Szkoła w USA zdecydowanie różni się od polskiej. Widać to szczególnie w programie nauczania oraz sposobie oceniania. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda system szkolnictwa w USA oraz ile trwają poszczególne etapy nauki, przeczytaj poniższy artykuł.

Szkolnictwo w USA – podstawowe informacje

System szkolnictwa w USA regulowany jest przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych, który ma zwierzchnictwo nad departamentami edukacji w poszczególnych stanach. Te z kolei decydują o wszelkich kwestiach dotyczących lokalnych szkół. Z tego powodu nie we wszystkich miejscach w USA obowiązują takie same zasady i prawa związane ze szkolnictwem. W zależności od stanu uczniowie rozpoczynają edukację w USA w wieku 5-7 lat, a kończą, mając 16-18 lat. Obowiązek szkolny w Stanach Zjednoczonych trwa zatem około 12 lat.

Nauczanie domowe w USA

Warto jednak dodać, że edukacja w Ameryce nie musi odbywać się wyłącznie w szkole. Jak wynika ze statystyk, ponad 1,7 miliona amerykańskich dzieci jest nauczanych w domu. Jakie są motywacje rodziców, którzy decydują się na homeschooling? Najczęściej chodzi o względy religijne lub moralne, a także próby uchronienia dziecka przez gorszącymi zachowaniami młodzieży. Edukacja domowa jest również wybierana w sytuacji, gdy uczeń nie może uczęszczać do szkoły ze względów zdrowotnych. Zaletami tego systemu nauczania jest dopasowywanie tempa nauki do dziecka, większa elastyczność, budowanie bliskości z rodzicem oraz poświęcenie uczniowi maksimum uwagi. Co ciekawe, domowa nauka w Stanach Zjednoczonych nie jest specjalnie regulowana. Tylko w 10 stanach rodzice muszą posiadać wykształcenie średnie – pozostali mogą uczyć swoje dzieci w domu, nawet jeśli ukończyli tylko podstawówkę. Problemem może być również kontrolowanie treści, jakich uczy się dziecko i ograniczanie mu dostępu do wiedzy, która jest sprzeczna z przekonaniami rodzica (np. na temat ewolucji).

Sprawdź również: Jak pokonać barierę językową

Edukacja w USA a w Polsce – podobieństwa i różnice

System nauczania w USA różni się od polskiego. W naszym kraju zajmuje się nim państwo, a w Ameryce władze poszczególnych stanów. Nie istnieje tam zatem jednolity system edukacyjny. Celem nauki w USA jest zdobycie wiedzy i umiejętne wykorzystywanie jej w późniejszym życiu. Zajęcia mają charakter praktyczny – uczniowie często wykonują różnego rodzaju projekty i doświadczenia, zamiast uczenia się na pamięć definicji i regułek. Amerykańscy nauczyciele doceniają indywidualizm i są przyjaźnie nastawieni do swoich podopiecznych. W czasie zajęć nie ma mowy o odpytywaniu przy tablicy czy niezapowiedzianych kartkówkach. Lekcje są skonstruowane w taki sposób, aby zainteresować ucznia oraz skłonić go do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Zaletą amerykańskiego systemu edukacji jest również możliwość samodzielnego wybierania przedmiotów przed każdym semestrem oraz ogromna liczba zajęć dodatkowych. Młodzi ludzie mogą należeć do orkiestry, szkolnego teatru, drużyny rugby czy zespołu cheerleaderek. Dzięki temu mają oni szansę na integrowanie się po szkole oraz rozwijanie swoich pasji. 

Czym jeszcze różni się system edukacji w Polsce od amerykańskiego? Szkoły w USA mają zupełnie inne zasady oceniana uczniów. Poszczególnym stopniom odpowiadają litery – A+ to ocena najwyższa, porównywalna do polskiej szóstki, a F niedostateczna, odpowiadająca jedynce. Na ocenę końcową składają się nie tylko testy, projekty i zadania domowe, ale również aktywność na zajęciach oraz obecność. 

Wakacje i przerwy nauki w USA

Wakacje w Stanach Zjednoczonych rozpoczynają się w maju lub czerwcu, a kończą w sierpniu lub wrześniu. Oprócz tego amerykańscy uczniowie mają również dwie dłuższe przerwy w ciągu roku szkolnego. Pierwsza z nich związana jest ze świętami Bożego Narodzenia i trwa przez około dwa tygodnie. Druga to tygodniowy spring break, który ma miejsce w marcu lub kwietniu. Pozostałe dni wolne od nauki w USA zależą od stanu.

