Administracja

Szkoła Policealna GoWork.pl -Technik Administracji

Technik administracji to osoba zajmująca się pracami związanymi z  gromadzeniem i obiegiem dokumentacji oraz obiegiem informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach. Mowa tutaj także o informacjach ekonomicznych i statystycznych.

Technik administracji zajmuje się również sporządzaniem sprawozdań, protokołów posiedzeń i zebrań. Do jego najważniejszych zadań należy  opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnych oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych. W jego kompetencjach leży również planowanie i organizacja narad, sesji, zebrań i konferencji. Zajmuje się prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, a także gospodaruje majątkiem i nadzoruje pozostałych pracowników w przedsiębiorstwie.

Sfera szeroko rozumianych usług gospodarczych coraz bardziej się rozwija, a tym samym rosną wymagania i oczekiwania względem administracji. Dlatego technik administracji musi ciągle podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać się, aby dążyć do wszechstronności (różne stanowiska administracyjne) oraz bez problemu rozumieć i stosować normy prawne.

Nauka w Szkole Policealnej GoWork.pl przygotowuje zarówno praktycznie, jak i teoretycznie do pracy w administracji. Nasz program nauczania jest dostosowany do zmieniających się realiów, a więc uczymy także adaptowania się do zawodu i elastyczności. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonych w Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Technicy administracji są coraz bardziej pożądani na rynku pracy. W okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2014, na stanowiska w administracji biurowej w czołowych portalach pojawiało się nawet średnio 9,9 ofert pracy (w tygodniach objętych analizą). Według prognoz zapotrzebowanie na zatrudnienie w administracji wkrótce ma wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Szczegółowe cele kształcenia

 • określanie rodzaju i zakresu działalności jednostki organizacyjnej
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
 • scharakteryzowanie zadania wykonywanego przez poszczególne komórki organizacyjne
 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych
 • scharakteryzowanie strukturę zatrudnienia w jednostce
 • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganymi zasadami ekonomii
 • obsługa podstawowych i specjalistycznych sprzętów biurowych
 • sporządzanie różnego rodzaju pism z zastosowaniem technik komputerowych
 • sporządzanie i wypełnianie formularzy
 • rejestracja korespondencji
 • redagowanie pism o charakterze  informacyjnym i  okolicznościowym
 • odbieranie i przekazywanie informacji za pomocą urządzeń biurowych
 • przygotowanie akt do archiwizacji
 • obsługa interesanta
 • porozumiewanie się w języku obcym w sprawach zawodowych
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej

Co zyskujesz?

Absolwenci Szkoły Policealnej GoWork.pl zdobywają wiedzę i umiejętności przygotowujące ich do pracy w takich miejscach jak:

 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy rejonowe
 • urzędy powiatowe i gminne
 • sądy
 • podmioty gospodarcze
 • firmy ubezpieczeniowe
 • banki
 • urzędy skarbowe

 

Wymagane dokumenty

 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu-Szkoła zapewnia bezpłatne badania

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec IV semestru.

K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01)

Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania m.in.:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań 
 • Podstawy  administracji i prac biurowych

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

 

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 9-17
wt 8.00-16.00
śr 9-17.00
czw 9.00-17.00
pt 9.00-17.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8-16
śr 8-16
czw 8-16
pt 8-16
sb 8-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16.00
wt 8.00-16.00
śr 08.00 -16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 18.00
wt 8.00 - 18.00
śr 8.00 - 18.00
czw 8.00 - 18.00
pt 8.00 - 18.00
sb 8.00 - 16.00