Miejsce, w którym dzieci mają możliwość zdobywania codziennie niezbędnej edukacji. Brak dzwonków, stresu i uwag za brak odrobionej pracy domowej. Przyjazne nastawienie nauczycieli i dyrekcji szkoły, jak również miła atmosfera panująca w salach i na korytarzach między uczniami. To wszystko wydaje się niemożliwe lub przypomina sceny z zagranicznego filmu? Taka właśnie jest mikroszkoła. Na czym dokładniej polega tego rodzaju placówka edukacyjna? Jakie są typowe ich założenia? Ile kosztuje edukacja w mikroszkole? Zapraszamy do lektury!

Mikroszkoła – co to jest?

Mikroszkoła (jak sama nazwa wskazuje) jest miejscem, gdzie może uczyć się mała liczba dzieci. Jest ona zazwyczaj zdecydowanie mniejsza niż inne, publiczne placówki edukacyjne. Sam pomysł stworzenia takiej szkoły wywodzi się z Wielkiej Brytanii, gdzie rodzicom zależało na utworzeniu miejsca, w którym niezwykle ważne jest niezależne kształcenie dzieci z tych rodzin, które mają podobne podejście do edukacji. Z tego też powodu do mikroszkół przynależy zazwyczaj około kilkunastu-kilkudziesięciu uczniów, a wraz z nimi całe ich rodziny.

Na początku działalności mikroszkoły funkcjonują zazwyczaj jako edukacja domowa. Z czasem, kiedy grupa rozrośnie się do odpowiednich rozmiarów, rodzice znajdują lokal lub nawet cały budynek, w którym będzie mieścić się placówka. Wtedy też rozrasta się grono pedagogiczne. Nauczyciele zatrudniani w mikroszkołach są prawdziwymi pasjonatami swojej dziedziny i chętnie, z ogromnym zaangażowaniem przekazują wiedzę swoim uczniom. Są to też osoby o bardzo zbliżonych poglądach, co rodzice uczniów. Wszystko po to, by zapewnić płynność i jedność edukacji – nie tylko w szkole, ale też w domu.

Jakie klasy są w mikroszkołach?

Mikroszkoły w Polsce są nowym bytem, z tego też powodu społeczeństwo dopiero się o nich dowiaduje i zyskują one na popularności. Przynależy do nich niewielu uczniów w mniej więcej podobnym wieku, w związku z czym ilość klas i poziom nauczania zwiększają się z każdym rokiem. Dotychczas w polskich szkołach funkcjonowały grupy odpowiadające maksymalnie trzeciej klasie szkoły podstawowej, ale wraz z dorastaniem dzieci wzrastał też poziom nauki. Warto tu zauważyć, że jednym z założeń szkoły jest tworzenie klas wielowiekowych, w których uczyłyby się dzieci w różnym wieku.

Jakie są typowe założenia mikroszkół?

Na wstępie należy pamiętać, że każda mikroszkoła tworzona jest przez grupy zupełnie różnych rodzin, które mają inne poglądy, wyznają inne zasady i mają inny sposób patrzenia na świat. Każda mikroszkoła jest odwzorowaniem i jednocześnie dopełnieniem tego, czego rodzice chcieliby nauczyć swoje pociechy, w związku czym, placówki mogą nieco różnić się od siebie. Jakie są jednak najczęstsze założenia mikroszkół?

  • Kameralna atmosfera

W odróżnieniu od typowych szkół podstawowych, gdzie w wyniku zmiany reformy szkolnictwa klasy są często przepełnione, w mikroszkole zależy jej założycielom, by w grupach znajdowało się tylko kilka-kilkanaście osób. Tak mała liczba uczniów z połączeniu z jednym lub dwoma nauczycielami jest w stanie zapewnić odpowiedni rozwój i tempo pracy oraz rozwijanie indywidualnych pasji i talentów każdego z uczniów.

