Sterylizacja medyczna

Szkoła policealna GoWork.pl - Technik sterylizacji medycznej


Technik sterylizacji medycznej to stosunkowo nowy zawód w branży medycznej, jednak jak się okazuje - bardzo potrzebny. Jest on jest odpowiedzialny za prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i dezynfekcji. Takie zabiegi mają na celu usunięcie wszelkich zakażeń z narzędzi, których używa się w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych czy studiach tatuażu. Podczas nauki w naszej Rocznej Szkole Policealnej poznasz zasady dotycząc prawidłowego prowadzenia dezynfekcji oraz sterylizacji medycznej. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji w Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Warszawie.

Jakie zadania wykonuje Technik sterylizacji medycznej?

Do zadań zawodowych technika należy mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

W szkołach policealnych GoWork.pl oferujemy kompleksowe zajęcia, które szczegółowo i solidnie przygotują Cię do tego wykonywania tego zawodu.

Program nauczania

 

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II Suma godzin
w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości*   20 20
Łączna liczba godzin 0 20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 15   15
2 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 15 15 30
3 Język migowy 18   18
4 Język obcy zawodowy w branzy medycznej 12 10 22
5 Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki 24 24 48
6 Technologia sterylizacji z elementami informatyki 14 23 37
Łączna liczba godzin 98 72 170
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Wykonywanie dekontaminacji medycznej 62 78 140
2 Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej 15   15
3 Zastosowanie technologii informatycznych z ochronie zdrowia   15 15
Łączna liczba godzin 77 93 170
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 165 340
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 185 360

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie eduk​acyjnym nie realizowali tego przedmiotu
**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy"

Wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
semestr I    
semestr II 4 160
Razem 4 160

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 - MS.18- wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej - odbywa się pod koniec ​drugiego semestru.

Co zyskujesz?

Po ukończeniu szkoły policealnej GoWork.pl może znaleźć pracę m.in.:
  • w centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • pracowniach endoskopowych
  • gabinetach stomatologicznych
  • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym
  • pracowniach mikrobiologii
  • gabinetach kosmetycznych

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu-Szkoła zapewnia bezpłatne badania

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 18.00
sob 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10)13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8-16
wt. 8-16
śr. 8-16
czw. 8-16
pt. 8-16
sb. nieczynne

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
sob. 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub (61) 818 28 14 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. -.8.00-16.00
sob. 8.00 - 14.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16.00
wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-16.00
czw. 8.00-16.00
pt. 8.00-16.00
sob. nieczynne

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. - pt. 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 16.00