Jeśli dziecko już od najmłodszych lat przejawia zainteresowanie i talent do sportu, to dobrym pomysłem jest skorzystanie z możliwości, jakie daje nietypowa placówka edukacyjna. W szkole mistrzostwa sportowego uczniowie mają szansę na rozwijanie swoich zdolności pod okiem wykwalifikowanych trenerów i to w znacznie większym zakresie godzin lekcyjnych, niż ma to miejsce w klasycznych oddziałach szkolnych. Czym dokładniej jest szkoła mistrzostwa sportowego? Kiedy warto oddać do niej dziecko i czy właściwie warto? Zapraszamy do lektury!

Szkoła mistrzostwa sportowego – co to jest?

Szkoła mistrzostwa sportowego jest jedną z wielu rodzajów alternatywnych szkół. Oprócz zwykłych zajęć przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jak j. polski, matematyka czy przyroda, są w niej prowadzone szeroko rozwinięte zajęcia sportowe i treningi z różnych dyscyplin sportowych. Cała różnica między zwykłą placówką edukacyjną a szkołą mistrzostwa sportowego polega przede wszystkim na tym, że w tej ostatniej zajęć sportowych jest znacznie więcej, niż w przypadku typowej szkoły, gdzie zajęć z wychowania fizycznego są maksymalnie 3 godziny lekcyjne tygodniowo.

Z tego też powodu, jeśli rodzic zauważy, że jego dziecko już od najmłodszych lat jest znacznie aktywniejsze niż jego rówieśnicy, uwielbia ruch, a dodatkowo wykazuje się większymi zdolnościami w różnych sportach, to szkoła podstawowa mistrzostwa sportowego jest właśnie dla niego.

Oddziały takiej szkoły są prowadzone zarówno w szkołach podstawowych, jak i w szkołach ponadpodstawowych, licealnych. Dzięki temu edukacja sportowa dziecka jest ciągła i może trwać nieustannie – od najmłodszych lat szkolnych aż do czasu egzaminu maturalnego (czy nawet później np. na Akademii Wychowania Fizycznego). Warto tu zauważyć, że jeśli zależy nam jako rodzicom na prawdziwej edukacji i może nawet karierze sportowej dziecka, to najlepszym rozwiązaniem będzie zapisanie go początkowo do szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, a następnie do liceum mistrzostwa sportowego.

Z racji tego, że rodzice z każdym rokiem coraz chętniej posyłają swoje pociechy do szkół prywatnych, w przypadku szkół sportowych również mamy możliwość wyboru szkoły publicznej lub szkoły prywatnej. Należy jednak mieć na uwadze, że edukacja w tej drugiej szkole może niekiedy kosztować krocie, gdyż wysokość czesnego za miesiąc waha się w granicach od 100 do nawet 1500 zł. Z czego wynika tak duża rozpiętość cenowa w przypadku szkół sportowych? Ma to związek z wieloma czynnikami. Przede wszystkim są to: poziom nauczania, kwalifikacje nauczycieli i trenerów, ewentualna pomoc w postaci dodatkowych zajęć dla uczniów, wyposażenie sal treningowych i możliwość korzystania z nich podczas dodatkowych lekcji, wielkość klasy i liczba uczniów w danym oddziale, wysokość dotacji i dofinansowań z różnych instytucji czy nawet wielkość, lokalizacja i prestiż szkoły.

Szkoła mistrzostwa sportowego a szkoła sportowa

Jeśli rodzice zainteresowani są oddaniem dziecka do szkoły, w której będzie więcej zajęć sportowych niż w normalnych oddziałach, to do wyboru mają omawianą szkołę mistrzostwa sportowego lub szkołę sportową. Na czym polegają różnice w obu przypadkach i co one oznaczają dla rodziców?

Szkoły sportowe są najniższą jednostką organizacyjną szkolenia sportowego znaną w systemie oświaty. Zupełnie inaczej niż szkoła mistrzostwa sportowego, która jest znacznie bardziej rozbudowana i zaawansowana. Można to zauważyć chociażby na przykładzie obowiązkowego, tygodniowego wymiaru zajęć sportowych. W szkołach sportowych jest to zazwyczaj minimum 10 godzin zajęć tygodniowo, a w przypadku szkół mistrzostwa sportowego minimum 16 godzin zajęć tygodniowo.

