Kierunki medyczne bez matury, oferowane w szkołach policealnych to rozwiązanie dla osób, którym nie powiodło się na egzaminie dojrzałości. Okazuje się, że pracę w środowisku lekarskim można znaleźć już po roku lub dwóch latach nauki! Sprawdź nasze propozycje i wybierz zawód idealny dla siebie.

Studia medyczne bez matury – czy to możliwe?

Nie ma możliwości, aby dostać się na studia medyczne bez matury i chyba nikogo to nie dziwi. Praca lekarza jest obarczona ogromną odpowiedzialnością, a do wykonywania tego zawodu potrzeba rozległej i specjalistycznej wiedzy. Co więcej, nawet bardzo wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości nie gwarantują dostania się na medycynę – wymagania na ten kierunek są bardzo restrykcyjne, a chętnych zazwyczaj jest więcej niż wolnych miejsc.

Dodatkowo przyszli lekarze muszą poświęcić łącznie nawet 12 lat na intensywną naukę, staże oraz specjalizację. Osoby, którym uda się dostać na studia, także nie zawsze je kończą. To bardzo wymagający kierunek, do którego potrzeba wytrwałości, pełnego zaangażowania i wielu wyrzeczeń. Na szczęście osoby, które czują pasję do zagadnień medycznych, mogą znaleźć dla siebie ścieżkę zawodową, która nie wymaga studiów.

Studia medyczne bez matury z biologii i chemii

Czy można rozpocząć studia medyczne bez matury z biologii i chemii? Najlepsze polskie uczelnie medyczne wymagają od swoich kandydatów zdania obu tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Oprócz nich dobrze widziane są również wysokie wyniki z matematyki oraz fizyki lub fizyki i astronomii. Są to przedmioty ścisłe, których nauka w szkole średniej sprawia wielu osobom trudności. Na studia medyczne dostają się „najlepsi z najlepszych”, którzy są w stanie opanować chemie i biologię w wysokim poziomie.

Kierunki medyczne bez matury – propozycje

Znalezienie pracy w środowisku lekarskim jest jednak możliwe bez matury i studiów. Dla tych, którym zależy na zdobyciu dobrze wynagradzanego oraz satysfakcjonującego zawodu w krótkim czasie, dobrym rozwiązaniem będzie Medyczna Szkoła Policealna. Szczególnie że kształcenie średniego personelu medycznego trwa maksymalnie dwa lata. Zapotrzebowanie na pracowników z tej branży jest wysokie nie tylko w kraju, ale także za granicą, dlatego absolwenci szkół policealnych mają wiele perspektyw rozwoju zawodowego. Osoby zainteresowane mają do wyboru kilka ciekawych kierunków medycznych bez matury. Są to:

  • asystentka stomatologiczna
  • higienistka stomatologiczna
  • technik dentystyczny
  • opiekun medyczny
  • technik masażysta.

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna to jeden z najpopularniejszych kierunków medycznych bez egzaminu maturalnego, wybieranych w szkołach policealnych. Osoby wykonujące ten zawód przygotowują pacjentów do zabiegu oraz dbają o utrzymanie czystości i sterylności gabinetu. Posiadają również wiedzę na temat farmaceutyków stosowanych w leczeniu schorzeń jamy ustnej, a także znają zasady przechowywania środków wykorzystywanych przez lekarza dentystę. Asystentki stomatologiczne prowadzą dodatkowo dokumentację medyczną, która zawiera m.in. wykonane zabiegi, podsumowanie zużytych leków oraz wyrobów medycznych.

Osoby z tym tytułem mogą liczyć na stabilną, rozwijającą oraz dobrze wynagradzaną pracę. Najczęściej zatrudniają się w prywatnych i publicznych gabinetach, klinikach dentystycznych, oddziałach chirurgii szczękowej czy placówkach prowadzonych przy szkołach i przedszkolach.

