Asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Czesne: od 0zł

Chcesz wykonywać zawód, który pozwoli Ci bez trudu znaleźć pracę w kraju i za granicą? Jesteś osobą komunikatywną, życzliwą i lubiącą pracę z ludźmi? Nasza szkoła policealna z kierunkiem Asystentka Stomatologiczna czeka właśnie na Ciebie!

 

TYLKO U NAS nauka i praktyka w centrum miasta (porównaj nas do innych szkół, my uczymy teorii i praktyki w centrum)!

 

Asystentka Stomatologiczna… czyli kto?

Żaden profesjonalny, dbający o swoich pacjentów gabinet stomatologiczny nie może obyć się bez Asystentki Stomatologicznej. To właśnie od niej zależy jego sprawne funkcjonowanie. Do jej obowiązków zależy bowiem wiele zadań, w tym:

 • dbałość o odpowiednie prowadzenie dokumentacji medycznej,

 • asystowanie przy zabiegach, w tym również przygotowanie stanowiska pracy,

 • dbanie o zachowanie ścisłych zasad higieny w gabinecie stomatologicznym, włączając w to właściwą segregację odpadów,

 • przygotowywanie pacjenta do zabiegu oraz dbanie o jego komfort i dobre samopoczucie,

 • odpowiednie przechowywanie materiałów oraz konserwacja sprzętu, używanego przy zabiegach,

 • współtworzenie wizerunku gabinetu.

 

Czy warto zostać Asystentką Stomatologiczną?

Jeśli tylko masz odpowiednie predyspozycje, oczywiście, że tak! Zawód ten ma wiele zalet takich, jak:

 • duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów na rynku pracy - bez trudu znajdziesz odpowiadające Ci stanowisko,

 • stosunkowo krótki czas zdobywania uprawnień i odpowiedniej wiedzy - wystarczy zaledwie rok nauki, by zdobyć przyszłościowy zawód,

 • urozmaicenie dnia pracy - prowadzenie dokumentacji, kontakt z pacjentami, asystowanie przy zabiegach, organizowanie stanowiska pracy… Asystentka Stomatologiczna z pewnością nie może narzekać na nudę!,

 • możliwość podjęcia pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą - rosnąca popularność tego zawodu w całej Unii Europejskiej oraz uzyskane w naszej szkole dokumenty to sposób na sukces na rynku pracy także poza granicami kraju.

 

“Czy Asystentka Stomatologiczna to zawód dla mnie?”

Zawód Asystentki Stomatologicznej, choć same uprawnienia można uzyskać dosyć szybko, wymaga też pewnych szczególnych cech od chcącej go wykonywać osoby. Należą do nich:

 • komunikatywność - Asystentka Stomatologiczna stoi na pierwszej linii frontu w kontakcie z pacjentem, a także dba o jego właściwe porozumienie z lekarzem, musi więc nie tylko umieć rozmawiać z ludźmi, ale też po prostu to lubić,

 • empatyczność - wizyta u dentysty potrafi być stresująca, jednak odpowiednia postawa Asystentki potrafi uspokoić zdenerwowanego pacjenta,

 • życzliwość - w tym zawodzie niezwykle ważna jest dbałość o komfort pacjenta, dlatego ogromne znaczenie ma właściwe podejście do ludzi,

 • skrupulatność - część obowiązków Asystentki Stomatologicznej, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej czy dbanie o higienę miejsca pracy, wymaga od niej umiejętności skupienia się na szczegółach,

 • opanowanie - podczas zabiegu, a niekiedy także w innych momentach, mogą pojawić się niespodziewane sytuacje, w których personel, w tym Asystentka, musi zachować zimną krew.

 

“Gdzie mogę znaleźć pracę?”

Asystentka Stomatologiczna znajdzie zatrudnienie w różnego typu placówkach i gabinetach stomatologicznych, w tym prywatnych i publicznych. Praca czeka także w rozmaitych poradniach i klinikach dentystycznych, w gabinetach chirurgii szczękowej, a także w gabinetach stomatologicznych przy placówkach oświatowych.

 

Dlaczego warto kształcić się u nas?

