Matura międzynarodowa znacząco różni się od polskiej. Umożliwia ona m.in. studiowanie na prestiżowych uczelniach na całym świecie. Sprawdź, jak wygląda nauka w liceach z programem IB oraz co jeszcze daje zdanie matury europejskiej.

Matura międzynarodowa – co to jest?

Wielu licealistów planuje wyjechać na studia za granicę, aby zdobyć wykształcenie wyższe na renomowanych, międzynarodowych uczelniach. Polski egzamin dojrzałości nie zawsze jest wystarczający, aby dostać się na wymarzony kierunek w innym kraju. Z tego powodu młodzi ludzie decydują się na rozpoczęcie programu IB i podejście do matury międzynarodowej (International Baccalaureate), która honorowana jest przez ponad 3 300 uczelni w 90 państwach.

IBO, czyli Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organisation) istnieje od 1968 roku. Powstała w Genewskiej Szkole Międzynarodowej w Szwajcarii i początkowo była przeznaczona dla uczniów podróżujących: dzieci mobilnych urzędników oraz ambasadorów. Program IB został zaprojektowany w taki sposób, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje oraz standardowy zbiór egzaminów dla uczniów z całego świata. Jego celem było zapewnienie młodym ludziom możliwości nauki bez przerw spowodowanych wyjazdami oraz równych szans podczas rekrutacji na uczelnie wyższe. Celem programu jest m.in. przygotowanie ucznia do nauki na poziomie uniwersyteckim, rozwijanie pozytywnej postawy wobec nauki i uczenia się, zadbanie o rozwój fizyczny, psychiczny, etyczny i intelektualny ucznia, a także prowadzenie nauczania w sposób kompleksowy i zrównoważony.

Profil ucznia IB

Program IB kształtuje ludzi wrażliwych, dociekliwych oraz empatycznych. Mają być oni obywatelami świata, otwartymi na inne kultury, ale jednocześnie świadomi swojej tożsamości. Profil ucznia IB przedstawia 10 cech, które są cenione przez IB World Schools:

 • dociekliwy – młody człowiek powinien rozwijać swoją ciekawość świata, zdobyć umiejętności niezbędne do prowadzenia badań, a także potrafić współpracować samodzielnie oraz w grupie. Uczy się z entuzjazmem, a miłość do nauki towarzyszy mu przez całe jego życie,
 • wykształcony – uczeń stale pogłębia swoją wiedzę w różnych dziedzinach, rozwija zainteresowania, a także angażuje się w działania o znaczeniu globalnym oraz lokalnym,
 • myślący – uczeń rozwija umiejętność twórczego i krytycznego myślenia podczas analizowania złożonych problemów, w celu podjęcia odpowiedzialnych działań. Jego decyzje są dojrzałe, uzasadnione oraz etyczne,
 • komunikatywny – młody człowiek posiada zdolność pewnego i twórczego wyrażania siebie w więcej niż jednym języku i na wiele różnych sposobów. Potrafi on także efektywnie współpracować z innymi,
 • posiadający zasady – uczeń ma poczucie sprawiedliwości, szanuje innych ludzi, jest uczciwy oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania,
 • otwarty – uczeń liceum IB szanuje swoją kulturę i historię, a przy tym jest wolny od uprzedzeń, otwarty na tradycje, poglądy oraz wartości innych społeczeństw. Uczy się on z doświadczenia oraz ocenia różne punkty widzenia,
 • wrażliwy – młody człowiek jest empatyczny, wrażliwy oraz współczujący. Pragnie nieść pomoc innym ludziom i podejmuje takie działania, które w sposób pozytywny wpływają na środowisko i społeczeństwo,
 • gotowy na podjęcie ryzyka – uczeń jest odważny, a do sytuacji nowych i niepewnych podchodzi z determinacją oraz przezornością. Pracuje nie tylko w pojedynkę, ale także w grupie, aby odkrywać innowacyjne strategie i nowe pomysły. W obliczu zmian i wyzwań jest wytrwały oraz odporny,
 • zrównoważony – młody człowiek rozumie, że w celu osiągnięcia szczęścia i dobrego samopoczucia musi dążyć do zrównoważenia kilku aspektów życia: fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Uznaje on i rozumie swoją współzależność z innymi ludźmi i światem, w którym żyje,
 • refleksyjny – uczeń klasy IB stara się zrozumieć swoje słabe i mocne strony, aby wspierać własny rozwój i proces uczenia się. Rozważa on również swoje pomysły i posiadane doświadczenie.

Co daje matura międzynarodowa?

Jakie korzyści przynosi zdanie matury międzynarodowej? Po pierwsze matura IB umożliwia studiowanie na wielu prestiżowych uczelniach na całym świecie. Osoby, które posiadają dyplom, mogą dostać się na uniwersytety w Oksfordzie, Cambridge, Harvardzie czy w Londynie.

Jak wygląda nauka w liceum IB?

Wiele osób zastanawia się, jak dokładnie wygląda nauka w liceum z maturą międzynarodową. Przede wszystkim uczniowie nie realizują polskiej podstawy programowej, jak ma to miejsce w przypadku szkół alternatywnych i tradycyjnych w Polsce. Większość placówek oferuje jednak rozpoczęcie nauki od klasy pre-IB, której celem jest realizacja obowiązującej podstawy programowej, nauka języka obcego oraz przygotowanie do właściwego, dwuletniego programu międzynarodowej matury. Zajęcia w klasie I i II odbywają się w całości w języku obcym. Najczęściej jest to angielski, jednak zdarza się, że uczniowie wybierają hiszpański, rosyjski lub francuski.

