Higienistka stomatologiczna z implantologią - Warszawa

Rynek usług stomatologicznych w Polsce nieustannie się rozwija, a wraz z nim wzrastają oczekiwania pacjentów względem jakości oferowanych usług, profesjonalizmu lekarza oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w gabinecie. Szczególnie, że dzięki tym ostatnim wizyty u stomatologa przebiegają sprawnie, bezboleśnie oraz w pełni bezpiecznie. Za cyfryzację technologii odpowiada nie sektor publiczny, lecz prywatny. Z tego powodu powstaje coraz więcej gabinetów i klinik, do których poszukiwany jest wykwalifikowany personel, w tym dyplomowane higienistki stomatologiczne. Osoby zajmujące się tą profesją asystują lekarzowi podczas pracy. Do ich zadań należy m.in. kontakt z pacjentem, dbanie o czystość gabinetu stomatologicznego, edukacja prozdrowotna w kwestii higieny jamy ustnej, prowadzenie dokumentacji medycznej, a także wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod okiem stomatologa.

Czy zawód higienistki stomatologicznej się opłaca?

Higienistki stomatologiczne w dużych miastach nie mogą narzekać na brak ofert pracy czy niskie wynagrodzenie. Zawód ten daje szerokie perspektywy rozwoju, ze względu na możliwość zatrudnienia w kraju i za granicą, a także na etacie albo w oparciu o własną działalność gospodarczą. Odkąd w 2011 roku w życie weszły przepisy, na mocy których każdy gabinet dentystyczny powinien zatrudniać asystentkę lub higienistkę stomatologiczną, pracodawcy sami aktywnie poszukują absolwentów tych kierunków. Higienistki stomatologiczne mogą zatrudnić się w klinikach i poradniach, szkołach oraz przedszkolach, a także państwowych i prywatnych gabinetach stomatologicznych.

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Szkoła dla higienistek stomatologicznych w Warszawie - oferta GoWork.pl

Osoby, które chcą rozpocząć naukę na kierunku higienistka stomatologiczna w Warszawie, nie bez powodu wybierają Szkołę Policealną GoWork.pl. Słuchacze uczestniczą w zajęcia prowadzonych przez wykształconą kadrę z doświadczeniem, w tym stomatologów oraz higienistki, którzy na co dzień pracują w zawodach. Dzięki temu po zakończeniu nauki posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. W Szkole Policealnej GoWork.pl higienistki stomatologiczne mają do dyspozycji bogato wyposażone pracownie, a w czasie nauki korzystają z tych samych narzędzi i urządzeń, jakich używa zawodowy personel w gabinetach dentystycznych. Szkoła gwarantuje również pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych, które należy odbyć na II, III i IV semestrze.

TRYB ZAJĘĆ

ORGANIZACJA

Dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych

Weekendowy

Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godzinach popołudniowych w soboty i niedziele.

Wieczorowy

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin w okresie nauczania
    Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin tyg.
Przedmioty ogólnokształcące          
1 Podstawy przedsiębiorczości*     2   32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym          
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2     64
3 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2       32
4 Język migowy       3 48
5 Język obcy w stomatologii     2 2 64
6 Komunikacja personalna i społeczna 5       80
7 Propedeutyka stomatologiczna   3 3   96
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2     96
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   2 5   112
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**          
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
11 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej 2 5 5 8 320
  Łączna liczba godzin 19 19 19 19 1216

*Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości  będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową    
sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

 

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK