Wielu rodziców sądzi, że gdy wyśle dziecko do szkoły muzycznej na lekcje instrumentu, to nowy uczeń będzie doskonalić tylko tę jedną umiejętność. Rzeczywistość jednak pokazuje, że nauka w szkole muzycznej prezentuje się odmiennie, niż wyobrażenia rodziców.

Kiedy już od najmłodszych lat życia dziecka rodzice zauważają pierwsze przejawy talentu muzycznego jak poczucie rytmu czy wrażliwość artystyczna, zaczynają zastanawiać się nad wysłaniem takiego uzdolnionego malucha do szkoły muzycznej. Wielu z nich sądzi, że lekcje będą polegać jedynie na nauce gry na konkretnym instrumencie, ale edukacja muzyczna w szkole jest o wiele bardziej rozbudowana. Dziecko zdobędzie wszechstronne wykształcenie muzyczne na takich zajęciach jak: kształcenie słuchu, nauka komponowania czy nauka czytania z nut. Lepiej posłać dziecko do ogólnokształcącej szkoły muzycznej czy popołudniowej? Korzystniejsza nauka będzie w państwowej szkole muzycznej czy prywatnej? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz w poniższym tekście.

Jak wygląda nauka w szkole muzycznej?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że szkoła muzyczna nie jest jedynie przyjemnym dodatkiem do życia dziecka. Ma ona formę typowej szkoły, w związku z czym prowadzonych jest dużo rozmaitych i nie zawsze przyjemnych zajęć, jak na przykład lekcje historii muzyki oraz „zadawane są” prace domowe w postaci nauki gry na wybranym instrumencie. Dzieci w takiej szkole zmuszone są poznawać klasyczne utwory dziedzictwa narodowego, a nie te uwielbiane i słuchane każdego dnia, co prowadzi często do spadku motywacji oraz braku chęci do dalszego kształcenia. Zdarza się też, że uczniowie szkół muzycznych rezygnują z dalszej nauki muzyki nawet po kilkunastu miesiącach pobierania lekcji. Dlatego codzienne wsparcie rodziców jest na tym etapie niezwykle cenne, bo pomoże dziecku przezwyciężyć stres i niechęć do edukacji muzycznej.

Jak wybrać szkołę muzyczną?

Kiedy jako rodzice jesteście zdeterminowani, by oddać swoją pociechę do szkoły muzycznej, musicie jeszcze podjąć decyzję, do jakiej szkoły ją wyślecie. Co ważne, dziecko, które chodzi do szkoły muzycznej nie musi wcale rezygnować ze „zwykłej” szkoły i edukacji.

Wyróżniamy takie szkoły muzyczne, jak:

 • szkoła ogólnokształcąca,
 • szkoła popołudniowa.

W przypadku powyższych szkół muzycznych różnice wcale nie są aż tak duże, jak mogłoby się wydawać. W ogólnokształcącej szkole muzycznej można zyskać wszechstronny rozwój dziecka (jak w zwykłej szkole) z takich przedmiotów jak matematyka, język polski czy historia, zaś przedmioty muzyczne są wplecione w ogólny plan zajęć. Udogodnienie jest takie, że dziecko chodzi tylko do jednej szkoły, bez konieczności zawożenia i przywożenia go na dodatkowe zajęcia, co jest ułatwieniem logistycznym zarówno dla dziecka jak i rodzica. W ten sposób lekcje kończą się około godziny 15-16, po czym dziecko ma czas wolny na odpoczynek.

W szkołach muzycznych popołudniowych lekcje odbywają się w innym budynku, przez co dzieci oprócz obowiązku chodzenia do zwykłej szkoły podstawowej, muszą jeszcze dojeżdżać na zajęcia muzyczne. Ponieważ są one prowadzone 3 razy w tygodniu, to uczniowie w te dni kończą lekcje nawet o godzinie 20. Może to być szczególnie uciążliwe zwłaszcza dla małych dzieci, które nie są przyzwyczajone do takiego trybu dnia.

Jakie są przedmioty w szkole muzycznej?

Jak już zostało wspomniane, szkoła muzyczna to nie tylko nauka gry na instrumencie, choć dla muzyka bez wątpienia jest to niezwykle ważne, ale też wiele innych przedmiotów zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Jednym z najważniejszych przedmiotów jest kształcenie słuchu, ponieważ jak możecie się domyślać, doskonały i wykształcony słuch w przypadku muzyki jest najważniejszym zmysłem. Z tego też powodu nauka czytania nut i gam oraz ich zapisu towarzyszy uczniom od najmłodszych lat aż po ostatnią klasę.

Znacznie krócej, ale nadal wystarczająco długo uczniowie uczą się rytmiki, historii muzyki i form muzycznych, z kolei w starszych klasach rytmika zostaje zastąpiona przez audycje muzyczne. Czytana jest również literatura muzyczna.