Rok szkolny w USA – kiedy się rozpoczyna?

Stany Zjednoczone są państwem federacyjnym, więc podobnie jak w przypadku systemu szkolnictwa w Niemczech, daty rozpoczęcia roku szkolnego w USA różnią się w zależności od stanu. Najczęściej jest to okres między połową sierpnia a początkiem września. Rok szkolny w Stanach Zjednoczonych, dzieli się zazwyczaj na dwa semestry:

 • zimowy, obejmujący okres od sierpnia lub września do przerwy świątecznej;
 • letni, obejmujący okres od stycznia do maja.

Niektóre szkoły stosują także podział na kwartały: jesienny (od września do grudnia), zimowy (od stycznia do marca) i wiosenny (od kwietnia do czerwca).

Zobacz również: System oświaty w Finlandii

Jak wygląda nauka w Stanach Zjednoczonych?

Etapy szkoły w Ameryce dzielą się na:

 • preschool (przedszkole);
 • kindergarten (zerówka);
 • elementary school (szkoła podstawowa);
 • middle school (gimnazjum);
 • high school (liceum);
 • college (studia wyższe).

Przedszkole i zerówka

Przedszkole w USA jest nieobowiązkowe, jednak wielu rodziców decyduje się na zapisanie do niego swoich pociech. Według Jest ono przeznaczone dla dzieci od 2-3 lat i trwa do 5-6 roku życia. To istotny etap edukacji, podczas którego maluchy mają szansę rozwinąć się społecznie. Nauka na temat otaczającego ich świata odbywa się przez zabawę. Po ukończeniu przedszkola, dziecko może zostać zapisane do kindergarten, czyli odpowiednika polskiej zerówki. W zależności od stanu może być ona obowiązkowa lub nieobowiązkowa. W zerówce maluchy są przygotowywane do nauki w szkole podstawowej. Program obejmuje m.in. czytanie, pisanie oraz podstawy matematyki.

Szkoła podstawowa w USA

Szkoła podstawowa w USA jest etapem obowiązkowym, który rozpoczyna się, gdy uczeń ma 6-7 lat, a kończy w 11-12 roku życia. W amerykańskiej podstawówce program obejmuje m.in. podstawy arytmetyki i algebry, język angielski (podstawy gramatyki, słownictwa i ortografii) oraz czytanie. W zależności od stanu dziecko poznaje podstawy innych przedmiotów, na przykład nauk ścisłych, plastyki, nauk społecznych i innych. Szkoła podstawowa w USA dzieli się na pięć klas:

 • 1st grade – dzieci w wieku 6-7 lat;
 • 2nd grade – dzieci w wieku 7-8 lat;
 • 3rd grade – dzieci w wieku 8-9 lat;
 • 4th grade – dzieci w wieku 9-10 lat;
 • 5th grade – dzieci w wieku 10-11 lat.

Gimnazjum

Middle school, nazywana również junior high school to odpowiednik gimnazjum, które dziecko rozpoczyna w wieku 11 lat, a kończy w wieku 14. Jest ona etapem przejściowym między szkołą podstawową a średnią. W zależności od stanu może być ona częścią podstawówki (trwającej wówczas 8 lat) lub szkoły średniej (rozpoczynającej się w 6 klasie). Podobnie jak w Polsce, uczniowie realizują konkretne przedmioty z różnymi nauczycielami. Midddle school dzieli się na trzy klasy:

 • 6th grade – młodzież w wieku 11-12 lat;
 • 7th grade – młodzież w wieku 12-13 lat;
 • 8th grade – młodzież w wieku 13-14 lat.

Szkoła średnia w USA

Liceum w Ameryce jest ostatnim obowiązkowym etapem nauki, które nastolatek rozpoczyna w wieku 14 lat, a kończy mając 18. High school dzieli się na cztery klasy:

 • 9th grade lub freshman year – młodzież w wieku 14-15 lat;
 • 10th grade lub sophomore year – młodzież w wieku 15-16 lat;
 • 11th grade lub junior year – młodzież w wieku 16-17 lat;
 • 12th grade lub senior year – młodzież w wieku 17-18 lat.

