Jak powszechnie wiadomo „sport to zdrowie”, a jeśli dziecko już od najmłodszych lat interesuje się sportem i przejawia na każdym kroku predyspozycje do tego, jest aktywne i chętne, to nie należy go zatrzymywać. Talent i zainteresowania do sportu może pomóc rozwinąć szkoła sportowa, która łączy w sobie zarówno typowe lekcje przewidziane w programie nauczania, jak i szeroko rozbudowany plan zajęć sportowych. Czym jest dokładniej tego rodzaju szkoła? Jakie ma wady i zalety oraz czy warto zapisać do niej swoje dziecko? Sprawdź!

Szkoła sportowa – co to takiego?

Szkoła sportowa to taki rodzaj placówki, w której oprócz tradycyjnych lekcji, które zostały uwzględnione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, są prowadzone szeroko rozwinięte zajęcia sportowe i treningi z różnych dyscyplin sportowych w znacznie większej liczbie godzin niż ma to miejsce w typowych oddziałach edukacyjnych. Jeśli dziecko już od najmłodszych lat przejawia pasję do sportów, a dodatkowo ma na co dzień sporo energii, to warto skorzystać z takiej możliwości i zapisać dziecko właśnie do szkoły sportowej.

Oddziały takiej szkoły mogą być prowadzone zarówno w szkołach podstawowych, jak i szkołach ponadpodstawowych. Dzięki temu dziecko, które rozpoczęło edukację sportową już od najmłodszych lat, ma możliwość kontynuować zdobywanie wiedzy i ćwiczeń praktycznych również po zakończeniu szkoły podstawowej, w kolejnych klasach szkoły.

Warto też wspomnieć, że ponieważ rodzice coraz chętniej posyłają swoje pociechy do prywatnych szkół, to oddziały sportowe są prowadzone nie tylko w szkołach publicznych, ale też w tych prywatnych. W przypadku tych drugich należy jednak liczyć się ze znacznie większymi kosztami edukacji, na które wpływ ma wysokość czesnego. Może ono wynosić od 100 zł do nawet 1300 zł za miesiąc. Z czego wynika taka różnica w cenie? Wpływ na taką rozpiętość cenową mają zdobywane przez szkołę dofinansowania z różnych instytucji, kwalifikacje nauczycieli oraz trenerów, oferta szkoły i rodzaje zajęć sportowych, które oferuje placówka, prestiż, wielkość i lokalizacja szkoły czy nawet samo jej wyposażenie w sprzęt sportowy.

Na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru szkoły?

Sama decyzja o posłaniu dziecka do szkoły sportowej i wybranie najbliższej placówki nie wystarczą, by dziecko osiągało sukcesy sportowe oraz prawidłowo rozwijało się w wybranym kierunku. Choć oczywiście nauka w oddziałach sportowych niesie za sobą wiele korzyści, to przy wyborze tej jednej, konkretnej szkoły trzeba również poświęcić czas i energię, jak w przypadku innych, klasycznych rodzajach szkół.

W wyborze szkoły sportowej należy wziąć pod uwagę kilka, bardzo ważnych czynników. Są to:

 • dyscypliny sportowe,
 • zaplecze treningowe,
 • kadra nauczycielska,
 • poziom edukacji w przypadku zajęć z podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • nazwiska absolwentów i ich sukcesy sportowe.

Jeśli wszystkie z wyżej wymienionych elementów okażą się w danej szkole satysfakcjonujące, to jak najbardziej można zapisać do niej dziecko.

Szkoła sportowa a szkoła mistrzostwa sportowego – czym się różnią?

Mówiąc o sporcie i edukacji zazwyczaj na myśl nasuwają się szkoła sportowa i szkoła mistrzostwa sportowego. Czym jest każda z nich?

W szkole sportowej zajęcia sportowe, które są prowadzone obejmują szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych, w minimum trzech następujących po sobie klasach, ale dla co najmniej 20 uczniów w jednym oddziale w pierwszym roku szkolenia.

W szkole mistrzostwa sportowego zajęcia sportowe, które są prowadzone obejmują szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w minimum trzech następujących po sobie klasach. Liczba osób przystępujących do zajęć sportowych jest w tym przypadku uzależniona od liczby uczniów znajdujących się na przybliżonym poziomie sportowym.

