Ochrona środowiska

Szkoła policealna GoWork.pl - Ochrona środowiska

Osoba, która zajmuje się ochroną środowiska, wykonuje badania technologiczne mające na celu ustalenie bieżącego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz podejmuje działania mające przeciwdziałać negatywnej działalności człowieka. Przygotowuje dokumentację techniczną, sporządza bilanse zanieczyszczeń, planuje także gospodarkę odpadami.

Słuchacze szkoły policealnej GoWork.pl poznają schematy działania w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz krajowym.  W całym cyklu kształcenia realizują oni  minimum 200 godzin zajęć. Po ukończeniu kształcenia kursanci stają się specjalistami z dziedziny ochrony środowiska. Jeśli zatem wiążesz przyszłość z ochroną środowiska - zapisz się już dziś - rektutacja odbywa się w Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Katowicach.

Co zyskujesz?

Absolwenci otrzymują dyplom i zaświadczenie o ukończonym kursie. Mogą oni pełnić funkcje doradcze, inspekcyjne i kierownicze w administracji lokalnej bądź centralnej oraz stanowiska związane z ochroną powietrza, wód i gleby, pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zagospodarowaniem odpadów przez instytucje i przedsiębiorstwa. Absolwenci mają również  możliwość zatrudnienia w biurach studialno-projektowych oraz instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-18
wt 8.00-16.00
śr 8-16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8-16
śr 8-16
czw 8-16
pt 8-16
sb 8-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16.00
wt 8.00-16.00
śr 08.00 -16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 18.00
sb 8.00 - 16.00