Liceum w USA zdecydowanie różni się od polskiego. Przede wszystkim każdy uczeń ma możliwość wyboru zajęć na kolejny semestr. Na ogół jest to od 5 do 7 przedmiotów, z czego połowę stanowią obowiązkowe. Wśród nich wymienia się język angielski, języki obce, przedmioty ścisłe (chemia, fizyka, biologia, geografia), historię, nauki polityczne, nauki społeczne (psychologia, socjologia), nauki humanistyczne (muzyka, historia sztuki) oraz wychowanie fizyczne. Oprócz tego mają do wyboru całą pulę przedmiotów dodatkowych, które rozwijają ich zainteresowania i pasje, takie jak rysunek, biznes, fotografię, media, grę na instrumentach czy teatr. Co więcej, mogą oni również ustalać poziom przedmiotów, np. podstawową algebrę. Z kolei ci uczniowie, którym zależy na dostaniu się na prestiżowe uczelnie, mogą realizować przedmioty na poziomie uniwersyteckim (AP – advance placement). Uzyskane wyniki zostaną uwzględnione podczas rekrutacji do szkoły wyższej.

Niektóre szkoły średnie w USA przygotowują uczniów do pracy w zawodach takich jak hydraulik, kosmetyczka czy pielęgniarka. Inne posiadają konkretne profile, np. dziennikarski, weterynaryjny, ogrodniczy, architektoniczny czy inżynieryjny.

Matura w USA

Pod koniec nauki w szkole średniej amerykańscy uczniowie mogą zdawać egzamin SAT lub ACT. Wymaga ich większość uczelni w USA. Nie można uznać ich za odpowiedniki polskiej matury, choć często są do niej porównywane. Egzamin SAT (Scholastic Assessment Test) bada kompetencje i wiedzę przedmiotową. Składa się z trzech części: czytania, pisania oraz matematyki. Oprócz tego możliwe jest zdawanie egzaminu SAT Subject, który obejmuje 20 przedmiotów podzielonych na pięć kategorii: angielski, języki obce, historię, przedmioty ścisłe i zaawansowaną matematykę. Umożliwia on dostanie się na bardziej prestiżowe uczelnie.

Egzamin ACT (American College Testing) również sprawdza kompetencje i wiedzę przedmiotową, ale zawiera on dodatkowo pytania z dziedzin takich jak chemia, fizyka i biologia. Można się na nim spodziewać również bardziej zaawansowanej matematyki oraz niewielkiej liczby pytań dotyczących słownictwa.

Studia w USA

Jak wygląda kwestia szkolnictwa wyższego w USA? Absolwenci liceum mogą aplikować do college’u. Ten najbardziej popularny typ uczelni w Stanach Zjednoczonych trwa przez 4 lata i umożliwia zdobycie bachelors degree z nauk ścisłych lub humanistycznych, czyli odpowiednika licencjatu. College funkcjonują jako części uniwersytetów lub samodzielne uczelnie. Kolejne tytuły można zdobyć w ramach studiów II i III stopnia. Te pierwsze trwają od roku do trzech lat i umożliwiają otrzymanie masters degree, czyli odpowiednika polskiego magistra. Z kolei studia III stopnia kończą się nadaniem tytułu doktora. W zależności od uczelni trwają one od dwóch do sześciu lat.

Po ukończeniu szkoły średnie, uczniowie mogą również wybrać się do Community College. Instytucja ta porównywalna jest do polskiej szkoły pomaturalnej połączonej z uczelnią. Trwa ona dwa lata i umożliwia zdobycie tytułu associate z nauk humanistycznych lub ścisłych. Realizowane są w niej głównie przedmioty zawodowe, a nieco mniejszy nacisk kładzie się na akademickie. Absolwenci Community College mogą kontynuować naukę na w czteroletnim college’u.

A Ty co sądzisz o systemie nauki w USA? Czy chciałbyś chodzić do amerykańskiej szkoły? Podziel się swoją opinią w komentarzu!

1 Komentarz

 1. Wolałabym, żeby moje wnuki uczyły się w szkole w Polsce. Od lat mieszkają z rodzicami USA i nawet z babcią ciężko im się porozumieć. Tak czy inaczej dziękuję za ten tekst. Teraz więcej rozumiem.
  Pozdrawiam
  Marzanna

Dodaj komentarz