Szkoła sportowa a szkoła mistrzostwa sportowego – podobieństwa

Poniżej przedstawiamy podobieństwa, które znaleźć można zarówno w szkole sportowej, jak i w szkole mistrzostwa sportowego.

Szkolenia sportowe w każdej ze szkół prowadzone są w ramach zajęć sportowych według programów tego szkolenia, które zostały opracowane dla poszczególnych sportów.

Każda ze szkół oprócz szkolenia sportowego realizuje jednocześnie wszystkie zajęcia przewidziane w programie nauczania, w tym również podstawę programową kształcenia ogólnego, która została określona w przepisach.

Szkoła sportowa a szkoła mistrzostwa sportowego – różnice

Poniżej przedstawiamy różnice, które znaleźć można między szkołami sportowymi, a szkołami mistrzostwa sportowego.

Szkoły sportowe są najniższą jednostką organizacyjną szkolenia sportowego w całym systemie oświaty, z kolei szkoły mistrzostwa sportowego są zazwyczaj tą najbardziej rozbudowaną i zaawansowaną. Można to zauważyć chociażby na przykładzie obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych. W szkole mistrzostwa sportowego wynosi on minimum 16 godzin tygodniowo, zaś w przypadku szkół sportowych jest to zazwyczaj około 10 godzin tygodniowo.

Jeszcze inną różnicą między dwoma typami szkół jest liczba utworzonych oddziałów w danej placówce. W szkołach sportowych, zajęcia sportowe muszą być organizowane w co najmniej dwóch oddziałach, zaś w szkołach mistrzostwa sportowego wystarczy, by oddziałów realizujących program zajęciowy było więcej niż jeden.

Jakie zalety i wady mają szkoły sportowe?

Szkoły sportowe i szkoły mistrzostwa sportowego różnią się od zwykłych, znanych nam placówek edukacyjnych i posiadają zarówno sporo zalet, jak i wad. Zanim dziecko podejmie naukę w takim oddziale, warto żeby rodzice już wcześniej zapoznali się z wszelkimi „plusami i minusami” takiego wyboru, by w razie niepowodzeń nie przepisywać ucznia do innej, zwykłej klasy.

Zalety nauki w szkole sportowej:

 • możliwość współpracy z profesjonalnymi klubami sportowymi,
 • szansa na dostanie się na AWF,
 • szansa na otrzymanie stypendium,
 • ogólne i sportowe wykształcenie, które jest niezbędne w ewentualnej karierze sportowca,
 • nauka samoorganizacji i sumienności,
 • różnorodna i stała aktywność poprzez rozbudowane zajęcia wychowania fizycznego,
 • lepsze zdrowie i przyzwyczajenie dziecka do życia w ruchu.

Wady nauki w szkole sportowej:

 • brak siły i chęci na jakiekolwiek zajęcia pozaszkolne,
 • zajęcia sportowe prowadzone również w weekendy,
 • letnie obozy sportowe organizowane przez szkołę i kluby sportowe, do których przynależy dziecko.

Jak można zauważyć, nauka w szkole sportowej ma znacznie więcej zalet niż wad, przy czym te ostatnie mają znaczący wpływ na życie dziecka. Podczas takiej specyficznej edukacji zdobędzie ono wiele nowych, dodatkowych umiejętności, jak również przydatnych nawet w dorosłym życiu cech, ale niestety kosztem wolnego czasu i dziecięcej beztroski.

Czy warto zapisać dziecko do szkoły sportowej?

Wielu rodziców zastanawia się, czy posyłanie dziecka do szkoły sportowej będzie sensownym i korzystnym rozwiązaniem dla ich dziecka. Jeśli przejawia ono już od najmłodszych lat talent do wybranej dyscypliny sportowej, a dodatkowo uwielbia aktywność, to taka szkoła może okazać się dla niego świetnym rozwiązaniem. Niestety w kwestii zmęczenia fizycznego i braku wolnego czasu spowodowanych zajęciami wychowania fizycznego nic nie uda się poradzić, gdyż zawsze trzeba coś poświęcić, by w przyszłości osiągnąć sukces. Najlepszym rozwiązaniem będzie zatem szczera rozmowa z dzieckiem i podjęcie wspólnej decyzji.

Dodaj komentarz