  • Brak dzwonków

Mikroszkoły z racji tego, że są niewielkie nie potrzebują dzwonków, które informują uczniów o rozpoczęciu lub zakończeniu lekcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, głośny dźwięk nie dekoncentruje uczniów, a pozwala im w spokoju i ciszy dokończyć temat lekcji. W mikroszkołach nie ma również innych, typowych atrybutów, jak chociażby sprawdzanie listy obecności. Wynika to z tego, że czas w szkole powinien być poświęcony po prostu na naukę i zdobywanie wiedzy, a nie na czynności formalne. Jak można się domyślić, w przypadku tak niewielkiej liczby uczniów brak listy obecności nie jest żadną przeszkodą.

  • Metodyka pracy

Większość dzieci, które trafiają do mikroszkół zna się z podwórka lub jeszcze z czasów przedszkola Montessori. Dotychczas miały one możliwość zdobywać wiedzę niby przy okazji, podczas rozwijania swoich talentów i edukacyjnych zabaw. W tego typu szkołach istnieje pozytywne podejście do różnego rodzaju metod pracy, przy jednoczesnym nastawieniu na poznawanie programu szkolnego, który jest realizowany we wszystkich znanych nam szkołach podstawowych. Warto zauważyć, że dzięki zmienionej formie prowadzenia zajęć, dzieci w mikroszkołach mają szansę nie tylko na rozwijanie swoich zainteresowań i poszerzanie horyzontów życiowych, ale też znacznie chętniej i szybciej się uczą, w porównaniu do uczniów w popularnych placówkach edukacyjnych.

  • Wielowiekowe grupy

Jak już wspominaliśmy, jednym z założeń mikroszkół jest tworzenie klas wielowiekowych, w których lekcje na dany temat byłyby prowadzone jednocześnie dla uczniów w różnym wieku. Z czego wynika takiego założenie? Według założycieli szkół brak podziału grup ze względu na wiek jest bardziej naturalny, ponieważ tak też ludzie funkcjonują w życiu – w rodzinie, w pracy, w kościele czy podczas zajęć dodatkowych. Podział prezentowany przez znany nam system edukacyjny jest według nich sztuczny i nie występuje naturalnie w przyrodzie. Jak zatem wygląda nauka w klasach wielowiekowych? Nie zauważa się sytuacji, kiedy dzieci „zostają w tyle” bądź nudzą się z powodu zbyt łatwego materiału. Każdy ma możliwość rozwijać się we własnym tempie, uczy się odpowiedzialności i chęci pomocy innemu człowiekowi.

  • Brak prac domowych

Założyciele mikroszkół uważają zazwyczaj, że pozaszkolne odrabianie prac domowych przez następne kilka godzin niczemu nie służy, a jedynie przeszkadza i stresuje dzieci już od najmłodszych lat życia. Samo zadawanie prac i ich sprawdzanie jest również długotrwałym procesem, który niepotrzebnie marnuje czas na każdej lekcji, który nauczyciele mogliby poświęcić na wytłumaczenie następnego zagadnienia. Nauczyciele z reguły nie zadają prac domowych, choć czasami mogą zaproponować uczniom ciekawe zadanie z zakresu kreatywności. Takie podejście z pewnością ucieszy uczniów.

  • (Opcjonalnie) Wspieranie wartości religijnych

Jak już wspominaliśmy, mikroszkoły zakładane są przez kilka zaprzyjaźnionych rodzin, które wyznają podobne zasady i moje zbliżone podejście do życia. Z tego też powodu w niektórych placówkach równie duży nacisk jak na edukację, kładzie się na wspieranie wartości religijnych i umacnianie miłości do boga i bliźniego. Dzięki takiemu rozwiązaniu narracja jest spójna zarówno w domu, jak i w szkole. Warto tu zauważyć, że nie w każdej szkole uczniowie będą pielęgnować i rozwijać wiarę chrześcijańską. W zależności od zasad mikroszkoły i postaw jej założycieli może to być inna religia lub też całkowity jej brak. Z tego też względu uczniowie umacniają swoją więź z ojczyzną, społeczeństwem czy uczą się dbać o otaczający ich świat.

