Szkoła wojskowa to placówka edukacyjna dla młodzieży, która realizuje program kształcenia ogólnego oraz pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przysposobienia militarnego. Sprawdź, jak wyglądają zajęcia w liceum wojskowym, a także dowiedz się, czy w szkole mundurowej jest trudno.

Szkoła wojskowa – co to jest?

Szkoła wojskowa to placówka edukacyjna przeznaczona dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z pracą w wojsku. Najczęściej są nimi szkoły ponadpodstawowe, czyli licea oraz technika. Liceum wojskowe umożliwia swoim uczniom zdobycie wykształcenia średniego oraz zdanie egzaminu dojrzałości. W przypadku technikum mają oni także okazję uzyskać przyszłościowe zawody, na które jest zapotrzebowanie w polskim wojsku. Mowa o techniku informatyku, techniku logistyku, techniku telekomunikacji, techniku lotniskowym służb operacyjnych, techniku pojazdów samochodowych czy techniku mechaniku. Absolwent, który zdał maturę, może kontynuować edukację na uczelniach lub akademiach wojskowych. 

Jak dostać się do szkoły wojskowej?

Podczas rekrutacji do średniej szkoły wojskowej pod uwagę brane są oceny końcowe z konkretnych przedmiotów np. matematyki, języka polskiego, języka obcego,  wiedzy o społeczeństwie, historii, informatyki oraz wychowania fizycznego, a także wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Ważnym kryterium podczas naboru jest również aktywność na rzecz innych osób (np. uczestnictwo w wolontariacie) oraz szczególne osiągnięcia kandydata (np. tytuły uzyskane w konkursach oraz zawodach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych lub sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym). Inne wymagania do szkoły wojskowej to posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz zdanie tekstu sprawnościowego organizowanego przez szkołę. 

Szkoły wojskowe w Polsce – jakie są do wyboru?

Absolwenci szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w wojsku, mają do wyboru kilka różnych typów placówek:

 • liceum wojskowe (w tym liceum z internatem),
 • technikum wojskowe,
 • liceum ogólnokształcące z klasą mundurową lub wojskową,
 • technikum z klasą mundurową lub wojskową.

Klasa mundurowa a wojskowa – czym się różnią?

Klasa wojskowa skoncentrowana jest ściśle na przygotowaniu do służby oraz pracy w wojsku. Klasa mundurowa przygotowuje nie tylko do pracy w armii, ale także w innych służbach mundurowych w kraju, takich jak policja, straż graniczna, straż miejska, straż pożarna, straż ochrony kolei czy służba więzienna.

Szkoły i klasy wojskowe – jak wygląda nauka?

Zgodnie z wymaganiami systemu edukacji w Polsce, klasy i szkoły wojskowe realizują program kształcenia ogólnego, a także umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przysposobienia militarnego. Przedmioty prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz wojskową. W cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych wyszczególniono między innymi:

 • podstawowe uwarunkowania służby wojskowej,
 • podstawy szkolenia bojowego, taktyki, rozpoznania wojskowego i terenoznawstwa,
 • obronę przed bronią masowego rażenia,
 • powszechną obronę przeciwlotniczą,
 • musztrę, regulaminy i dyscyplinę wojskową,
 • wychowanie wojskowe i obywatelskie,
 • współczesne konflikty zbrojne,
 • ochronę i obronę obiektów,
 • łączność,
 • zabezpieczenie logistyczne,
 • budowę i eksploatację uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
 • współczesną technikę wojskową.

W zależności od placówki, uczeń szkoły wojskowej odbywa różnego rodzaju szkolenia, na przykład z walki wręcz, survivalu, samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, wspinaczki i technik linowych, a także ogólnowojskowe, taktyczne czy strzeleckie. Niektóre szkoły wojskowe w Polsce oferują również naukę pływania, sztuk walki, kurs nurkowania, kurs prawa jazdy, szkolenie ze skoków spadochronowych, a także obsługi drona. 

Zajęcia mają miejsce na terenie szkoły, w placówkach służb mundurowych (np. Straży Granicznej), w terenie, na hali sportowej, basenie lub strzelnicy. Mogą również odbywać się na terenowych obozach wojskowych.

Co składa się na wyposażenie ucznia?

Uczniowie szkoły wojskowej muszą posiadać odpowiednie wyposażenie, w tym ubiór. Dla klas wojskowych składa się on z beretu, munduru w kolorze moro, pasa brezentowego, butów wojskowych (tzw. desantów), bluzy polarowej oraz czarnego T-shirtu. Mundur do szkoły mundurowej o profilu policyjnym lub pożarniczym składa się z czarnych spodni i kurtki, czarnego pasa brezentowego, czapki z daszkiem z wyhaftowanym orłem, butów typu desant lub grom i bluzy polarowej. Dodatkowo w wyposażeniu każdego ucznia powinny znaleźć się mały plecak, plecak poligonowy, karimata, śpiwór, manierka, metalowy kubek, niezbędnik, latarka, rękawiczki, ocieplana czapka i kurtka, wykorzystywane podczas zajęć poligonowych. Większość szkół zaznacza jednak, że mogą być to przedmioty użytku codziennego, a nie wojskowe. 

Cena munduru do szkoły mundurowej bez wyposażenia dodatkowego wynosi około 600-700 złotych. Ubiór ucznia opłacają rodzice, choć w niektórych placówkach możliwe jest uzyskanie dofinansowania. 

Szkoła wojskowa po podstawówce – czy warto?

Wiele osób zastanawia się, czy warto rozpocząć naukę w szkole o profilu wojskowym. Dla osób, które poważnie myślą o karierze w armii, placówka tego typu będzie najlepszym rozwiązaniem. Uczniowie szkoły wojskowej otrzymują specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu przysposobienia militarnego. Po zdaniu matury, mogą oni rekrutować do prestiżowych uczelni cywilnych i wojskowych na kierunki takie jak inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo lub szukać zatrudnienia w wybranych formacjach zbrojnych.

Poza tym placówki mundurowe uczą odpowiedzialności, pracowitości, patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka, a także kształtują odpowiednie postawy społeczne i obywatelskie.

A co Ty uważasz na temat nauki w szkole wojskowej? Podziel się swoją opinią w komentarzu! 👇

3 komentarze

 1. Zawsze chciałem iść do szkoły wojskowej z internatem i nadal tego pragnę, ale problem jest taki, że moi rodzice uważają, że nie nadaję się do niej przez zbyt małą odpowiedzialność. Postaram się ich oczywiście namówić, ale muszę się oczywiście liczyć z wszystkimi kosztami. Życzę powodzenia wszystkim z tym samym problemem.

 2. Zawsze chciałem iść do szkoły wojskowej ale moja szkoła ma na to bardzo duży wpływ i na 100 % nie będę mógl iść

Dodaj komentarz