Protetyk słuchu

Szkoła Policealna GoWork.pl - Protetyk Słuchu

Z pewnością każdy protetyk słuchu musi znać zagadnienia z zakresu takich nauk jak medycyna, elektronika, psychologia czy matematyka. W naszej Dwuletniej Szkole Policealnej uczymy, jak leczyć osoby niedosłyszące oraz te z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z obowiązków protetyka słuchu jest wykonanie badania oraz odpowiedni dobór aparatu słuchowego. Kolejnym etapem jest przeszkolenie pacjenta z obsługi aparatu tak, by nie miał problemów w codziennym używaniu sprzętu. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji, które prowadzimy w Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny w naszym kraju rośnie, ponieważ nasze społeczeństwo należy do starzejących się. Dodatkowym czynnikiem jest znaczny rozwój medycyny w tym zakresie oraz popularność podstawowych badań, takich jak kontrola słuchu. Regularne badania obejmują również wszystkich pracowników. Coraz więcej z nich ma uszkodzenia słuchu powstałe podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Problem nasila się w większych aglomeracjach. Narażeni na problemy ze słuchem są również młodzi ludzie, którzy coraz częściej żyją w hałasie, nierzadko głośno słuchając muzyki.

Program nauczania

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec IV semestru.

Przedmioty realizowane w dwuletnim  cyklu nauczania m.in.:

 • Wykonywanie badań słuchu oraz analizowanie i ocenianie ich wyników na potrzeby protezowania słuchu 
 • Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
 • Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych
 • Podstawy protetyki suchu

Co zyskujesz?

Gdzie możesz pracować po ukończeniu Szkoły Policealnej GoWork.pl?
 

Absolwenci mogą pracować w gabinetach protetyki słuchu, gabinetach audiologicznych, pracowniach otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego, jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych.

Szczegółowe cele kształcenia

Absolwent Szkoły Policealnej GoWork.pl kształcącej w zawodzie Protetyk Słuchu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci
 • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania
 • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie
 • sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych
 • wykonywania odlewu ucha
 • produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego
 • prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu-Szkoła zapewnia bezpłatne badania

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-18
wt 8.00-16.00
śr 8-16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8-16
śr 8-16
czw 8-16
pt 8-16
sb 8-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16.00
wt 8.00-16.00
śr 08.00 -16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 18.00
sb 8.00 - 16.00