Zarządzanie nieruchomościami

Szkoła policealna GoWork.pl - Zarządzanie nieruchomościami

Zarządca administruje nieruchomościami, na bieżąco podejmując wszelkie decyzje związane z gospodarką ekonomiczną. Czuwa także nad właściwą eksploatacją. Wszelkie obowiązki powinien wykonywać kierując się zasadą ochrony interesów właścicieli nieruchomości. 

Kierunek zarządzania nieruchomościami da Ci niezbędną wiedzę na temat zarządzania biurem projektowym oraz firmami budowlanymi. Po ukończeniu Szkoły zdobędziesz umiejętności takie jak prowadzenie i nadzór nieruchomości oraz rozwiniesz umiejętności doradcze. Nauczysz się również, jak planować sposoby realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie rozwoju. Zachęcamy do wzięcia udziału w rektutacja, która odbywa się w Katowicach, Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu.

Co zyskujesz?

Absolwenci otrzymują dyplom i zaświadczenie o ukończonym kursie. Kierunek nadaje uprawnienia do zarządzania nieruchomościami na terenie kraju. Mogą oni podjąć pracę w takich miejscach jak:

  • przedsiębiorstwa publiczne i prywatne oraz różnorodne instytucje w zakresie gospodarowania majątkiem i sterowania rozwojem tego majątku,
  • instytucje prowadzące swą działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu i zarządzania nieruchomościami, biura projektów, biura geodezyjne, przedsiębiorstwa budowlane, firmy developerskie, instytucje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, instytucje ubezpieczeniowe, organy administracji państwowej i samorządowej, banki
  • własna działalność gospodarcza

Szczegółowe cele kształcenia

Zajęcia z zarządzania nieruchomościami realizowane są w formie aktywnej, a przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej. W całym cyklu kształcenia Słuchacze realizują minimum 200 godzin zajęć. Zarządzanie nieruchomościami wraz z rozwojem rynku przeżywa swój renesans, stając się jednocześnie jedną z najbardziej perspektywicznych działalności. Zbliżona do perfekcji równowaga między teorią i praktyką czyni zajęcia dla zarządców nieruchomości owocnym wsparciem i poszerzeniem wiedzy i praktyki, tak niezbędnej w rzetelnym wykonywaniu tej profesji. Słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstw, systemów zarządzania, finansów, marketingu, prawa oraz przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach internetowych. Wiedza ta pozwala na racjonalizację działań menedżerskich w przedsiębiorstwach należących do wszystkich sektorów gospodarki i funkcjonujących w warunkach integracji z Unią Europejską.

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-18
wt 8.00-16.00
śr 8-16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8-16
śr 8-16
czw 8-16
pt 8-16
sb 8-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16.00
wt 8.00-16.00
śr 08.00 -16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 18.00
sb 8.00 - 16.00