Specjalista ds. zarządzania talentami

Czesne: od 0zł

Roczna Szkoła Policealna GoWork.pl oferuje kierunek Specjalisty ds. Zarządzania Talentami. Rekrutacja na kierunek odbywa się w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie.

Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za zarządzanie pracownikami, którzy pozytywnie wyróżniają się na tle pozostałych. Specjalista ds. zarządzania talentami wspiera ich, motywuje i inspiruje do tego, by jak najlepiej pożytkowali swój potencjał, dzięki czemu wszyscy na tym zyskują.

Podczas nauki nasi słuchacze zdobywają niezbędna wiedzę z zakresu tworzenia programów rozwojowych i ich monitorowania. Po zakończeniu nauki przyszły Specjalista bez problemu umie opracowywać zasady funkcjonowania programu zarządzania talentami w firmie.