Czy mikroszkoła jest darmowa?

Wyżej opisane zasady funkcjonowania szkoły i jej założenia wydają się bardzo spójne, logiczne, a jednocześnie innowacyjne. Wiele osób po zaznajomieniu się z takimi informacjami byłoby skłonnych do posłania swojego dziecka do takiej placówki. Pozostaje jednak pytanie – czy edukacja w mikroszkole jest darmowa? Niestety nie. Wszystkie mikroszkoły funkcjonują jako niepubliczne placówki edukacyjne, co oznacza, że za naukę w niej trzeba uiszczać stosowną opłatę. Koszt może różnić się w zależności od wielu różnych czynników – popularności szkoły, liczby nauczycieli i uczniów, lokalizacji i ceny najmu lub czynszu budynku czy ilości klas.

Mikroszkoły zakładane są zazwyczaj przez organizacje non profit, a rodziny tworzące społeczność szkolną działają na zasadach spółdzielczości. Co to oznacza w praktyce? Wszystkie miesięczne koszty utrzymania takiej placówki (pensje dla rady pedagogicznej, przybory edukacyjne, media, opłaty za lokal, remonty) są dzielone po równo na każdego ucznia. Z tego też względu im więcej uczniów uczęszcza do takiej placówki, tym mniejsze jest czesne. W warszawskich mikroszkołach opłata za dziecka wynosi około 850 zł. Warunkiem zapisania dziecka do szkoły jest też jednorazowe wpłacenie podanej kwoty na fundusz założycielski, z którego pokrywane są takie koszty jak remont czy wyposażenie szkoły.

Jak przebiega rekrutacja?

Mikroszkoły to placówki o ograniczonej wielkości powierzchni i niewielkiej liczbie uczniów. Z tego też powodu nic dziwnego, że aby dziecko zostało przyjęte do takiej szkoły, musi przejść pozytywnie przez rekrutację. Polega ona zazwyczaj na wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej, a następnie na indywidualnym spotkaniu zapoznawczym z rodzicami i samym dzieckiem. Jak przyznają założyciele szkół, rekrutowani są nie tylko sami uczniowie, ale też ich rodzice. Wynika to z tego, że jest to zazwyczaj mała placówka, a dorośli chcą brać czynny udział w funkcjonowaniu szkoły. Z tego też powodu zbliżone nastawienie do życia i podobne wartości są tutaj kluczowe.

Po pozytywnie przeprowadzonym spotkaniu możliwe jest również przyprowadzenie dziecka na dzień integracyjny, dzięki czemu każda ze stron będzie mogła sprawdzić, jak uczeń funkcjonuje w nowym towarzystwie i czy taki sposób prowadzenia zajęć będzie dla niego odpowiedni.

Jak założyć mikroszkołę?

Aby założyć mikroszkołę trzeba tak naprawdę złożyć wszystkie te dokumenty i dopełnić stosowne formalności, które miałyby miejsce w przypadku zakładania dużej, prywatnej placówki edukacyjnej. Wiele istniejących już szkół prowadzi różnego rodzaju szkolenia, na których kształcą i pomagają założyć własną, indywidualną mikroszkołę. Podczas zakładania takiej szkoły trzeba mieć na uwadze nie biznes sam w sobie i szansę na łatwy zarobek we własnej firmie, ale raczej działanie społeczne, które polega na wykształceniu szczęśliwych i samodzielnie myślących młodych dorosłych. Warto też zauważyć, że obowiązkiem każdego ucznia jest uczęszczanie do szkoły aż do uzyskania pełnoletniości. Z tego też powodu przysługuje mu od państwa finansowanie edukacji, również tej prowadzonej w mikroszkole. Dobrze jest zatem dopilnować wszelkich formalności jako założyciele szkoły, by dzięki temu otrzymać stosowną dotację.

Dodaj komentarz