Inną różnicą jest też liczba oddziałów, czyli klas. Szkoły sportowe tworzone są na podstawie minimum dwóch oddziałów, z kolei w przypadku szkoły mistrzostwa sportowego wystarczy minimum jeden oddział, by została ona utworzona. Jeśli zatem zależy nam na szczególnej edukacji sportowej uczniów, to najlepszym rozwiązaniem będzie na początek szkoła podstawowa mistrzostwa sportowego, a następnie takie samo liceum.

Na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru szkół sportowych?

Jeśli jako rodzice zdecydujemy się na posłanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego to należy dokładnie sprawdzić wybraną placówkę. Dlaczego? Samo zapisanie dziecka do najbliższej szkoły sportowej nie uczyni z niego wyśmienitego sportowca, jeśli szkoła nie spełnia odpowiednich wymagań i nie utrzymuje wysokiego poziomu kształcenia.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas wybierania szkoły sportowej dla swojego dziecka? Są to:

 • kwalifikacje kadry nauczycielskiej i trenerów,
 • jakość zaplecza treningowego, w którym organizowane będą zajęcia wychowania fizycznego,
 • dyscypliny sportowe nauczane podczas zajęć sportowych,
 • nazwiska absolwentów, sławni uczniowie i ich sukcesy sportowe,
 • ilość klas, które są oferowane uczniom,
 • poziom edukacji zajęć z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Jeśli wszystkie powyższe czynniki okazały się wystarczająco satysfakcjonujące dla rodzica, to jak najbardziej można zdecydować się na zapisanie dziecka do takiego oddziału.

Jakie zalety i wady mają szkoły mistrzostwa sportowego?

Szkoła podstawowa mistrzostwa sportowego znacznie różni się od innych, typowych placówek edukacyjnych. Z tego też powodu, zanim jako rodzice zdecydujemy się na zapisanie do takiego specyficznego oddziału swojego dziecka, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z zaletami i wadami takiej sportowej edukacji. Dzięki temu unikniemy późniejszych rozczarowań i niepowodzeń, jak również nie będzie konieczności przepisywania ucznia do innej, zwykłej klasy.

Zalety szkół sportowych:

 • stała i różnorodna aktywność fizyczna każdego dnia,
 • szansa na współpracę z profesjonalnymi klubami sportowymi,
 • możliwość otrzymania stypendium sportowego,
 • szansa na późniejsze studia w Akademii Wychowania Fizycznego (AWF),
 • lepsze zdrowie i wyższa świadomość dbania o zdrową dietę i codzienny ruch,
 • przyzwyczajenie do uprawiania sportów nawet w życiu dorosłym,
 • wyższa samoocena,
 • nauka odpowiedzialności, sumienności i samoorganizacji,
 • sportowe i ogólne wykształcenie, które są niezbędne do przyszłej, ewentualnej kariery sportowca.

Wady szkół sportowych:

 • ciągłe zmęczenie fizyczne spowodowane sporą ilością zajęć sportowych,
 • brak sił i chęci na jakiekolwiek zajęcia dodatkowe i aktywności poza szkolne,
 • zajęcia sportowe organizowane nie tylko w dniach poniedziałek – piątek, ale również w weekendy,
 • letnie obozy sportowe organizowane przez szkołę i rodziców.

Czy warto zapisać dziecko do szkoły mistrzostwa sportowego?

Wielu rodziców zastanawia się, czy jest sens i pożytek, by zapisać swoje dziecko do szkoły mistrzostwa sportowego. Jak można zauważyć powyżej, tego rodzaju szkoły mają ilościowo znacznie więcej zalet niż wad, przy czym niestety wady dają się mocno we znaki niemal każdego dnia. Najlepszym rozwiązaniem będzie szczera rozmowa z dzieckiem i rozważenie wszelkich „za i przeciw”. W szkole mistrzostwa sportowego dziecko nauczy się wielu przydatnych umiejętności i cech niezbędnych nawet w dorosłym życiu, ale kosztem wolnego czasu, energii czy zwyczajnych chęci do innych aktywności. Jeśli jednak dziecko już od najmłodszych lat przejawia talent do różnych sportów, to warto ukierunkować edukację na tę bardziej sportową.

Dodaj komentarz