Sytuacja na polskim rynku pracy jest jasna – ukończenie szkoły średniej, a często także studiów to za mało, aby znaleźć dochodową i satysfakcjonującą pracę. Pracodawcy nie bez powodu zwracają uwagę na ukończone kursy lub staże. Doświadczenie zawodowe kandydata zmniejsza do minimum konieczność wdrażania go w sposób działania firmy. Dodatkowo potencjalny pracownik zdaje sobie sprawę, z czym wiąże się wykonywanie obowiązków zawodowych. W bardzo dobrym położeniu znajdują się zatem absolwenci szkół policealnych, którzy posiadają nie tylko doświadczenie, ale także wiedzę praktyczną i często również pasję.

Doświadczenie i znajomość praktycznej strony zawodu

Absolwentom szkół średnich i studiów dziennych, bardzo często brakuje konkretnych, mierzalnych umiejętności oraz doświadczenia. Rekruterzy i pracodawcy zwracają uwagę na dodatkowe aktywności, takie jak udział w kursach, szkoleniach, wolontariatach, praktykach czy stażach. Kandydat, któremu zależy na samorozwoju bez wątpienia lepiej wypada na tle konkurencji. Faktem jest, że pracodawcy wolą zatrudniać osoby z doświadczeniem i kwalifikacjami, które nie wymagają pełnego wdrożenia do pracy oraz dodatkowych szkoleń. Pogłębianie własnych umiejętności i wiedzy liczy się w każdej branży, a w wielu element ten determinuje szanse na zdobycie awansu lub podwyżki. Słuchacze szkół policealnych odbywają praktyki w trakcie nauki i często już wtedy otrzymują propozycje zatrudnienia.

Świadomość wymagań rynku pracy

Szkoły policealne nie tylko przygotowują swoich słuchaczy pod kątem praktycznym, ale również dbają o zaplecze teoretyczne, takie jak na przykład znajomość branżowego języka angielskiego. Wiedza ta pomaga w znalezieniu pracy za granicą, ale może także zaważyć na decyzji o zatrudnieniu kandydata w Polsce. Trudno bowiem wyobrazić sobie masażystę w ekskluzywnym SPA, który nie potrafi porozumieć się z zagranicznym klientem. Osoby, które wybierają szkoły policealne mają sprecyzowane plany zawodowe, są świadome wymagań rynku pracy oraz posiadają pasję. Wiedzą one również, jakie zawody są szczególnie poszukiwane i które z nich przynoszą największe dochody.

Pewny fach w ręku

Na rynku stale odczuwalny jest deficyt fachowców, na przykład techników masażystów czy techników usług kosmetycznych. Z uwagi na starzenie się społeczeństwa, z każdym rokiem zapotrzebowanie na pracowników z branży opiekuńczej lub medycznej będzie większe. W Szkołach Policealnych GoWork.pl słuchacze mogą zdobyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów takich jak asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna czy opiekun osoby starszej. Pewny fach w ręku to dziś znaczne ułatwienie w poszukiwaniu pracy.

Szkoła policealna a pasja

Osobom, które wybierają konkretny kierunek kształcenia najczęściej zależy na połączeniu pracy z hobby. Czują powołanie do niesienia pomocy innym ludziom, wykonują swoje obowiązki z pasją oraz zaangażowaniem, chętnie zdobywają wiedzę z nowych zakresów, poszerzają swoje kwalifikacje oraz poszukują najnowszych trendów. Nikogo nie powinno dziwić, że pracownicy tego typu są bezcenni na rynku pracy i bardzo szybko stają się specjalistami w swoich dziedzinach.

Szybkie wejście na rynek pracy

W szkole policealnej uczą się osoby, które mają już średnie wykształcenie. W programie zajęć odpadają więc wszelkie przedmioty, które nie niosą wartości dla pracodawcy. Z tego względu nauka niektórych kierunków trwa zaledwie rok, a te, które wymagają przyswojenia większej ilości materiału do dwóch lat. To oznacza dla kandydata szybkie wejście na rynek pracy i rozpoczęcie budowania swojego doświadczenia. Kończąc studia, w zależności od wyboru etapów, absolwenci wchodzą na rynek pracy w wieku od ok. 22 roku życia do nawet 27 lat. To sprawia, że wchodząc na rynek pracy w późnym wieku, są na podobnym etapie, co dwudziestolatkowie po szkole policealnej.

Ukończenie szkoły policealnej jest możliwe na każdym etapie życia, często jest to wybór osób, które już w trakcie szkoły średniej po uzyskaniu pełnoletności stwierdziły, że nie są zadowolone ze swojego wyboru szkoły. Mając już wykształcenie średnie, udają się do szkoły policealnej. To dobry wybór dla osób, które ukończyły liceum, lecz chciałyby zdobyć kwalifikacje w danym zawodzie, co umożliwia im nauka w szkole policealnej. Jednak decydują się na to także osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, lecz chcą mieć więcej niż jeden zawód.

Konkretne kwalifikacje zawodowe

Obecnie coraz częściej można się spotkać z opiniami krytykującymi uczelnie wyższe. Pojawia się wiele kierunków studiów, które tak naprawdę nie precyzują ścieżki zawodowej kandydata. Przekazują wiedzę ogólną z zakresu przedmiotów humanistycznych, czy przyrodniczych, lecz po ukończeniu takich kierunków studenci sami nie są pewni, gdzie powinni szukać pracy. Świadectwo ukończenia szkoły policealnej daje kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Przykładowo technik usług kosmetycznych uprawnia do pracy w gabinetach kosmetycznych, w salonach urody, czy w sklepach sprzedających kosmetyki. Widząc taką pozycję w CV, pracodawca od razu wie, że ma do czynienia z wykwalifikowaną kosmetyczką. Tytuł technika farmaceuty kieruje do pracy w aptece, a archiwista może pracować z dokumentacją w archiwach. Co daje ukończenie szkoły policealnej? Pracodawca wie, że ma do czynienia z konkretną osobą, pewną swoich wyborów zawodowych.

Dlaczego warto być absolwentem szkoły policealnej?

Po ukończeniu szkoły policealnej można z powodzeniem znaleźć pracę w branży medycznej, IT, ekonomicznej, czy gastronomicznej. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się branża beauty. Jednak możliwości jest znacznie więcej. Absolwent szkoły policealnej to kandydat pożądany na rynku pracy. Przed wyborem zawodu warto zawsze zapoznać się z prognozami Barometru Zawodów, które pomogą nam oszacować, czy w naszym regionie znajdziemy zatrudnienie w wybranej profesji. Szkoła policealna to świetny sposób na poszerzenie swoich kwalifikacji i zabezpieczenie się na przyszłość.

Rynek pracy ciągle się zmienia i niektóre zawody powoli wygasają. Mając kilka zawodów, jesteśmy bardziej elastyczni. Szkołę policealną wybierają także ludzie, którzy już mają wykształcenia, nawet wykształcenie wyższe, po to, aby zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. W szkole policealnej przystępuje się do egzaminu. Po zdaniu egzaminów zawodowych w zakresie zarówno teorii, jak i praktyki słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający jego kwalifikacje. Idąc do szkoły policealnej, nie trzeba mieć świadectwa dojrzałości. Wystarczy średnie wykształcenie.

Dodaj komentarz