Higienistka stomatologiczna

Higienistki stomatologiczne nie tylko towarzyszą stomatologowi podczas zabiegów, ale posiadają także uprawnienia do przeprowadzania niektórych z nich, np. piaskowania, skalingu, lakowania czy lakierowania zębów. Do ich zadań należy również kontakt z pacjentami i prowadzenie dokumentacji medycznej. Zawodowe higienistki mogą szukać zatrudnienia na oddziałach chirurgii szczękowej, w prywatnych klinikach oraz publicznych zakładach stomatologicznych. Profesja ta pozwala również na założenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług profilaktycznych, co daje duże poczucie niezależności. Higienistki stomatologiczne są przeszkolone w zakresie edukacji dotyczącej higieny jamy ustnej, dlatego mogą szukać pracy również w przedszkolach i szkołach.

Technik dentystyczny

Kolejną propozycją kierunku medycznego bez matury jest technik dentystyczny. Osoba wykonująca ten zawód wykonuje protezy dentystyczne i pooperacyjne, korony zębowe, aparaty ortodontyczne oraz epitezy twarzy. Zarobki w tej profesjizależą przede wszystkim od umiejętności manualnych, doświadczenia oraz miejsca zatrudnienia. Na największe dochody mogą liczyć ci, którzy prowadzą własne pracownie protetyczne lub pracują w prywatnych klinikach. Osoby posiadające tytuł technika dentystycznegomogą również zatrudnić się w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Do zalet tej profesji należy możliwość ciągłego samodoskonalenia ze względu na dynamiczny rozwój protetyki oraz pojawianie się nowoczesnych materiałów.

Technik masażysta

Osoby zajmujące się tą profesją wykonują masaże lecznicze, klasyczne, profilaktyczne, sportowe, relaksacyjne, kosmetyczne oraz drenaż limfatyczny. Posiadają wiedzę na temat korygowania wad postawy, profesjonalnie współpracują z osobą chorą oraz potrafią dobrać masaż odpowiedni do rodzaju dolegliwości. Ze względu na wzrost świadomości społecznej związanej z ochroną zdrowia, możliwości rozwoju i perspektywy zatrudnienia w zawodzie masażysty są bardzo szerokie. To dlatego coraz więcej osób wybiera kierunek masaż z rehabilitacją w szkołach policealnych. Technicy masażyści mogą pracować w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, SPA, klubach sportowych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Opiekun medyczny

Wśród powodów, dla których ludzie decydują się na wybór kierunku medycznego, są duże pokłady empatii i potrzeba niesienia pomocy innym. Doskonałym wyborem w takiej sytuacji jest praca opiekuna medycznego. Opiekun medyczny zajmuje się pielęgnacją osób, które wymagają opieki profesjonalisty. Dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z czynnościami fizjologicznymi, dbaniem o higienę, odpowiednim ułożeniem osoby chorej. Opiekun dba także o otoczenie pacjenta, zmieniając pościel, czy produkty chłonne. Pomaga przystosować się pacjentowi do życia w nowej rzeczywistości, związanej z rozwojem choroby. Opiekunowie pomagają korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, zapewniają także wsparcie emocjonalne. Aby móc wykonywać ten zawód, należy udać się do szkoły medycznej policealnej. Na trzecim semestrze nauki odbywa się egzamin zawodowy, który trzeba zdać, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje.

To tylko kilka głównych propozycji. Jednak osoby, które interesują się medycyną, mają do dyspozycji także inne kierunki nauczania. Wiedza z zakresu medycyny w pewnej mierze przekazywana jest także na kierunku technik usług kosmetycznych. Ciekawym kierunkiem rozwoju jest także terapeuta zajęciowy. Na rynku pracy dostępne są różne zawody, w których wiedza medyczna ma znaczenie mimo braku medycznego wykształcenia wyższego. Warto jednak podchodzić rozsądnie do zawodów regulowanych, ponieważ polegają na trosce o ludzkie życie i zdrowie. Dlatego tego typu prace powierzane są doświadczonym specjalistom po odpowiedniej edukacji.

1 Komentarz

  1. Potrzeba rozleglej woedzy dlatego robi sie sprawdzian z wiedzy licealnej, nijak odnoszący sie do zawodu 😀

Dodaj komentarz