Zainteresowanie szkołami dla dorosłychwzrasta z roku na rok nie tylko wśród świeżo upieczonych absolwentów liceów, czy techników, ale także osób pracujących i studentów. Ich popularność wynika bez wątpienia z możliwości bezpłatnej nauki, zdobycia pewnego zawodu w krótkim czasie, poszerzenia swojej wiedzy oraz rozwinięcia umiejętności.Bogata oferta edukacyjna Szkół Policealnych GoWork.pl spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kandydatów. Co dokładnie może zachęcić do wyboru szkoły policealnej? Sprawdź, dlaczego absolwenci szkół średnich powinni wziąć pod uwagę taką ścieżkę rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto wybrać szkołę policealną?

Ukończenie nauki w szkole średniej to czas podejmowania ważnych decyzji. Co dalej robić? Jak sobie poradzić na rynku pracy? Pytań jest wiele, tak samo, jak i możliwości. Spora część osób wybiera studia, choć ich popularność systematycznie spada ze względu na brak przygotowania praktycznego do zawodów, w których odnotowuje się duże zapotrzebowanie.

Z tego powodu większość szkół policealnych przygotowuje taką ofertę kształcenia, która wygląda na znacznie korzystniejszą dla absolwentów szkół średnich. Z czego to wynika? Jakie są najważniejsze korzyści z podjęcia nauki w szkole policealnej?

1. Rozwój zawodowy dla osób również bez matury

Niezdanie egzaminu dojrzałości wynika czasami z przypadku, braku szczęścia, czy trudnej sytuacji rodzinnej, na którą często nie ma się wpływu. Osoba, która tego doświadczyła, nadal ma szansę rozwijać się pod względem zawodowym i nabyć umiejętności w dobrze płatnym zawodzie.

Szkoły policealne przyjmują także osoby, które przedstawią samo świadectwo ukończenia szkoły średniej. Oprócz tego formalności są bardzo proste, ponieważ wystarczy złożyć podanie oraz zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku.

2. Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji lub przebranżowienia

Wiele osób pracuje w zawodzie, który nie daje im satysfakcji oraz przynosi małe zyski. Część z nich nie podejmuje się zmiany branży w obawie, że proces ten będzie długi i problematyczny. W rzeczywistości przebranżowienie nie musi wiązać się z dodatkowymi trudnościami.

Dla osób, które rozważają zmianę profesji, powstały różnorodne oferty edukacyjne w szkole policealnej. Ich absolwent posiada tytuł specjalisty lub technika oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, więc po zakończonej nauce może rozpocząć poszukiwanie zatrudnienia w nowych miejscach. Kształcenie w szkołach policealnychwybierają również studenci i branżowcy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności.

3. Łatwe łączenie pracy z nauką

Z myślą o wcześniejszym punkcie, czyli przekwalifikowaniu, można podkreślić kolejną korzyść, jaką zyskują osoby wybierające szkołę policealną. Chodzi głównie o elastyczność trybu nauki. W zależności od danego kierunku zajęcia odbywają się systemie:

1) dziennym, czyli w trzy dni powszednie od rana do popołudnia;

2) wieczorowym, czyli w trzy dni powszednie popołudniami;

3) weekendowym, czyli w soboty i niedziele.

Każda osoba, która będzie chciała zdobyć nowe, praktyczne umiejętności, a ma cały czas swoje obowiązki zarówno zawodowe, jak i dotyczące życia osobistego, może zdecydować się na tryb dostosowany do jej potrzeb. Pracując w tygodniu, wystarczy zapisać się na zajęcia w weekendy lub popołudniami. Podobnie jest z kobietami, które chcą dostosować się do rynku pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

4. Kształcenie za darmo

W Szkołach PolicealnychGoWork.plkierunki cieszące się największą popularnością można rozpocząć całkowicie za darmo. Są wśród nich między innymi asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych oraz technik masażysta. Słuchaczy nie zaskoczą dodatkowe opłaty za wpisowe, czesne, egzaminy poprawkowe w sesji, legitymację, indeks, wydanie dokumentów i inne usługi.

Warto również podkreślić, że zarówno na kierunkach darmowych, jak i odpłatnych poziom nauczania, jaki oferuje szkoła policealna GoWork, jest tak samo wysoki. Wśród słuchaczy nie ma podziału na lepszych i gorszych – każdy ma dostęp do materiałów edukacyjnych oraz profesjonalnie wyposażonych pracowni.

5. Wiele ciekawych kierunków do wyboru

Szkołę policealną GoWork wyróżnia bogata oferta edukacyjna. Znajdziemy w niej mnóstwo kierunków z różnych dziedzin: medycznej, kosmetycznej, gastronomicznej, administracyjnej, IT, ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej oraz mechanicznej. Szeroki wybór sprawia, że chętni mogą podjąć naukę w branży związanej z ich pasją. Daje to też możliwość zdobycia kwalifikacji w ramach przyszłościowego zawodu, którego będzie już teraz i w najbliższych latach potrzebował rynek pracy. Dostęp do takich kierunków zapewniają placówki w największych miastach Polski m.in. Szkoła Policealna GoWork w Katowicach.

Dla słuchaczy, którzy zdecydują się na rozpoczęcie więcej niż jednego kierunku, przewidziane są promocje. Dodatkowo mogą oni wziąć udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nabycie nowych umiejętności pomaga w zmianie branży, umożliwia szybsze zdobycie awansu, zwiększa szanse na znalezienie wymarzonej pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej.

6. Krótki czas nauki

Nauka zawodu w szkole policealnej GoWork trwa od roku do dwóch lat. To zdecydowanie mniej niż w przypadku studiów, których ukończenie zajmuje 3-5 lat. Jednocześnie to czas dłuższy niż w przypadku zwykłego kursu, który maksymalnie trwa miesiąc lub kilka w zależności od materiału.

Absolwenci uczelni wyższych posiadają głównie wiedzę merytoryczną, a ukończenie staży lub praktyk leży po ich stronie. Najczęściej brakuje im doświadczenia w zawodzie, na które pracodawcy zwracają szczególną uwagę. W Szkołach Policealnych GoWork.pl słuchacze odbywają zajęcia praktyczne w pracowniach oraz otrzymują pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych.

7. Wysoka jakość kształcenia

W ramach Szkoły Policealnej GoWork program dostosowany jest do wymagań, jaki stawia współczesny rynek pracy, ale też z dbałością o wysoką jakość przekazywanej wiedzy. Właśnie z tego powodu zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, a więc specjalistów z danej dziedziny. Często prowadzą oni własne biznesy, dlatego mogą przekazać słuchaczom również wskazówki dotyczące prowadzenia własnej działalności w branży.

Co więcej, nauka w szkole policealnej, która dotyczy szczególnie tych praktycznych umiejętności, prowadzona jest w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Słuchacze znajdą tam nowoczesne urządzenia i sprzęty, których obsługa jest niezbędna do wykonywania danego zawodu.

Dodaj komentarz