IB – przedmioty

W szkołach realizujących program IB, przedmioty podzielone są na kilka grup. Uczestnik wybiera sześć przedmiotów, na które będzie uczęszczał przez dwa lata. Przynajmniej trzy z nich muszą zostać zrealizowane na poziomie rozszerzonym, a pozostałe – podstawowym. Podobny system wybierania przedmiotów realizowany jest w szkołach w USA na poziomie liceum. Grupy kursów w programie matury międzynarodowej wyglądają następująco:

 • język podstawowy – w przypadku naszego kraju, jest to język polski. Program kurs obejmuje również literaturoznawstwo. To jedyny egzamin, który nie jest przeprowadzany w języku obcym dla ucznia;
 • język obcy – w zależności od szkoły, maturzyści mogą wybierać z puli wielu różnych języków. Kurs ten może być realizowany zarówno na poziomie podstawowym (A), jak i zaawansowanym (B);
 • nauki społeczne – w zależności od oferty szkoły, maturzyści mogą wybrać: geografię, historię, politologię, antropologię, psychologię, ekonomię, zarządzanie, technologię informacyjną lub religie świata;
 • nauki doświadczalne – w grupie tych przedmiotów znajdują się na przykład biologia, chemia, fizyka, nauka o środowisku, nauka o zdrowiu i sporcie, a także technologia projektowania;
 • nauki matematyczne – matematyka traktowana jest osobno od nauk ścisłych. Uczniowie mogą uczyć się jej na trzech różnych poziomach zaawansowania, które są dopasowane do ich zainteresowań oraz wiedzy, np. tradycyjnej matematyki w stopniu rozszerzonym lub podstawowym, albo matematyki przydatnej w innych dziedzinach wiedzy, stawiającej na używanie narzędzi i technik statystycznych;
 • sztuka – ostatnia grupa przedmiotów obejmuje kursy takie jak nauka o filmie, teatrze, malarstwie, tańcu i muzyce. Co ważne, uczeń może zrezygnować z zajęć z tej grupy na rzecz dowolnego przedmioty z grup 1-5. Najczęściej jest to dodatkowy język.

Matura IB – jakie są dodatkowe wymagania do uzyskania dyplomu?

Pozytywne oceny z przedmiotów nie wystarczą, aby przystąpić do egzaminu matury IB. Uczniowie są zobligowani do odbycia dodatkowych kursów:

 • TOK (Theory of Knowledge) – trwa on przez 100 godzin i obejmuje naukę krytycznego myślenia oraz teorii poznawania. Na zakończenie kursu uczeń przygotowuje esej na wyznaczony temat, a następnie referuje go przed klasą;
 • CAS (Creativity, Action, Service) – trwa on przez 150 godzin i obejmuje wszelkie działania społeczne, sportowe czy artystyczne, na przykład wolontariat czy zajęcia proekologiczne.

Poza tym każdy uczeń musi napisać extended essay, czyli esej w języku wykładowym na dowolny temat i na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań. Praca jest pisana pod okiem nauczyciela prowadzącego.

Matura międzynarodowa a polska – podobieństwa i różnice

Nie ulega wątpliwości, że w liceach IB matura wygląda zupełnie inaczej niż w placówkach, które realizują polską podstawę programową. Wszystkie przedmioty poza polskim, uczniowie zdają w języku obcym. Matura międzynarodowa nie jest sprawdzana przez polskich egzaminatorów, ale wysyłana do Wielkiej Brytanii, gdzie każda praca zostaje oceniona według siedmiostopniowej skali. Z egzaminów końcowych mogą uzyskać oni maksymalnie 42 punkty oraz dodatkowe trzy za TOK i EE. Do zdania potrzebne są 24 punkty. Absolwenci z dyplomem IB, którzy rekrutują na polskie uczelnie, podlegają innym zasadom rekrutacyjnym, niż ci, którzy zdawali zwykłą maturę.

Matura IB – czy warto? Wady i zalety

Matura IB z pewnością nie jest wyborem dla każdego. Po pierwsze, każdy uczeń liceum z maturą międzynarodową musi określić o wiele wcześniej, jakie przedmioty będzie zdawał – już w pierwszej klasie. Jest ich również więcej, bo aż sześć – tymczasem maturzyści ze szkół tradycyjnych do tej pory mogli zdawać trzy obowiązkowe przedmioty podstawowe oraz jeden dodatkowy na poziomie rozszerzonym (poza maturą w 2021 roku, która ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyła się na nieco innych zasadach). Wszystkie egzaminy poza polskim, odbywają się w języku obcym, dlatego kandydaci muszą wykazywać się doskonałymi zdolnościami językowymi – w przeciwnym wypadku nauka będzie znacząco utrudniona.

Co ważne, matura europejska jest płatna. Sama rejestracja to koszt 100 euro, a każdy dodatkowy przedmiot – 80 euro. Uczniowie muszą również zakupić niezbędne podręczniki w kwocie 100-150 euro oraz wszelkie pomoce naukowe.

Zaletą programu IB jest wszechstronne przygotowanie do nauki na najlepszych światowych uniwersytetach. Osoby, które posiadają dyplom, mogą uczestniczyć w międzynarodowych sympozjach, konferencjach i obozach, a także otrzymywać stypendia.

A co Ty sądzisz o maturze międzynarodowej? Podziel się swoją opinią w komentarzu! 👇

Dodaj komentarz