W następnych latach edukacji dochodzą jeszcze takie przedmioty jak chór bądź orkiestra. Wszystko zależne jest od tego, jaki instrument główny wybrał uczeń. Jeśli jest to instrument klawiszowy, to uczniowie uczęszczają na chór, jeśli zaś jest to instrument dęty, to na orkiestrę. Wyjątkiem jest kierunek wokalny, do którego automatycznie została przypisana konieczność nauki na fortepianie. Fortepian jest również jednym z najczęściej wybieranych instrumentów, ponieważ jest najbardziej wszechstronny – oferuje najszerszą gamę dźwięków, jest doskonały przy komponowaniu oraz idealnie wpasowuje się w każdy gatunek muzyczny.

Ile kosztuje szkoła muzyczna?

Kiedy rozmawiamy o kosztach szkoły muzycznej warto w tym momencie wspomnieć o następnym podziale jakim jest:

 • państwowa szkoła muzyczna,
 • prywatna szkoła muzyczna.

Powyższe szkoły muzyczne różnią się oczywiście kwotami, jakie rodzice muszą uiszczać na naukę dziecka. Warto jednak zaznaczyć w tym momencie, że bez względu na to, czy wybierzesz szkołę publiczną czy prywatną dla swojego dziecka, to i tak musisz liczyć się z niemałymi środkami finansowymi.

Państwowa szkoła muzyczna choć z założenia jest bezpłatna, jak wszystkie szkoły publiczne, to w rzeczywistości wcale darmowa nie jest. Co prawda nie trzeba opłacać w niej wpisowego ani czesnego, ale rodzic musi płacić na przykład za:

 • dobrowolną składkę, z której opłaca się nagrody w konkursach i organizowanych przez szkołę wydarzeniach, nagrody na koniec roku itd.,
 • zakup własnego instrumentu muzycznego bądź odpłatne wypożyczenie ze szkoły,
 • koszty konserwacji i przygotowania sprzętu muzycznego do stanu przydatności przez cały okres wypożyczenia,
 • wyprawkę do szkoły: zakup zeszytów do nut, podręczników, niezbędnych przyborów szkolnych,
 • bilety na koncerty i inne wydarzenia szkolne,
 • odświętne stroje na występy,
 • paliwo za dojazdy na koncerty i konkursy, wpisowe, posiłki, niekiedy też noclegi.

W przypadku szkoły prywatnej oprócz wszystkich powyższych kosztów należy również opłacić wpisowe, a także comiesięczne czesne, którego wysokość różni się w zależności od klasy i wieku dziecka. Całość może wynosić nawet kilkanaście tysięcy rocznie.

Ile trwa nauka w szkole muzycznej?

To, ile trwa nauka w szkole muzycznej uzależnione jest od tego, kiedy dziecko zostanie do niej przyjęte. Nabór do szkoły muzycznej I stopnia trwa od 6. do 16. roku życia dziecka. W zależności od wieku ucznia edukacja może potrwać:

 • 6 lat w dziale dziecięcym (jeśli dziecko zostanie przyjęte w wieku 6-10 lat),
 • 4 lata w dziale młodzieżowym (jeśli dziecko zostanie przyjęte w wieku 8-16 lat).

Po skończonym cyklu i pozytywnym zdaniu egzaminu zarówno kończącego szkołę I stopnia jak i przyjmującego do szkoły II stopnia (są to dwa różne egzaminy o różnym stopniu trudności) uczeń może rozpocząć dalsze kształcenie, jakie oferuje państwowa szkoła muzyczna II stopnia. W zależności od wybranej specjalności, czas nauki może potrwać od 4 do 6 lat nauki. Pozytywne zdanie egzaminu zawodowego skutkuje uzyskaniem tytułu zawodowego, po którym uczeń może rekrutować do Akademii Muzycznej.

Jak wygląda egzamin w szkole muzycznej?

Aby uczeń został przyjęty do szkoły muzycznej czy to prywatnej, czy państwowej, musi w pierwszej kolejności złożyć podanie i bezwarunkowo zdać egzamin wstępny. Nie trzeba jakoś specjalnie przygotowywać do tego wydarzenia dziecka, choć niektóre szkoły oferują kilkudniowe przygotowanie lub dni otwarte dla chętnych. Zadaniem stresującego egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji muzycznych ucznia (poczucia rytmu i słuchu muzycznego). W tym celu komisja może poprosić o zaśpiewanie wcześniej przygotowanej piosenki, powtórzenie krótkiej melodii czy wyklaskanie rytmu. Dodatkowo oceni też możliwości psychofizyczne do grania na wybranym przez ucznia instrumencie. Nabory do szkół zaczynają się w drugim semestrze i zazwyczaj informacja pojawia się odpowiednio wcześniej na stronie internetowej szkoły. Jeśli przykładowo ubiegasz się o rozpoczęcie nauki Twojego dziecka w roku szkolnym 2022/2023, to egzamin może mieć miejsce na przykład w marcu 2022 lub czerwcu.

Dodaj komentarz