Technik obsługi turystycznej

W związku z rozwojem branży turystycznej zwiększyło się zapotrzebowanie na osoby, które kompetentnie zaplanowałyby wypoczynek w Polsce oraz poza granicami kraju. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego absolwenci są przygotowan...

Technik organizacji reklamy

Myśląc o pracy przy organizacji reklamy z pewnością musimy zapoznać się z wiedzą z zakresu ekonomii i psychologii. Kandydat na technika organizacji reklamy powinien posiadać umiejętności plastyczne oraz lingwistyczne, ponieważ w tym zawodz...

Technik technologii żywności

Jeśli rozważacie zawód technika technologii żywości, to nasz kurs z pewnością pomoże w realizacji tego planu. Uczymy wszelkich potrzebnych umiejętności zarówno praktycznych, jak i technicznych – opracowania nowych produkt...

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich zajmuje się strzyżeniem i modelowaniem włosów, a także wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych. Jest jednocześnie fryzjerem i stylistą, który ma też wiedzę na temat pielęgnacji w...

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Odbywając kurs z zakresu technik żywienia i usług gastronomicznych należy pamiętać, że jest to zawód usługowy, który przygotowuje do zadań związanych z obsługą klienta, dlatego dobrze, jeśli kandydat jest osobą otwartą i ...

Technik mechatronik

Technik mechatronik zdobywa wiedzę z dziedzin takich jak mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urząd...

Archiwista

Technik archiwista to jedna z najbardziej prestiżowych profesji w Europie. Osoba wykonująca ten zawód pracuje w państwowych i zakładowych archiwach, składnicach akt instytucji, a także w firmach zajmujących się przechowywaniem i opraco...

Geodezja

Technik Geodeta to coraz popularniejszy i coraz lepiej płatny w Polsce zawód. Jest on niezmiernie ważny w kontekście rozwoju społeczno - gospodarczego. Geodeta bierze udział w procesach planistycznych, budowlanych i projektowych. Do jego ...

Ochrona fizyczna osób i mienia

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia jest osobą, która nie tylko sama zapewnia bezpieczeństwo, ale może też organizować i koordynować działania wewnętrznych służb ochrony. Technicy ochrony są bardzo sprawni fizycznie, a ta...

Technik spedytor

Osoba pracująca jako technik spedytor zajmuje się organizacją transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego w zakresie eksportu towarów oraz ich przewozu na terenie kraju. Podczas kursu w szkole policealnej GoWork.pl uczymy, jak prawi...

41 - 50 z 139 znaleziono kierunków | Strona 5 z 14