Jak wygląda nauka w szkole policealnej? Kiedy zaczyna się i kończy rok szkolny? Ile trwa szkoła policealna? Te pytania zadaje sobie wielu przyszłych słuchaczy. W poniższym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Szkoła policealna – jak wygląda nauka?

Osoby, które rozważają naukę w szkołach policealnych często borykają się z wieloma wątpliwościami na temat tej formy edukacji. Nie ma w tym nic dziwnego – każda nowa sytuacja na początku budzi niepewność i wyzwala wiele pytań. Oto najczęstsze dylematy kandydatów na temat tego, jak wygląda nauka w szkole policealnej, zebrane w jednym miejscu.

Jak wygląda nauka w szkole policealnej?

W Szkołach Policealnych GoWork.pl słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również stosowaną. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach, które w zależności od kierunku wyposażone są na wzór gabinetu masażu, kosmetycznego czy stomatologicznego. Każdy słuchacz ma ponadto dostęp do materiałów edukacyjnych przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. To, ile trwa szkoła policealna, zależy od wybranego kierunku. Nauka trwa od roku do 2,5 lat i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Jakie jest wykształcenie po szkole policealnej?

Wykształcenie po szkole policealnej nie zmienia się. Jej absolwent nadal ma wykształcenie średnie, a jeśli zdał egzamin z kwalifikacji lub zawodowy, dodatkowo otrzymuje tytuł technika i prawo do wykonywania zawodu.

Czy do szkoły policealnej trzeba mieć maturę?

Osoby, które chcą rozpocząć naukę w szkole policealnej, nie muszą mieć matury. Jedynym wymogiem jest posiadanie wykształcenia średniego.

Czy nauka w szkołach policealnych jest bezpłatna?

To zależy to od kierunku. W Szkołach Policealnych GoWork.pl kierunkami darmowymi są między innymi:

Słuchacza ponadto nie obowiązują opłaty za wpisowe, indeks, legitymację, sesję egzaminacyjną, egzamin poprawkowy, zmianę kierunku, wydanie dokumentów czy korespondencję.

Jak zapisać się do szkoły policealnej?

Liczba miejsc na kierunki darmowe jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat zapisuje się przez formularz na głównej stronie szkoły lub podstronie przyporządkowanej danemu kierunkowi. Następnie przesyłane są dalsze wytyczne dotyczące procedury rekrutacyjnej. Kandydaci mogą również zapisać się bezpośrednio w placówce wybranej szkoły.

Czy w szkołach policealnych są ograniczenia wiekowe?

W procesie rekrutacyjnym mogą uczestniczyć kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Czy słuchacz szkoły policealnej dostaje legitymację?

Każdy słuchacz do 26 roku życia otrzymuje legitymację, która uprawnia go do zniżek na komunikację miejską. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach ZTM, MPK oraz innych przewoźników.

Czy w szkole policealnej jest wf?

To zależy od placówki. W Szkołach Policealnych GoWork.pl zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się wyłącznie na kierunkach technik dentystyczny i technik farmacji.

Czy w szkołach policealnych są wakacje i ferie?

Rok szkolny w szkole policealnej rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu, więc słuchacze mogą cieszyć się wakacjami. Ponadto szkoła dokłada wszelkich starań, aby co roku odbywały się ferie. Z różnych przyczyn nie zawsze jednak jest to możliwe.

Czy słuchacz musi odbyć praktyki zawodowe?

Wszyscy słuchacze oraz Szkoły Policealnej GoWork.pl i Szkoły Medycznej GoWork.pl zobowiązani są odbyć praktykę zawodową zgodnie z uczęszczanym kierunkiem kształcenia.

Czy w szkole policealnej można zdać maturę?

Szkoła policealna nie przygotowuje do matury ani nie zapewnia możliwości jej zdawania.

Czy słuchacz może ubiegać się o stypendium za wysokie wyniki w nauce?

Szkoła Policealna GoWork.pl nie przyznaje stypendium, ale słuchacz może wziąć udział w innych programach stypendialnych, na przykład rządowym lub pracowniczym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wygląda nauka w szkole policealnej lub masz do nas pytanie, daj znać w komentarzu 👇

Dodaj komentarz