończonym kursie.

Szczegółowe cele kształcenia

W całym cyklu kształcenia Słuchacze realizują minimum 200 godzin zajęć, podczas których poznają zagadnienia takie jak:

  • systemy księgowe - poznasz od podstaw system księgowy obowiązujący w przedsiębiorstwach oraz sposoby jego praktycznego zastosowania
  • finanse przedsiębiorstw - zapoznasz się ze sposobami finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i nauczysz się oceniać jego sytuację, wykorzystując dane wynikające z analizy bilansu i wskaźników finansowych.
  • sprawozdawczość - poznasz charakterystykę sprawozdań finansowych, m.in. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z działalności jednostki, przepływu środków pieniężnych, i nauczysz się je sporządzać
  • arkusz kalkulacyjny - nauczysz się posługiwać arkuszem kalkulacyjnym, dzięki czemu bez trudu wykonasz wiele czynności księgowych.
  • zasady ewidencji - poznasz zasady ewidencji i nauczysz się odpowiednio ewidencjonować m.in. aktywa trwałe, inwestycje krótkoterminowe, rozrachunki, przychody, koszty oraz kapitały, fundusze i rezerwy.
  • księgowanie - krok po kroku będziesz poznawać kolejne zespoły kont i uczyć się księgować na nich odpowiednie zdarzenia gospodarcze.

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8.00-16.00
śr 8-16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-16.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 9.00 - 15.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 9-17
wt 9-17
śr 9-17
czw 9-17
pt 9-17
sb11-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16
wt 08-16.00
śr 8 -16.00
czw 8-16.00
pt 10-18.00
sb. 8-16

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn.- pt. 8.00 - 16.00
sob. 8.00 - 16.00