Nasza szkoła policealna zapewnia nie tylko opiekę doskonale wykwalifikowanej kadry, ale też wysokiej jakości sprzęt i materiały do nauki zawodu. Dzięki współpracy z uznaną na rynku firmą Koldental posiadamy artykuły higieniczne oraz środki lecznicze, pozwalające na komfortowe przyswojenie sobie odpowiedniej wiedzy przez naszych Słuchaczy. Udostępniamy m.in. kleszcze, wiertła, dźwignie, igły, strzykawki czy karpule. W naszej doskonale wyposażonej pracowni znajduje się również wysokiej klasy unit stomatologiczny wraz z całym oprzyrządowaniem.;

 

Naszym Słuchaczom zapewniamy także praktyki zawodowe w placówkach takich, jak:

 • Centrum Stomatologii, ul. Jana Kazimierze 64, Warszawa,

 • Bo-dent Przychodnia Stomatologiczna, ul. Obrzeżna 1 lok. U8, Warszawa,

 • M-Dental Przychodnia Stomatologiczna, ul. Sonaty 6d, Warszawa,

 • Pro-Ortodont Centrum Stomatologii i Ortodoncji, ul. Filtrowa 59 lok. 2.

Roczna nauka w szkole policealnej na kierunku Asystentka Stomatologiczna kończy się egzaminem państwowym, dzięki któremu słuchacz otrzymuje tytuł specjalisty, który poświadcza się dyplomem i świadectwem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki suplementowi w języku angielskim absolwent może ubiegać się o pracę nie tylko w Polsce, ale też na terenie krajów Unii Europejskiej.


Wykładowcy

Monika Nowak – nauczyciel mianowany, ukończyła Śląską Akademię Medyczną im L. Waryńskiego w Katowicach, uzyskując tytuł lekarza dentysty,

Krystyna Seliga – nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Medycznej na kierunku pielęgniarskim. Zdobyła tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Pani Krystyna uzyskała również tytuł doktora na Akademii Obrony Narodowej. Pracuje jako pielęgniarka ratunkowa podczas masowych imprez pozarządowych, np. "Warszawa Pielgrzymka Piesza". Jest Instruktorem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli.

Ewa Krzyczkowska – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z dyplomem lekarza dentysty. Prowadziła wykłady o dzieciach z zespołem Aspergera dla rodziców w placówkach oświatowych powiatu pruszkowskiego z ramienia Stowarzyszenia „Niezwykli”.
 
 

TRYB ZAJĘĆ

ORGANIZACJA

Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych

Weekendowy

Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godzinach popołudniowych oraz soboty i niedziele.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Program nauczania
 
Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    sem. I sem. II Liczba godzin
w okresie nauczania
1 Podstawy działalności gospodarczej
w ochronie zdrowia
3   48
2 Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc 2 2 64
3 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia   2 32
4 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej 4   64
5 Dokumentacja medyczna w stomatologii   2 32
6 Język obcy w stomatologii 2   32
7 Język migowy   2 32
8 Asystowanie lekarzowi dentyście 5 5 160
9 Prowadzenie dokumentacji medycznej
i finansowej w stomatologii
  5 80
10 Trening umiejętności społecznych 4   64
11 Podstawy przedsiębiorczości*   2* 32*
  Łączna liczba godzin 20 20 640

* Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

 

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem II - zgodnie z podstawą programową 4 160
Razem 4 160

LOKALIZACJA
 
Adres: ul. Żurawia 47, placówka mieszcząca się w ścisłym centrum Warszawy, 450 metrów od stacji metra Centrum
 
Charakterystyczne miejsca: placówka zlokalizowana za Hotelem Polonia, Pałac kultury i Nauki ( 5 minut od oddziału), Dom Handlowy Wars i Sawa ( 5 minut od oddziału)
 
Dojazd: do centrum dojeżdża bezpośrednio pierwsza nitka metra. Ze strony wschodniej i zachodniej można dojechać Szybką Kolejką Miejską (SKM) lub Koleją Mazowiecką. Do centrum dojeżdżają również:
tramwaje: 4, 7 , 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35
autobusy: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 521, 522, 525

Zapisy